Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Koncepty, bilance, perspektivy výzkumu formování inteligence 1848 -1938
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakty XV
Marta Pančíková
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Kopoloveca, N.: Model tvorby obrazu lídra v lotyšském a českém politickém diskurzu (Posudek autoreferátu disertační práce)
Jiří Muryc
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kořeny křesťanství v Polsku
Jiří Muryc
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aktivní účast na konferenci, 21.-23. 9. 2017
Anna Pumprová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Krankheitsbezeichnungen in der Chirurgia des Juden von Salms
Lenka Vaňková
Rok: 2017, Walter de Gruyter GmbH
kapitola v odborné knize

"Krok do neznáma - krok k sobě" aneb "Tmou k uvědomění"
Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kształcenie Językowe. Tom 15
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kształtowanie etosu małej ojczyzny na przykładzie Prochowic
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kubát, Miroslav: Kvantitativní analýza žánrů [A Quantitative Analysis of Genres]
Michal Místecký
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kult a ikonografie sv. Ambrože v českých zemích do konce 15. století
Martin Slepička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura a využití volného času v Ostravě na počátku "normalizace"
Martin BRYCHTA
Rok: 2017, Východočeské listy historické
článek v odborném periodiku

Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kulturní dějiny společnosti v procesu modernizace druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní analýza žánrů
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvaziprefiksal'nye greko-latinskie terminoehlementy v sovremennom russkom i cheshskom yazykah
Lukáš Plesník
Rok: 2017
stať ve sborníku

KYSUČAN, L. - FEJFUŠOVÁ, M. Dějepis 6 -Pravěk, starověk ? učebnice pro 6. ročník základní školy
Lubor Kysučan
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

La búsqueda de la utopía en la literatura hispanoamericana
Jan Mlčoch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La construction participiale absolue dans les textes juridiques français et italiens
Zuzana Honová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2017, Wyawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
odborná kniha

La figura del prof. Piotr Sawicki: el exilio checo de un hispanista polaco
Jan Mlčoch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La lexicalisation des noms de marque déposée : le cas du tcheque et du francais
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La nouvelle orthographe : Quel usage dans le milieu universitaire tcheque ?
Iva Dedková, Jan Lazar
Rok: 2017, LINGUA VIVA 25
článek v odborném periodiku

La ortografía en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La presencia del sufijo ?-azo en en espa?ol actual
Irena Fialová
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Language Contact and Bilingualism
Jiří Muryc
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Las consecuencias de la búsqueda de la utopía en El mundo alucinante
Jan Mlčoch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Láska (od Platóna k Freudovi)
Lenka Naldoniová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laskavost
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le Français du tourisme 1 / Francouzština pro cestovní ruch 1
Iva Dedková
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lékař ve službách veřejného zdravotnictví v druhé polovině 19. a na počátku 20. století: prevence, profylaxe a praxe
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

lektorský posudek odborného textu pro časopis Studia Slavica
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

lektorský posudek odborného textu pro Studia Slavica
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lektorský posudek odborného textu pro Studia Slavica
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Léno Holešov, jeho sídlo a držitelé ve 13. a 14. století (K vývoji lenních statků olomouckého biskupství ve středověku)
Dalibor Janiš
Rok: 2017
stať ve sborníku

Les emprunts néologiques dans le domaine de la mode : la circulation en tch?que et en français dans une perspective diachronique.
Jan Lazar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lešková, Danka: Interpretácia umeleckého textu. Interpretačné b(ú)denie
Svatava Urbanová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lichnovští z Voštic a jejich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848-1928
Jiří Jung
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Lingvisticheskaya terminologiya v slovaryah
Viktoryia Vaida
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvisticheskaya terminologiya v slovaryah
Viktoryia Vaida
Rok: 2017, Uniwersytet Slaski
kapitola v odborné knize

Listiny Mikuláše z Riesenburku, olomouckého biskupa
Richard Psík
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Literarische Affinitäten des Rosswalder Schlossgartens
Iveta Zlá
Rok: 2017
stať ve sborníku

Literární krajina - jak ji myslet, psát a číst?
Martin Tomášek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární zpracování démonologických pohádek a pověstí z českého Horního Slezska se zaměřením na vodníka (hastrmana) jako představitele vodního živlu
Andrea Balharová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literárny život, literárna veda a dejiny literatúry
Svatava Urbanová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Literatura faktu v mladopolském období
Michal Przywara
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Ludi philosophorum: filozofowie i zabawy w średniowieczu
Marek Otisk
Rok: 2017, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
kapitola v odborné knize

Lumír Čmerda - (nejen) reliéfy a ilustrace
Jakub Ivánek, Svatava Urbanová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 19. 3. - 30. 3. 2017
Radek Lipovski
Rok: 2017
působení v zahraničí

Magical Realism and Allegory in Joseph Skibell's A Blessing on the Moon
Stanislav Kolář
Rok: 2017, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub