Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Museumsdorf Cloppenburg. Niedersaechsisches Freilichtmuseum
Vladimír Horák
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Music and Water
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mysel a rod
Zdeňka Kalnická, E. Višňovský, Jeffery Geller, M. Popper, J. Plichtová
Rok: 2001, Veda SAV
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 2. (14.) (20 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2001, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 2. (14.) (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2001, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 2. (14.) (3 biogramy)
Tomáš Krejčík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2001, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Mythologische Landschaften - Günter Grass und Polen
Norbert Honsza
Rok: 2001
stať ve sborníku

Myths of the Czech Gypsies
Nina Pavelčíková, Jiří Pavelčík
Rok: 2001, Asian Folklore Studies
článek v odborném periodiku

Mýtus a realita května 1945 (Hrubínova
Jiří Svoboda
Rok: 2001
stať ve sborníku

Na okraj sborníku '' Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek''
Jiří Malíř
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nachwirkungen der Revolucion. Wien und die Slowaken.
Dušan Škvarna
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nad koncepcemi člověka a poetikou současné ruské prózy (Ke studiím Galiny Binové)
Květuše Lepilová
Rok: 2001, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Nad wynikami spisu ludności
Tadeusz Siwek
Rok: 2001, Zwrot
článek v odborném periodiku

Nádoba zapálená (Soubor svatonepomucenských kázání a jiných textů z 18. stol., ed. M. Horáková)
Jan Malura
Rok: 2001, Tvar č. 4
článek v odborném periodiku

Naše a cizí v době jednotící se Evropy
Irena Bogoczová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová, Jaroslav Hubáček, Hana Srpová
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Naše a cizí v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nauczanie języka polskiego w systemie punktowym na Uniwersytecie Ostrawskim
Jana Raclavská
Rok: 2001
stať ve sborníku

Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I
Jana Raclavská, Eva Mrhačová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Několik poznámek k aktuálnímu genologickému bádání
Svatava Urbanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Několik poznámek k toponymům odvozeným z apelativ "kobyla" a "kůň" na území Čech
Jaroslav David
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Několik poznámek na téma výchova k evropanství a toleranci.
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Některé obyčeje jarně novoročního cyklu u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku
Vladimír Horák
Rok: 2001, Národopisná revue
článek v odborném periodiku

Některé rizikové faktory vzniku kriminality a predelikventního chování adolescentní mládeže Ostravska
Jan Nevřala, Zdeněk Uher, Monika Drahníková, Marián Moštík, Monika Houšková
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Němci v české karikatuře. Proměna obrazu Němců ve 20. století
Blažena Gracová, M. Peterová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Neolithikum und Aneolithikum im Nordmähren und Schlesien (Teoppaer Gebiet) in Lichte rer C14 Daten
Jiří Pavelčík
Rok: 2001, Prehistorica Alpina
článek v odborném periodiku

NIDA-RÜMELIN, J. Slovník současných filozofů
Pavel Baran
Rok: 2001
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Noc čarodějnic
Vladimír Horák
Rok: 2001, Čas
článek v odborném periodiku

Nouvelle fantastique au XIXe siecle : jeu avec la peur
Magdalena Wandzioch
Rok: 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego
odborná kniha

Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky.
Slavoj Tomeček, Slavoj Tomeček
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nová Ves ve světle prvních písemných záznamů
Kamil Rodan
Rok: 2001, Zpravodaj ostravského muzea
článek v odborném periodiku

Nově o reklamě
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001, Jazykové aktuality. Informativní zpravodaj českých jazykovědců
článek v odborném periodiku

Novelas de misterio contemporáneas
Nina Podleszańska
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nový příspěvek ke stavebním dějinám kostela sv. Václava v Ostravě
Daniela Rywiková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Novyje učebnyje posobija po russkomu jazyku dlja inostrancev, izučajuščich ekonomiku i biznes v vuzach v sovremennom Sankt Peterburge
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Numerický znak, jeho jazyková podstata, některé aspekty jeho pragmatického fungování.
Jan Šabršula
Rok: 2001, Termina 2000
článek v odborném periodiku

O Bibli - vznik, dobové pozadí a exegeze
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
odborná kniha

O edici staré gramatiky češtiny. NUDOŽERSKÝ, Vavřinec Benedikt. Grammatica Bohemica... libri duo. (ed. Nancy Smithová).
Pavel Kosek
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

O globalizaci
Eva Saunders
Rok: 2001
stať ve sborníku

O komunikaci a překladu jako komunikačním aktu
Milan Hrdlička
Rok: 2001, TOP
článek v odborném periodiku

O życiu i twórczości Gustawa Morcinka. Słowo wstępne
Jan Malicki
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obcojęzyczne elementy w najwcześniejszych opowiadanich H. Sienkiewicza
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Obec Branná (Kolštejn) ve světle vceňovacích operátů stabilního katastru
Petr Popelka
Rok: 2001, Severní Morava
článek v odborném periodiku

Obraz-slovo, slovo-obraz v ontogenezi čtenáře
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy (vybrané kapitoly z eseje). In: Romboid, Asociácia organizácií spisovatelov Slovenska, Bratislava.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku

Obsazení iniciální a finální pozice v reklamním textu
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Obyčejní lidé
Stanislav Kolář
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Obyvatelstvo Hradišťského kraje od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize

Odolnost vůči zátěži jako základní předpoklad pro zvládnutí manažerské role
Anna Schneiderová
Rok: 2001, Personál
článek v odborném periodiku

On the new anatomical nomenclature.
František Šimon, E. Marečková
Rok: 2001, Annals of Anatomy
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub