Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Básník, překladatel, pedagog-kulturní činitel (B. Mathesius)
Milan Hrdlička
Rok: 1998, TOP
článek v odborném periodiku

Bhagwane; miluji tě a děkuji ti!
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Bibliografie vědeckých prací z let 1955-1998
Jiří Svoboda
Rok: 1998, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 10
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 11
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert
Tomáš Krejčík, K. Maráz
Rok: 1998
stať ve sborníku

Bohumil Hypšman
Martin Strakoš
Rok: 1998, Architekt
článek v odborném periodiku

Bohuslav Ilek (1902 - 1998)
Milan Hrdlička
Rok: 1998, TOP
článek v odborném periodiku

British Aisles. Studies in English and Irish Drama and Theatre from Medieval through Modern Times
Stanislav Kolář, Svatava Urbanová, Thomas Connolly
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Celospolečenský význam demokracie ve výtvarné kultuře
Petr Holý
Rok: 1998
stať ve sborníku

Cenek Edvard. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Certifikáty učitelům, překladatelům a sféře podnikání
Blažena Rudincová
Rok: 1998, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Cesta k moderní španělštině
Stanislav Kavka
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Charles Manson
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Církev Ježiša Krista svatých posledných dní-mormoni
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Rozmer
článek v odborném periodiku

Citáty a jejich funkce v českém tisku
Hana Srpová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Co je to exegeze
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Česká biblická společnost
odborná kniha

Co obtěžuje učitele různých typů škol
Karel Paulík
Rok: 1998
stať ve sborníku

Comenius linguiste; ses sources; son originalité a travers le prisme...
Jan Šabršula
Rok: 1998
stať ve sborníku

Corporate communication as a goal Public Relations Newport University
Jiří Urban
Rok: 1998
stať ve sborníku

Credit cards as financial service to clients
Jiří Urban
Rok: 1998
stať ve sborníku

Cziriková, M. Česko-ruský slovník aktuálních pojmů z oblasti ekonomické, finanční, politické a právní. Praha 1997
Milan Hrdlička
Rok: 1998, TOP
článek v odborném periodiku

Čep Tomáš
Jiří Svoboda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Česká a polská mládež o sobě - Młodzież polska i czeska o sobie
Jana Raclavská, Josef Šmajs, Milan Myška, Wojciech Świątkiewicz
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

České minirozhovory
Jiří Damborský
Rok: 1998, Wiedza Powszechna
odborná kniha

Česko-ruský slovník aktuálních pojmů z oblasti ekonomické; finanční a právní
Květuše Lepilová
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Český jazyk pro 6. ročník ZŠ
Jaroslav Hubáček, Elzbieta Bajkiewicz-Grabowska, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Zdzislaw Mikulski, Bohuslav Hoffmann
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Český literární "underground" aneb Úvod do terminologie a zamyšlení nad periodizací"
Martin Pilař
Rok: 1998, Host
článek v odborném periodiku

Český literární underground aneb Úvod do terminologie a zamyšlení nad periodizací
Martin Pilař
Rok: 1998, Host
článek v odborném periodiku

Čeština pro učitele, 2. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Činnost, kognice, narace. K pojetí kreativity v didaktice cizího jazyka
Pavla Zajícová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Čítanka odborných španělských textů z oblasti ekonomiky a podnikání
Jana Veselá
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Člověk mezi dvěma krajinami (polarita domova a cizosti v díle J. Čepa)
Jiří Svoboda
Rok: 1998, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Dana Davidová
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Dana Davidová (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dechová cvičení ve vyučování cizímu jazyku
Pavla Zajícová, Stella Nangonová
Rok: 1998, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Dechová cvičení ve vyučování cizímu jazyku
Jana Pavlisková, Stella Nangonová, Pavla Zajícová
Rok: 1998, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Dějepis 7. Učebnice pro ZŠ
Jindřich Schulz
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny a kultura Španělska
Lubomír Bartoš
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Der Gebrauch der deutschen Sprache in der Stadt und Region Ostrava
Miroslava Kyselá
Rok: 1998
stať ve sborníku

Dialog jako základ komunikace
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Die Bedeutung der deutschen Präpositionalkonstruktionen mit in im Vergleich mit den tschechischen Äguivalenten
Miroslava Kyselá
Rok: 1998
stať ve sborníku

Die deutsche Sprache in Mähren
Lenka Vaňková
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die dreiundsechzigste Art - Gedichte
Dominique Fliegler, Martin Hádek, Tereza Uteseny
Rok: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Die dreiundsechzigste Art - Gedichte
Dominique Fliegler, Zbyněk Havlíček
Rok: 1998
ediční a redakční práce

Die frühneudeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens
Lenka Vaňková, Jan Šabršula
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Die jüdische Publizistik in der ČSR 1918-1938
Miroslava Kyselá
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die mittelbairische Enklave bei Olmütz
Zdeněk Masařík, Irena Bogoczová, Peter Ernst, Franz Patočka, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 1998, Edition Presens
kapitola v odborné knize

Die Welt der Bücher
Norbert Honsza
Rok: 1998, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Diplomové práce katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity 1988;1997
Tomáš Pavlica
Rok: 1998
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub