Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Václav Černý: Až do předsíně nebes
Jan Malura
Rok: 1999, Studia Comeniana et historica 29
článek v odborném periodiku

Vědeckovýzkumná práce na katedře rusistiky FF UO
Mojmír Vavrečka
Rok: 1999
stať ve sborníku

V.I.P.
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Volodymyr Šuchevyč
Petr Kaleta
Rok: 1999, Národopisná revue č. 2
článek v odborném periodiku

Výberová bibliografia UNESCO katedry prekladatelstva Univerzity Komenského Bratislava Slovensko
Jitka Smičeková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Vybraná témata z psychologie pro učitele
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybraná témata z psychologie pro učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z etiky pro žurnalisty: Etika reklamy
Vladimír Šiler
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly zo školskej psychológie
Karel Paulík, S. Hvozdík
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výraz a jeho význam v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vysloužilová a kol. Cvičebnice překladatelství a tlumočnictví
Milan Hrdlička
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku

Vytvoření bibliografické pomůcky pro studenty historie
Richard Psík
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výuka cizích jazyků na prahu nového století
Mojmír Vavrečka, Radomír Choděra, Lumír Klimeš, Lumír Ries
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Využití psychologie k redukci sociálně patologických jevů
Helena Záškodná
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výzkum činnosti Čechů ve východní Haliči a Volyni v 2. polovině 19. století
Petr Kaleta
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR s aplikacemi v antopagogice, pedagogické psychologii, klinické antropologii a ergonomii.
Anna Schneiderová
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdelávanie a aktuálné otázky praxe
Karel Paulík, D. Kopasová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Vztah člověka a zvířete z pohledu etiky a religionistiky
Vladimír Šiler
Rok: 1999
stať ve sborníku

Vztah promluvové funkce a výpovědních funkcí v dialogu
Emílie Demlová
Rok: 1999
stať ve sborníku

W pogoni za utraconym rajem
Karel Kadłubiec, Jiří Svoboda, Jerzy Rucki
Rok: 1999, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
kapitola v odborné knize

Walka o język w polskim Oświeceniu i czeskim Odrodzeniu Narodowym
Jiří Damborský
Rok: 1999
stať ve sborníku

Wie kann gegenseitiges Verstehen geübt werden? Zur narrativen Übungstypologie des interkulturellen (Fremd-) Sprachenunterrichts
Pavla Zajícová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Wykorzystanie karykatury w nauczaniu historii w szkole sredniej
Blažena Gracová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Z výzkumu národní identity u studentů a žáků z Ostravska
Blažena Gracová, Š. Tlolková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zabíjení čarodějnic v Tanzánii
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Zahraniční obchod železem a hutními výrobky v rakousko-uherské monarchii v období 1830-1914
Milan Myška
Rok: 1999
stať ve sborníku

Záměrná devastace industriálních památek Ostravy
Martin Strakoš
Rok: 1999, Fórum architektury a stavitelství
článek v odborném periodiku

Zamyšlení nad "ženským osudem"
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zapomenutý nadšenec myšlenky slovanské vzájemnosti
Petr Kaleta
Rok: 1999,
kapitola v odborné knize

Závěry z dlouhodobého výzkumu psychické zátěže dětí ZŠ
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ze závěrečných bakalářských prací na katedře rusistiky FF OU
Mojmír Vavrečka
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku

Země česká? Země dobrá! (Země česká...)
Jan Malura
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Zentrale Themen der Schweizer Frauenliteratur der 70er Jahre
Irena Šebestová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zlaté Boží plomby
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Zu Frauenbenennungen in den frühneuhochdeutschen Kanzleitexten des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zum Einfluß der Protestanten auf die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zum Stellenwert der Grammatik in der Deutschlehrerausbildung
Lenka Vaňková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zur Erforschung der frühneuhochdeutschen Fachprosa in Mähren
Lenka Vaňková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zur Sprache der ältesten deutschen Urkunden von Ostrava und Umgebung
Lenka Vaňková
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Sprache der Statuten des Dominikanerinnenklosters in Brünn
Lenka Vaňková
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženská literatúra a ženská estetika
Irena Šebestová
Rok: 1999, Romboid
článek v odborném periodiku

666
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Spirituality in East and West
článek v odborném periodiku

9.9.99
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

A Brief Survey of the English Morphology
Aleš Svoboda, M. Opělová-Karolyová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ad Aviezer Tucker
Marek Petrů
Rok: 1998, Kritická příloha RR
článek v odborném periodiku

Adam Mickiewicz jako teoretyk folkloru
Karel Kadłubiec
Rok: 1998
stať ve sborníku

Adam Mickiewicz na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 1998
stať ve sborníku

Aktuálno a virtuálno (Gilles Deleuze)
Marek Petrů
Rok: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

ALFA; Universitas Dalhousiana 7/8
Jan Šabršula
Rok: 1998, Cizí jazyky 9-10
článek v odborném periodiku

Amálie Kutinová
Svatava Urbanová
Rok: 1998
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub