Publikační činnost - IS PUBL
Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4, hesla: Vítězslav Bělovský, Marie Vosiková
Svatava Urbanová
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4, heslo Jiří Hřivnáč
Denisa Trojančíková
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4, heslo Miloš Poláček
Terezie Foldynová
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4, heslo Zdeněk Kučera
Svatava Urbanová, Jakub Ivánek
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 4
Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Biogramy - G. Braun, J. Dassenbacher, J. Januschke, K. Kolb
Petr Kadlec
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Bittschriften der Zunft der Bader und Barbiere und des Scharfrichters in der Egerer Kanzlei
Lenka Vaňková
Rok: 2018, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Bogoczová, I.: Polszczyzna nad Olzą
Monika Dorota Plášková
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bohemica w czasopiśmie 'Łužica' (szkic do problemu)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Böhmisch Gasse, Schillerstrasse, Titova, Školní - One Street, Many Names. Urbanonymy in the Czech Borderlands during 20th century
Tereza Klemensová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Book Review: The Foundations and Versatility of ELT
Markéta Bilanová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Boundary Cases of Repair in ELF Academic Discourse
Magdalena Hanusková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Božství v Kieslowského Červené
Lucie Rathouzská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Brannost uvnitř tělovýchovných hnutí, její kořeny a projevy v majoritních tělovýchovných hnutích 1900-1938
Kristýna Folwarczná
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bůh jako Otec
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Být oceńovanou bytostí, být svědectvím
Iva Málková
Rok: 2018, Veda
kapitola v odborné knize

Calculating the Victory Chances: A Stylometric Insight into the 2018 Czech Presidential Election
Michal Místecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Can a Non-existent Proposition be True? A Late Medieval Dispute about the Truth of Non-existent Sentences
Jakub Varga
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Can Conventions be Social Institutions
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cantautores checos y su mensaje social. Un viaje musical por la sociedad checa contemporánea
Petr Šlechta
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cena svobody: Život a smrt podplukovníka četnictva in memoriam Bedřicha Šteigera
Martin LOKAJ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centralisté = komunisté? Příklad Ostravska
Stanislav Knob
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Chaos a řád
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

'Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...'
Martin Tomášek, Marie Špiláčková, Nina Pavelčíková
Rok: 2018
ostatní

Co dla mnie oznacza 'Polonicum' (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte w ?Polonicum?)
Marta Pančíková
Rok: 2018, Polonicum. Uniwersytet Warszawski
kapitola v odborné knize

Coats of Arms and Grants of Arms as Part of the System for Preserving Family Memory and Reinforcing the Prestige of Noble Families
Tomáš Krejčík
Rok: 2018
stať ve sborníku

Comenius's Emendation of Society and its Limits
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparative analysis of the use of the dialectical method and critique of ideology
Roman Rakowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Conceptual Tension: Essays on Kinship, Politics, and Individualism , written by Leon J. Goldstein
David Černín
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Consideraciones sobre el tratamiento de las voces malsonantes en el discurso de Facebook
Hana Burová, Irena Fialová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Function and Content word
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Xinying Chen, Radek Čech
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis.
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Radek Čech, David Číž, Kateřina Pelegrinová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Counting Stylometric Properties of Sonnets: A Case Study of Machar's Letní sonety
Michal Místecký
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Craftmanship and Digitisation
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Craftsmanship and digitisation from the sociological point of view
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole
kapitola v odborné knize

Culture/discipline based use of author-reference pronouns in ELF
Monika Maňáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ćurčija i abadžija - turcizmi u nazivima zanatlija
Marija Stefanović
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Curso intensivo de la lengua checa
Petr Šlechta
Rok: 2018
působení v zahraničí

Czeching American Nature Images in the Work of Robinson Jeffers and John Steinbeck
Petr Kopecký
Rok: 2018, Brill / Rodopi
kapitola v odborné knize

Czeska szlachta i powstanie pierwszej Republiki Czechosłowackiej
Aleš Zářický
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čas, prostor a pohyb v cestovních denících 'éry zrychlování'
Jan PEZDA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Časoměřičství Gerberta z Remeše (papeže Silvestra II.)
Marek Otisk
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

časopis Fraktál, Bratislava,Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018
působení v zahraničí

Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání
Michal Místecký
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

České Těšínsko: kousek Polska v ČR?
Irena Bogoczová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česko-polské mincovní inspirace / Czesko-polskie inspiracje mennicze
Aleš Zářický, Jana Bolková, Dagmar Grossmannová, Artur Lubos
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)

Česko-polské monetární vztahy od středověku do současnosti / Czesko-polskie stosunki monetarne od średniowiecza do współczesności
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Česko-polské vztahy na příkladu poutních písní 18.-19. století
Monika Szturcová
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku


