Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Profesní jazyk v rámci cizojazyčné výuky (ruština, španělština).
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Profesor Oldřich Bělič, spoluzakladatel ostravské hispanistiky, jubilující
Jaroslav Reska
Rok: 2000, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Proměny identity
Lucie Semeráková
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Proměny ostravské periferie
Martin Strakoš
Rok: 2000, Architekt
článek v odborném periodiku

Property ownership in Moravia in 1400-1550
Jindřich Schulz
Rok: 2000
stať ve sborníku

Prvnímu sborníku studentských vědeckých prací na cestu
Jaroslav Reska
Rok: 2000
stať ve sborníku

Przedstawiciel Nibelungów w stajni Augiasza
Norbert Honsza
Rok: 2000, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Przelom XIII wieku w dziejach Ślaska.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Przemoc tak naturalna jak descz. Interview with Bask journalist Ana Rosa Moral about Bask terrorism
Nina Podleszańska
Rok: 2000, Tygodnik Powszechny
článek v odborném periodiku

Předmluva
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Překlad jako komunikační akt
Milan Hrdlička
Rok: 2000
stať ve sborníku

Příjmení typu Dokoupil/Nedbal
Eva Mrhačová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Přínos Vincence Praska a Josefa Zukala, zakladatelů českého dějepisectví ve Slezsku, ke studiu hospodářských a sociálních dějin
Lumír Dokoupil
Rok: 2000
stať ve sborníku

Připravuje škola na život?
Vladimír Šiler
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Přírodně či kulturně? (Ruth Benedictová: Kulturní vzorce)
Marek Petrů
Rok: 2000, Texty
článek v odborném periodiku

Přirozená měna obyvatelstva vybraných měst jižní Moravy od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize

Přirozená reprodukce židovského obyvatelstva Moravy v éře familiantů
Ludmila Nesládková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Příspěvek k lepšímu poznání díla Zikmunda Wintera (Zikmund Winter mezi historií a uměním)
Zdeněk Smolka
Rok: 2000, TVAR
článek v odborném periodiku

Psohlavci, nerealizovaný film francouzského režiséra Léona Poiriera
Karel Tabery
Rok: 2000
stať ve sborníku

Psychologická problematika v činnosti výchovného poradce
Ivan Pavlas
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologické aspekty profesionální satisfakce učitelů
Karel Paulík
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Psychologie XX. Století
Ivan Pavlas
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Quer zum Status quo - Themen der Schweizer Frauenliteratur an Beispielen der Bücher von Gertrud Leutenegger, Hanna Johansen und Laure Wyss
Irena Šebestová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Reč pisem A. S. Puškina (epistoljarnyj stiľ v kommunikacii
Květuše Lepilová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Regionální dějiny (Stav, problémy, výhledy)
Jindřich Schulz, Lubomír Bartoš, M. Trapl
Rok: 2000
stať ve sborníku

Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze
Hana Srpová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Rola cystersów na Górnym Ślasku w średniowieczu.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Romové. O. Roma. Tradice a současnost - Angodes the akának
Nina Pavelčíková
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romský legionář Jan Daniel
Nina Pavelčíková
Rok: 2000, Bulletin Muzea romské kultury Brno
článek v odborném periodiku

Rozbřesk podnikatelů
Milan Myška
Rok: 2000, Moravská Expedice
odborná kniha

Rozkoše kýče a utrpení lásky aneb "Projekční plochy idyly"
Lucie Semeráková
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Rozmowa z Henrykiem Kardynalem Gulbinowiczem, Mitropolita Wroclawskim
Norbert Honsza
Rok: 2000, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Rozmowy polsko-niemieckie. Der Generationskonflikt findet nicht statt
Norbert Honsza, Eberhard Hilscher
Rok: 2000, Zblizena
článek v odborném periodiku

Rozwijanie sprawności i świadomości językowej dzieci w wielojęzycznym środowisku Zaolzia
Zofia Matysková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Rudoltická knihovna hr. Alberta Josefa Hodice
Milan Myška
Rok: 2000
stať ve sborníku

Russko-slavjanskij slovar´ poslovic s anglijskimi sootvetstvijami
Blažena Rudincová, M. Ju. Kotova
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ruština pro oblast cestovního ruchu
Mojmír Vavrečka
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rytíř čestné legie Francie ve službách Ostravské university
Jana Pavlisková
Rok: 2000, Listy Ostravské university
článek v odborném periodiku

Řečové chování průvodce
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Savický, N., Šišková, R., Šloufová, E.: Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. Praha 1999
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference
Jaroslav Reska
Rok: 2000, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Schweizer Frauenliteratur der 70er Jahre. Eveline Hasler: Anna Göldin. Letzte Hexe
Irena Šebestová
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sdvigi na leksiko-semantičeskom urovně jazyka putěvoditělja po gorodu Ostrava
Blažena Rudincová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sémantika a spojitelnost sloves
Mojmír Vavrečka
Rok: 2000
stať ve sborníku

Silesia of the Estates and Princes in 1400-1550
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sipko, J.: Etnokulturnyj bazis russko-slovackich perevodov. Prešov 1999
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Ślask w źródlach czeskich do końca XIV wieku.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slavjanskije jazyki v SŠA i vkratce o slavjanských jazykách v MU v Brno
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slezská reformace
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slovenská otázka a politika od septembera 1848 do apríla 1849
Dušan Škvarna
Rok: 2000
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub