Publikační činnost - IS PUBL
Projekt studijního programu "Sociální pracovník" MŠMTV ČR 200tisíc. Kč pro šk.r. 2001-2002
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Protější chodník. (Heslo v Literárním slovníku severní Moravy a Slezska.)
Martin Pilař, Iva Málková, Svatava Urbanová
Rok: 2001, Votobia
kapitola v odborné knize

Protilichtenštejská opozice na Opavsku v letech 1613- 1617
Radek Fukala
Rok: 2001, Časopis matice moravské 120
článek v odborném periodiku

Proto slovanská písmena jsou posvátnější a úctyhodnější
Jaroslav David
Rok: 2001, Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.
článek v odborném periodiku

Představitelé technické inteligence jako specifická skupina Bildungsbürgertum - vzdělanostních vrstev
Andrea Pokludová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Překládání vlastních jmen v díle W. S. Reymonta, Chłopi
Petr Vidlák
Rok: 2001
stať ve sborníku

Přibližně stopadesát stran navíc (Czeslaw Milosz: Pejsek u cesty)
Zdeněk Smolka
Rok: 2001, TVAR
článek v odborném periodiku

Přirovnání v Reymontově epopeji
Eva Mrhačová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Psychologické poradenské služby na Ostravské univerzitě a jejich současné zaměření
Karel Paulík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Psychologický výběr manažerů a jejich vliv na úspěšnost podniku. Disertační práce
Ladislav Koutný
Rok: 2001, UP Olomouc
odborná kniha

Psychologie práce pro manažery
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Regestrum Gromady caley wsi Willamowic" z 1642 r.
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Region, regionální kultura, literární regionalismus (poznámky k aktuálním otázkám výzkumu)
Svatava Urbanová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Region-služby-cestovní ruch
Jiří Urban
Rok: 2001, Marketing a komunikace
článek v odborném periodiku

Reklama v současném Sankt-Peterburgu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Reymontowska księga chłópow polskich
Zofia Matysková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Riconciliazione nelle regioni dell´est europeo. Convegno a Pécs (Ungheria)
Eva Saunders
Rok: 2001, Lá Societá
článek v odborném periodiku

Roman et/ ou document: R.Merle: La mort est mon métier
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2001
stať ve sborníku

Románové tápání současným Irskem
Christopher Hopkinson
Rok: 2001, Host
článek v odborném periodiku

Romové - zdroj nekvalifikovaných pracovních sil pro komunistickou ekonomiku padesátých a šedesátých let (na příkladu Ostravska)
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Romové-zdroj nekvalifikovaných pracovních sil pro komunistickou ekonomi padesátých a šedesátých let (na příkladu Ostravska)
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Romské obyvatelstvo v národnostní politice ČSR v letech 1945-1954
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Rosa o některých změnách osobních vlastních jmen
Naděžda Bayerová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Rovina zážitkovosti v románu Ivy Procházkové Soví zpěv
Svatava Urbanová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozwój ludności Zaglębia Ostrawsko-Karwińskiego w okresie protostatystycznym i statystycznym
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Sborník TEMPUS_PHARE JEP 09268/95
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Schlesisch-mährische Literatur: Bruno Hanns Witek
Ivan Stupek
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Schlesisch-mährische Literatur: Bruno Hanns Wittek
Ivan Stupek
Rok: 2001, Zblizenia Annäherungen
článek v odborném periodiku

Sémantika slovní zásoby prvního a posledního období Ortenovy tvorby
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Senův sen
Marek Petrů
Rok: 2001, Listy
článek v odborném periodiku

Severomoravská pasivita. (Heslo v Literárním slovníku severní Moravy a Slezska.)
Martin Pilař, Iva Málková, Svatava Urbanová
Rok: 2001, Votobia
kapitola v odborné knize

Slavica Electronica Pragensia
Mojmír Vavrečka, Alexandra Dědicová, Kolektiv Autorů
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Sledování uplatnění absolventů jako součást psychologického poradenství na Ostravské univerzitě
Karel Paulík
Rok: 2001, Psychologie v ekonomické praxi
článek v odborném periodiku

Slovinské a slovenské politické aktivity počas revolúcie 1848 - 1849
Dušan Škvarna
Rok: 2001
stať ve sborníku

Slovník jazykovědné terminologie pro školu a veřejnost
Jaroslav Hubáček, Pavel Havránek, Přemysl Hauser, Kolektiv Autorů
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociálně suportivní chován í ředitele školy jako významný moderátor psychivké zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální stratifikace moravských židů v novověku (18.-20.století).Možnosti zpracování
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Sociodemografická struktura města Ostravy. Dílčí zpráva VZO CEZ 309/98172500002 Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v regionu za rok 2001
Anna Schneiderová
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Soldán, L.: Karel Dostál Lutinov a Katolická moderna (habilitační spis)
Jiří Svoboda, Ladislav Soldán
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Současná česká literatura
Martin Pilař
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná polská kultura v České republice
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Současný církevní slang v České republice
Marcela Grygerková
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sovova Zlomená duše a literární kontext devadesátých let
Jiří Svoboda
Rok: 2001
stať ve sborníku

Specifický charakter průmyslových a technických památek
Miloš Matěj
Rok: 2001
stať ve sborníku

Spisovatelka, která stvořila Heidi
Irena Šebestová
Rok: 2001, Lidové noviny
článek v odborném periodiku

Sportovní zájmy žáků základní školy
Karel Paulík, Soňa Formánková
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprache der deutschen medizinischen Texte von Olmütz als Zeugnis für die Fachkontakte zwischen Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelater
Lenka Vaňková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Státní univerzita v Sankt Peterburgu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
působení v zahraničí

Státoprávní spor o opavské knížectví a stavovství ve Slezsku ( 1529-1621). K úloze mocenských elit v raném novověku
Radek Fukala
Rok: 2001
stať ve sborníku

Státy světa
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2001
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)


