Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Senův sen
Marek Petrů
Rok: 2001, Listy
článek v odborném periodiku

Severomoravská pasivita. (Heslo v Literárním slovníku severní Moravy a Slezska.)
Martin Pilař, Iva Málková, Svatava Urbanová
Rok: 2001, Votobia
kapitola v odborné knize

Slavica Electronica Pragensia
Mojmír Vavrečka, Alexandra Dědicová, Kolektiv Autorů
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Sledování uplatnění absolventů jako součást psychologického poradenství na Ostravské univerzitě
Karel Paulík
Rok: 2001, Psychologie v ekonomické praxi
článek v odborném periodiku

Slovinské a slovenské politické aktivity počas revolúcie 1848 - 1849
Dušan Škvarna
Rok: 2001
stať ve sborníku

Slovník jazykovědné terminologie pro školu a veřejnost
Jaroslav Hubáček, Pavel Havránek, Přemysl Hauser, Kolektiv Autorů
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociálně suportivní chován í ředitele školy jako významný moderátor psychivké zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální stratifikace moravských židů v novověku (18.-20.století).Možnosti zpracování
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Sociodemografická struktura města Ostravy. Dílčí zpráva VZO CEZ 309/98172500002 Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v regionu za rok 2001
Anna Schneiderová
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Soldán, L.: Karel Dostál Lutinov a Katolická moderna (habilitační spis)
Jiří Svoboda, Ladislav Soldán
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Současná česká literatura
Martin Pilař
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná polská kultura v České republice
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Současný církevní slang v České republice
Marcela Grygerková
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sovova Zlomená duše a literární kontext devadesátých let
Jiří Svoboda
Rok: 2001
stať ve sborníku

Specifický charakter průmyslových a technických památek
Miloš Matěj
Rok: 2001
stať ve sborníku

Spisovatelka, která stvořila Heidi
Irena Šebestová
Rok: 2001, Lidové noviny
článek v odborném periodiku

Sportovní zájmy žáků základní školy
Karel Paulík, Soňa Formánková
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprache der deutschen medizinischen Texte von Olmütz als Zeugnis für die Fachkontakte zwischen Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelater
Lenka Vaňková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Státní univerzita v Sankt Peterburgu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
působení v zahraničí

Státoprávní spor o opavské knížectví a stavovství ve Slezsku ( 1529-1621). K úloze mocenských elit v raném novověku
Radek Fukala
Rok: 2001
stať ve sborníku

Státy světa
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2001
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Strategie kvality služeb informačních center cestovního ruchu v České republice z pohledu komunikace a stratifikace
Jiří Urban
Rok: 2001
stať ve sborníku

Stručný slovník řečové komunikace
Milan Hrdlička, Emílie Demlová, Květuše Lepilová
Rok: 2001, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Strukturalnyje i semantičeskije osobennosti nazvanij sovremennych peterburgskich kompanij, predprijatij, učreždenij i firm
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Students learning style in the mediated environment
Stephen Wernet, T. Delicath, R. H. Olliges
Rok: 2001
stať ve sborníku

Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi
Mieczyslaw Balowski, Władysław Lubaś
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Subjektivní hodnocení vlastního zdraví učitelů
Karel Paulík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Subjektivní percepce pracovních podmínek pomáhajících profesí
Karel Paulík
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subjektivní percepce pracovních podmínek v pomáhajících profesích
Karel Paulík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Suelle questioni sociali nella Republica Céca
Eva Saunders
Rok: 2001, Lá Societá
článek v odborném periodiku

Svědkové ve srubu
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Svět, vzdálenosti a lidská řeč se mění.
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Svobodné zednářství a mormoni
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Sympozium o vyučování cizím jazykům (na 1. stupni ZŠ)
Helena Hyllová
Rok: 2001, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Škola, jazyk tvořivost. K integraci kreativního psaní do vyučování (němčině jako cizímu)jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Tajemství a spletitost života
Daniela Rywiková
Rok: 2001, Ateliér. Čtrnáctideník současného výtvarného umění
článek v odborném periodiku

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. I. díl, A-G, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2001, Libri
kapitola v odborné knize

Televizní reklama jako moderní komunikační prostředek
Jiří Urban, Jana Káňová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Tendencyjność i manipulacja w czeskiej prasie po rewolucji aksamitnej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Teoretyczne zalozenia krytiki literatury dla mlodziezy, czyli wspolczesne progi normatyvismu
Svatava Urbanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Teze k vybrané filozofické problematice
Jaromír Hrubeš
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Centennial of Dreiser´s Sister Carrie
Stanislav Kolář
Rok: 2001
stať ve sborníku

The Czech Reception of Sister Carrie
Stanislav Kolář
Rok: 2001, Dreiser Studies
článek v odborném periodiku

The Journalistic and Advertising Discourses - Channels of Improving or Destroying the Czech Language?
Hana Srpová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Sustainable Development Index
P. Mederly, J. Glenn, Pavel Nováček, T. Gordon, J. Topercer
Rok: 2001, American Council for the United Nations University
kapitola v odborné knize

Third Transition. Towards Sustainable Development and Global Governance
Pavel Nováček
Rok: 2001, Palacky University Press
odborná kniha

Thurberův laskavý humor
Stanislav Kolář
Rok: 2001, Tvar
článek v odborném periodiku

Tradycje ariańskie w Miłoszowej "Dolinie Issy"
Jan Malicki
Rok: 2001
stať ve sborníku

Tradycyjna kultura romska w konfroktacji z większościowym społeczeństwem xx wieku
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Transformace kultury v ČR po r. 1989
Jiří Damborský
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
instagram
rss
social hub