Publikační činnost - IS PUBL
Poczatki Gliwic
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Počasí na ČT1
Oldřich Kramoliš
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku

Pod rzadami Piastów ślaskich.
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Podíl předložek na jazykových bariérách v cizojazyčné komunikaci
Mojmír Vavrečka
Rok: 2001
stať ve sborníku

Podíl vysokoškolské výuky psychologie na humanizaci ostravského regionu
Karel Paulík
Rok: 2001, Psychologie v ekonomické praxi
článek v odborném periodiku

Pohádky - nepohádky A. N. Afanasjeva a jejich čtenáři
Vítězslav Vilímek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pojetí regionu a regionalismu v současné strategii českých vysokých škol
Jiří Urban
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) III
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) III
Martina Imider
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu III. (česko-anglicko-německo-ruský)
Martina Imider
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poláci v českém pohraničí a ve vnitrozemí
Tadeusz Siwek
Rok: 2001, bulletin česko-polského pohraničí
článek v odborném periodiku

Polonistyka na Uniwersytecie w Ostrawie
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Polonistyka ostrawska w latach 1990-2000
Zofia Matysková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Polonistyka ostrawska wobec euroregionów na pograniczu czesko-polskim
Zofia Matysková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2001, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha

Poměr domácí a cizí složky v terminologii (v polsko-české konfrontaci)
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Porozumění a úspěšnost diskurzu
Emílie Demlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Posilování partnerství na trhu práce v Moravskoslezském kraji
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Positionierung der Temporal- und Lokaladverbiale in deutschen und tschechischen Zeitungstexten
Helena Hyllová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poslední praví Mayové? (Milan Kováč a Tatiana Podolinská: Lakandónci. Poslední praví Mayovia.)
Přemysl Mácha, Milan Kováč, Tatiana Podolinská
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poslušné dítě nenapíše dobrou báseň. (Sborník prací ZUŠ Světlá nad Sázavou: Cesty a cestičky)
Libor Magdoň
Rok: 2001, Talent
článek v odborném periodiku

posudek na dizertační práci Zkušenost tří samot
Zdeňka Kalnická, Libuše Heczková
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potřeba úspěšného výkonu jako možný prediktor abuzu návykových látek
Helena Záškodná
Rok: 2001, Kontakt III
článek v odborném periodiku

Poznámky k současnému zpracování české terminologie s církevní tematikou
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pracovní spokojenost a její psychologické souvislosti
Karel Paulík
Rok: 2001, Psychologie v ekonomické praxi
článek v odborném periodiku

Prag und deutschsprachige Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2001, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problém etnické identity a "národního povědomí" Romů
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Problemové skupiny na trhu práce a opatření v oblasti služeb zaměstnanosti v regionu Ostravsko a Moravskosleszkém kraji
Renáta Halásková
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Processy nominacii i jazykovyje barjery
Blažena Rudincová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Proč právě Mormoni?
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Projekt studijního programu "Sociální pracovník" MŠMTV ČR 200tisíc. Kč pro šk.r. 2001-2002
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Protější chodník. (Heslo v Literárním slovníku severní Moravy a Slezska.)
Martin Pilař, Iva Málková, Svatava Urbanová
Rok: 2001, Votobia
kapitola v odborné knize

Protilichtenštejská opozice na Opavsku v letech 1613- 1617
Radek Fukala
Rok: 2001, Časopis matice moravské 120
článek v odborném periodiku

Proto slovanská písmena jsou posvátnější a úctyhodnější
Jaroslav David
Rok: 2001, Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.
článek v odborném periodiku

Představitelé technické inteligence jako specifická skupina Bildungsbürgertum - vzdělanostních vrstev
Andrea Pokludová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Překládání vlastních jmen v díle W. S. Reymonta, Chłopi
Petr Vidlák
Rok: 2001
stať ve sborníku

Přibližně stopadesát stran navíc (Czeslaw Milosz: Pejsek u cesty)
Zdeněk Smolka
Rok: 2001, TVAR
článek v odborném periodiku

Přirovnání v Reymontově epopeji
Eva Mrhačová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Psychologické poradenské služby na Ostravské univerzitě a jejich současné zaměření
Karel Paulík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Psychologický výběr manažerů a jejich vliv na úspěšnost podniku. Disertační práce
Ladislav Koutný
Rok: 2001, UP Olomouc
odborná kniha

Psychologie práce pro manažery
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Regestrum Gromady caley wsi Willamowic" z 1642 r.
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Region, regionální kultura, literární regionalismus (poznámky k aktuálním otázkám výzkumu)
Svatava Urbanová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Region-služby-cestovní ruch
Jiří Urban
Rok: 2001, Marketing a komunikace
článek v odborném periodiku

Reklama v současném Sankt-Peterburgu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Reymontowska księga chłópow polskich
Zofia Matysková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Riconciliazione nelle regioni dell´est europeo. Convegno a Pécs (Ungheria)
Eva Saunders
Rok: 2001, Lá Societá
článek v odborném periodiku

Roman et/ ou document: R.Merle: La mort est mon métier
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2001
stať ve sborníku

Románové tápání současným Irskem
Christopher Hopkinson
Rok: 2001, Host
článek v odborném periodiku


