Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Tvořivé postupy ve vyučování (cizímu) jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference
Irena Bogoczová
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej
Antoni Barciak
Rok: 2000,
odborná kniha

Učebnice češtiny pro 3.ročník základní školy (Hlásek)
Jaroslav Hubáček, Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Učitel a žákův úspěch
Pavla Zajícová
Rok: 2000, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Úloha redistribuční funkce v sociální politice
Renáta Halásková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Umění interpretace a jeho "metanoia" na přelomu tisíciletí
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000, Umění teorie a Zdeněk Mathauser ( soubor statí k osmdesátinám prof. PhDr. Zdeňka Mathausera, DrSc. Zvláštní čas.Slavia 69, sešit 4
článek v odborném periodiku

Umění interpretace na přelomu tisíciletí. K metodologii genologicko-hermeneutické reflexe literárního jevu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Une déchéance vertueuse dans le romanesque du XIX siécle /Eugéne Suenet Victor Hugo/
Magdalena Wandzioch
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Une page d'histoire dans le romanesque de Barbey d' Aurevilly
Magdalena Wandzioch
Rok: 2000
stať ve sborníku

Úniversität Osnabrück
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2000
působení v zahraničí

Uprchlíci a česká společnost
Eva Saunders
Rok: 2000
stať ve sborníku

Valcerová-Bacogálová, A.: Vzťah a význam tvaru v prekladu poézie. Prešov 1999
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Variantivnost ustnogo češskogo jazyka v Moravii i v Silesii.
Jan Chloupek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Varietäten des Deutschen und Verständigundsprobleme in den deutschsprachigen Ländern
Lenka Vaňková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vědomí slezské identity v mentální mapě
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Verstenenskompetenz als Zielkategorie der Sprachdidaktik und die Narration
Pavla Zajícová
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Víra flagelantů (Jiří Krupička: Flagelatnská civilizace)
Marek Petrů
Rok: 2000, Texty
článek v odborném periodiku

Vlastní jména v literatuře a škola
Naděžda Bayerová, K.O. Apel, Svatopluk Pastyřík
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Voces del mundo
Jaroslav Reska
Rok: 2000, Edicions Universitat de Barcelona
kapitola v odborné knize

Voces del mundo /texty a nahrávka na CD Rom)
Jaroslav Reska, Emma Martinell Gifre, Mar Cruz Pinol, Fernando Polanco Martinez
Rok: 2000, Edicions Universitat de Barcelona
kapitola v odborné knize

Vplyv politických strán v Banskej Bystrici na základe volieb v rokoch 1918 - 1938
Karol Fremal
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z etiky pro pedagogy
Vladimír Šiler
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly zo školskej psychológie II
Karel Paulík, S. Hvozdík
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výuka cizích jazyků na prahu nového století. II
Mojmír Vavrečka, Radomír Choděra, Vladimír Baar, Lumír Ries, Pavla Zajícová, Jana Mothejzíková, Marie Hanzlíková
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výuka historiografie na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Ludmila Nesládková
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize

Využití překladu a tlumočení při výuce jazyků
Milan Hrdlička
Rok: 2000
stať ve sborníku

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění ostravského regionu
Renáta Halásková
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Významné postavy minulosti i současnosti sousedních národů ve vědomí české mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vzdělávání v oblasti zahraniční pomoci (Development Education). Závěrečná zpráva tématu 6 projektu "Priority české rozvojové pomoci"
Pavel Nováček
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vznik a vývoj Kamenouhelných dolů Orlová-Lazy v letech 1865-1889
Aleš Zářický
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

W sto lat po "ostatniej Wilii XIX wieku"
Jan Malicki
Rok: 2000
stať ve sborníku

Wielki czarodziej. Tomasz Mann: klasyk literatury niemieckiej
Norbert Honsza
Rok: 2000, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Woda, kobieta i uwodzenie (w filozofii i sztuce)
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická, Milan Jeřábek
Rok: 2000, Kultura wsposlczesna. Teoria - intepretacje - kritika, Wydanie specjalne: Estetyka (im)materii
článek v odborném periodiku

Wpływ asymetrii ról komunikacyjnych na język interlokutorów (zachowania mowne w warunkach dwujęzycznych Zaolzia)
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Z dziejów Śląska - Zbiór studiów
Antoni Barciak
Rok: 2000,
odborná kniha

Začátek a konec. Sborník z literárněvědné konference
Svatava Urbanová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zápas Čechů o Hlučínsko
Milan Myška
Rok: 2000
stať ve sborníku

Zápas o polsko-ratibořské dědictví a mocenské aspirace Jiřího Braniborského- Ansbašského v zemích Koruny české. Der Kampf und das Oppelner- Rattiborer Erbe und die Machtpolitik Georgs von Brandenburg- Ansbach in den Ländern der böhmischen Krone 1505-1531
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Zápisky Františka Řehoře ze srpna 1891
Petr Kaleta
Rok: 2000
stať ve sborníku

Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek, Władysław Sosna
Rok: 2000, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
kapitola v odborné knize

Zasłużony dla polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2000, Kalendarz Śląski na rok 2001
článek v odborném periodiku

Zasób słów i semantyka w nauczaniu języka polskiego (jako obcego)
Jiří Damborský
Rok: 2000
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva projektu 405/98/0639.
Eva Jandová
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečné slovo
Svatava Urbanová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Země zaslíbená
Pavel Nováček, M. Plintovič
Rok: 2000, Vydavatelství Univerzity Palackého,
odborná kniha

Zur Problematik der Genuszuordnung englischer Entlehnungen in der deutschen Gegenwartssprache
Iva Kratochvílová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Zur Sprache der Statuten des Dominikanerinnenklosters in Brünn
Lenka Vaňková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Zvládání agrese v práci s lidmi
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 2000, YSF JČU
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub