Publikační činnost - IS PUBL
Zápas o opolsko- ratibořské dědictví a mocenské aspirace slezských knížat na prahu novověku
Radek Fukala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zapojení České republiky do činnosti mezinárodních organizací
Robert Stojanov, Pavel Nováček
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zeichenklassen und Wortklassen.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zeit in der Narration.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2002
stať ve sborníku

Ziemia pszcyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze
Antoni Barciak
Rok: 2002,
odborná kniha

Zlín: budova 21 versus dnešní úřední krajina
Martin Strakoš
Rok: 2002, ERA 21 5
článek v odborném periodiku

Zmiany w systemie i organizacji kształcenia polonistycznego na Uniwersytecie Ostrawskim
Zofia Matysková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zpráva o uskutečněném snu
Zdeněk Smolka
Rok: 2002, Host
článek v odborném periodiku

Zu stilistischen Funktionen der englischen Entlehnungen im Deutschen
Iva Kratochvílová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zur Tendenzwende der Schweizer Literatur der 70er Jahre
Irena Šebestová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zvláštná cesta slovenských dejín a súčasná polarizácia
Dušan Škvarna
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zvláštní způsoby derivace v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002
stať ve sborníku

Žánry, osobnosti, díla. Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie
Svatava Urbanová, Milena Rosová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Žena v próze české renesance
Jan Malura
Rok: 2002
rozhlasové a televizní relace

Židé v Osoblaze
Milan Myška
Rok: 2002
stať ve sborníku

Židovské písně
Tomáš Novotný
Rok: 2002
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Život v 19. století. Sbírka dokumentačních materiálů
Andrea Pokludová, J. Englová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

15. světový estetický kongres v Japonsku 27.8. - 31.8.2001
Zdeňka Kalnická
Rok: 2002, Estetika
článek v odborném periodiku

28 lat śląskiej bohemistyki
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2002, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

51 hesel z teorie funkční větné perspektivy (zkratka za heslem je AS)
Aleš Svoboda, P. Karlík
Rok: 2002, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Absorpce a exploatace cizích lingvistických prostředků českou žurnalistikou a reklamou
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Academic psychology in the humanization of the Ostrava region
Karel Paulík
Rok: 2001, Up - Date
článek v odborném periodiku

Administracyjne jednostki terytorialne a tożsamość regionalna na przykładzie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Adresát (žák) ? řečová komunikace ? učitel na přelomu tisíciletí
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Adverbiale in Zeitungstexten im Vergleich
Helena Hyllová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air
Christopher Hopkinson, Krystyna Wilkoszewska
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air. Part: Water
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Akcelerace v naraci při konkretizaci uměleckého textu (
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Alena Debická. O výstavbě a stylu textu. Stylistické analýzy a interpretace
Mieczyslaw Balowski, Alena Debická
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Alternativy objektivizace morálních hodnot
Marek Otisk
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Amerika českýma očima
Stanislav Kolář
Rok: 2001, Host
článek v odborném periodiku

Ante el caudal refranístico espanol.
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki, Magdalena Pabisiak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ante el caudal refranístico espanol.
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki, Magdalena Pabisiak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Aspekte der Textgestaltung
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Pavla Zajícová
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Aspekte der Textgestaltung. Internationale germanistische Konferenz
Lenka Vaňková
Rok: 2001
uspořádání konference, workshopu

August Scholtis - ein Herr aus Bolatitz
Ivan Stupek
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bažír, Klůs, Vostřejže...
Jaroslav David
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku

Berger, K; Berger V.A.; Cienciala, L;... celkem 31 statí/biogramů
Irena Bogoczová, Iva Málková, Svatava Urbanová
Rok: 2001, OU, Votobia
kapitola v odborné knize

Biblizmy w poezji polskiej
Marta Pančíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 2. (14.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2001, Ostravská univerzita
odborná kniha

Bohemistyka - the new international forum for Bohemists
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001, Czech Language News
článek v odborném periodiku

Bosch-Stiftung Stipendium
Eva Šrámková
Rok: 2001
působení v zahraničí

Brod Smilův, Německý nebo Havlíčkův?
Jaroslav David
Rok: 2001, Havlíčkobrodsko
článek v odborném periodiku

Cesta k "duši" díla. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické anamnéze slovesného artefaktu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Cestovní ruch a regionální kultura z perspektivy dneška
Jiří Urban
Rok: 2001
stať ve sborníku

Cestovní ruch v regionu
Jiří Urban
Rok: 2001, COT (Communication-On-line-Travel)Nezávislý časopis pro profesionály v cestovním ruchu
článek v odborném periodiku

Charakteristika Ostravského kraje se zaměřením na služby v oblasti zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Charakterystyka funkcjonalna, leksykalna i stylistyczna czeskich tytułów prasowych
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Chvíle zrození generačního kritika (A.M.Píša: Smrt, boje a výzvy)
Jiří Svoboda
Rok: 2001, Bohemica litteria
článek v odborném periodiku

Cieszyńska ojczyzna polszczyzna
Karel Kadłubiec, Władysław Milerski
Rok: 2001, Pro-print, Český Těšín
odborná kniha


