Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Jan Bystroń
Irena Bogoczová
Rok: 2000, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Jan Bystroň (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2000, Ostravská univerzota
kapitola v odborné knize

Jaro u nás
Vladimír Horák
Rok: 2000, Moravská expedice
kapitola v odborné knize

Jazyk a jeho užívání. Praha 1996, 315 s
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Jazyková problematika prekladov Mickiewiczových diel do slovenčiny
Marta Pančíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Je možné objektivizovat subjektivitu?
Slavoj Tomeček
Rok: 2000
stať ve sborníku

Jeden človek, dva jazyky.
Irena Bogoczová, Jozef Štefánik, Soňa Danelová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jinakost, cizost v jazyce a literatuře. Ústí/L. 1999
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Jindřich z Isernie a jeho formulářová sbírka listů
Richard Psík
Rok: 2000
stať ve sborníku

José Saramago, Wszystkie imiona
Nina Podleszańska
Rok: 2000, Znak
článek v odborném periodiku

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice
Jaroslav Hubáček, Hana Srpová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

K charakteru količestvennoj informacii v kommerčeskich tekstach
Zdeňka Nedomová
Rok: 2000
stať ve sborníku

K osmdesátinám heraldika Jiřího Loudy
Petr Kaleta
Rok: 2000, Genealogické a heraldické informace 1999
článek v odborném periodiku

K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
Aleš Zářický, J. Bilan
Rok: 2000
stať ve sborníku

K počátkům důlního podníkání židovské rodiny Gutmannů v ostravsko-karvinském revíru v letech 1865-1873
Aleš Zářický
Rok: 2000
stať ve sborníku

K počátkům ruské vědecké terminologie
Milan Hrdlička
Rok: 2000, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

K pojímání osobnosti F. Palackého v české společnosti na Moravě
Jiří Malíř
Rok: 2000
stať ve sborníku

K pramenům staré německé lékařské literatury na Moravě
Lenka Vaňková
Rok: 2000
stať ve sborníku

K problematice diagnostiky rodinného prostředí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice etnických menšin a migrantů
Marcela Valošková
Rok: 2000, Jihočeská univerzita, České Budějovice
kapitola v odborné knize

K problematice psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice vývoje vzdělanostní úrovně romského etnika v českých zemích v letech 1950-1990
Nina Pavelčíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

K překladatelským postupům
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

K slezskoostravskému uličnímu názvosloví
Naděžda Bayerová
Rok: 2000
stať ve sborníku

K teoretickému paradigmatu psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

K typu honoračního politika. Neformální osobní vazby a politická kariéra v 19. století
Jiří Malíř
Rok: 2000
stať ve sborníku

K vývoji rané hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

K 35. výročí ostravské pobočky Jazykovědného sdružení Akademie věd České republiky
Naděžda Bayerová
Rok: 2000, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Kaménky do mozaiky životopisu podnikatele Franze Kleina
Milan Myška
Rok: 2000, Severní Morava
článek v odborném periodiku

Kapitoly z dejín protifašistického odboja na Slovensku v rokoch 1938-1945
Karol Fremal
Rok: 2000, FHV UMB
odborná kniha

Karlík, P., Krčmová, M.: Jazyk a kultura vyjadřování. Brno 1998, 215 s.
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Kazatel 7, 15 - 20. Exegeze v konfrontaci s židovskou tradicí
Tomáš Novotný, Dana Davidová, Kolektiv Autorů, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 2000, SPEK
kapitola v odborné knize

Kdo jsou dnešní Slezané
Tadeusz Siwek
Rok: 2000, Geografie. Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Kierkegaardův výklad Sókratovy ironie
Oldřich Kramoliš
Rok: 2000
stať ve sborníku

Klitika z hlediska funkční větné perspektivy I
Aleš Svoboda, Marta Koubová, Z. Hladká, P. Karlík
Rok: 2000
stať ve sborníku

Komunikace a překlad
Mojmír Hrdlička
Rok: 2000
stať ve sborníku

Komunikační funkce a jazykové prostředky jejich signalizace v dialogu
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Komunikační funkce a jazykové prostředky jejich signalizace v dialogu
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Komunitní společnost
Alina Kubicová, Helena Kolibová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Komunitní školy-problém segregace a desegregace
Jan Nevřala, Helena Balabánová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Kontakty české inteligence s "haličskou Ukrajinou" v 19. století
Petr Kaleta
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Kontext. Překlad. Hranice. Praha 1996
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Kratochvilná historie o počátku moderní doby (V. Vokolek: Cesta do pekel)
Zdeněk Smolka
Rok: 2000, TVAR
článek v odborném periodiku

Kreowanie nowej rzeczywistości bibliotecznej w województwie śląskim
Jan Malicki
Rok: 2000
stať ve sborníku

Křesťanské ars moriendi
Vladimír Šiler
Rok: 2000
stať ve sborníku

Křivánek, V.: Být básníkem v Čechách (habilitační spis)
Jiří Svoboda
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ksiaze Przemek scinawski i bitwa siewierska. Nihil superfluum esse.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Kultura ludowa
Karel Kadłubiec, Jiří Svoboda
Rok: 2000, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
kapitola v odborné knize

Kul´turologičeskije faktory i process perevoda
Milan Hrdlička
Rok: 2000
stať ve sborníku

La neología adjetival en el espaňol actual
Lubomír Bartoš
Rok: 2000
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub