Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Eva Jandová
Rok: 1998
působení v zahraničí

Interference ve výuce ruštiny (lexikální plán)
Mojmír Vavrečka
Rok: 1998
stať ve sborníku

Istoričeskaja poetika, genologija i filologičeskaja germenevtika v kontekste modernych interrpretacionnych sistem
Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Iva Procházková
Iva Málková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Izmenenija v stilističeskom charaktere sovremennoj russkoj publicistiki
Rudolf Zimek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Jahrbuch Ostrava - Erfurt
Miroslava Kyselá, Miroslava Kyselá
Rok: 1998
ediční a redakční práce

Jahresbericht der Leiterin des Lehrstuhsl
Miroslava Kyselá
Rok: 1998, Jahresbericht
článek v odborném periodiku

Jak se známe a vidíme v České a Polské republice
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Jak zpodobnit nezpodobnitelné. K výstavě ostravského malíře Karla Harudy v havířovské galerii Spirála
Daniela Rywiková
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Jakost pro budoucnost
Jiří Urban
Rok: 1998, Marketing a komunikace
článek v odborném periodiku

Ján Kopál: Próza a poézia pre mládež. Teória/poetolégia
Svatava Urbanová
Rok: 1998, Slavia 67
článek v odborném periodiku

Jarmila - Eine Liebesgeschichte aus Böhmen
Dominique Fliegler
Rok: 1998
ediční a redakční práce

Jarmila - Milostný příběh z Čech
Dominique Fliegler, Ernst Weiss, Ernst Weiss
Rok: 1998
ediční a redakční práce

Jaroslav Pleskot
Svatava Urbanová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Jatka v Ostravě
Martin Strakoš
Rok: 1998, Architekt
článek v odborném periodiku

Jazyk český v pohraničním pásmu
Jiří Damborský
Rok: 1998
stať ve sborníku

Je reálné obchodovat s východní Afrikou
Jiří Urban
Rok: 1998, Obchodník
článek v odborném periodiku

Ještě k překladu frazeologizmů
Milan Hrdlička
Rok: 1998, Top
článek v odborném periodiku

Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku (Polský jazyk na Těšínsku v 19. století)
Jana Raclavská
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Josef Dobeš; malíř a člověk
Petr Holý
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Josef Šusta a Dějiny lidstva
Jiří Lach
Rok: 1998
stať ve sborníku

Jung-Juda-Zeitschrift für jüdische Jugen
Miroslava Kyselá
Rok: 1998, Zblizenia
článek v odborném periodiku

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice
Hana Srpová
Rok: 1998, FF, OU v Ostravě
odborná kniha

K problematice školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

K problematice školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K provádění národní očisty na Hlučínsku po roce 1945
Pavel Kladiwa
Rok: 1998, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

K recepci jezdeckého typu na konci 12. a v 1. pol. 13. století na příkladu pečetí Babenberků a Přemyslovců
Tomáš Krejčík, K. Maráz
Rok: 1998
stať ve sborníku

K voprosu oficial´no-delovogo stilja russkogo jazyka i sistemy jeho obučenija v Ostravskom univerzitete.
Zdeňka Nedomová
Rok: 1998
stať ve sborníku

K životnímu jubileu profesora Šabršuly
Jana Pavlisková
Rok: 1998, K životnímu jubileu profesora Šabršuly
článek v odborném periodiku

Kácení máje na Hané
Vladimír Horák
Rok: 1998, Střední morava
článek v odborném periodiku

Kainarovy Nové mýty a Osudy a jejich dobová kritická reflexe. Rok 1947
Jiří Svoboda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Kancionál Jana Josefa Božana a jeho vztah k literární tradici
Jan Malura
Rok: 1998
stať ve sborníku

Karel Michl
Svatava Urbanová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Karel Sýs
Iva Málková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Katedra romanistiky
Jana Pavlisková
Rok: 1998, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Katolické noviny, zdroj informací o Hlučínsku
Pavel Kladiwa
Rok: 1998, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Kavecká; R.K.; Lenčenko; K.P.: Cizojazyčná slova na stránkách současného tisku
Milan Hrdlička
Rok: 1998, Top
článek v odborném periodiku

Keltern nach alter Tradition. (Schon die Roemer kultivierten Wein in Suedmaehren)
Vladimír Horák
Rok: 1998, Prager Zeitung
článek v odborném periodiku

Klangerlebnis mit 2000 Pfeilen. (Internationales Orgelfestival)
Vladimír Horák
Rok: 1998, Prager Zeitung
článek v odborném periodiku

Klasifikace polské menšiny podle subjektivních a objektivních kritérií
Tadeusz Siwek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Klepetom sem, kůepetom tam. (Božena Správcová: Večeře)
Libor Magdoň
Rok: 1998, Rak
článek v odborném periodiku

Klíč ke cvičením k angličtině pro jazykové školy I
Stella Nangonová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klíč ke cvičením k angličtině pro jazykové školy III
Stella Nangonová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kohelet. Výklad biblické knihy Kazatel s použitím midrášů a středověkých židovských komentářů
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Oliva
odborná kniha

Konstrukce s predložkou in byly analyzovány na základe 100 stran beletristického textu a srovnány s ceským prekladem
Miroslava Kyselá
Rok: 1998
stať ve sborníku

Krajina domova a dětství
Svatava Urbanová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Králíkovo pojetí básníka; jeho aspekty umělecké a filozofické
Jiří Svoboda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Kształcenie sprawności językowych uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej
Zofia Matysková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Kształtowanie się cieszyńskiego pogranicza kulturowego i jego rola w jednoczącej się Europie
Karel Kadłubiec
Rok: 1998
stať ve sborníku

La fantastique de Maupassant - fantastique fin de siecle?
Magdalena Wandzioch
Rok: 1998
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub