Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
El género gramatical del sustantivo desde Antonio de Nebrija hasta el siglo XVII
Begońa García Ferreira
Rok: 2018, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Elementary school teachers and their role in the process of modernization in the Czech lands
Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra
Rok: 2018
stať ve sborníku

EMPNEO - Emprunts néologiques - bilan de projet
Jan Lazar
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Encyklopedismus J. H. Alsteda jako jedna z inspirací Komenského pansofismu?
Jan Čížek
Rok: 2018, Studia Neoaristotelica
článek v odborném periodiku

'Endlich die rechten Anstalten sind billig zu küfftiger Zusammensetzung vortrefflicher Leute asuzusetzen.' Sprachkultur, Sprachakademien und Fachterminologie
Norbert Richard Wolf
Rok: 2018, Frank und Timme
kapitola v odborné knize

Ennoblement and New Nobility in the Estate Society of the Bohemian Lands in the 18th Century
Jiří Brňovják
Rok: 2018
stať ve sborníku

Entstehung der Landesordnung aus dem Jahr 1535 und formelle Grundlagen für das Ständesystem in Mähren.
Dalibor Janiš
Rok: 2018, Rechtsgeschichte ? Legal History
článek v odborném periodiku

Epistemická (a)symetrie a usuzování v koordinaci
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

ERASMUS + teaching visit - University of Lubljana, Slovinia
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Erasmus+ Teaching Mobility - UJ Kraków
Jan Čížek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Ernesto Cardenal y Francisco. La iglesia como objeto de análisis poético-teológico
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018, Studia Iberystyczne
článek v odborném periodiku

Erotické podoby nezletilých v novější české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Esperando a un Narciso postpostmoderno. La ironía iconoclasta postmoderna como arma de doble filo
Jiří Chalupa
Rok: 2018, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Ethnic Border in the Bohemian Lands and Its Map Visualization from 1840 to 1914
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Étudier le langage a l´ere du numérique : une pratique de la recherche connectée
Jan Lazar, Laetitia Bibié
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Everybody's Holocaust? Tova Reich's Satirical Approach to the Cult of Victimhood
Stanislav Kolář
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exkurze do Izraele
Tomáš Novotný
Rok: 2018
působení v zahraničí

Exonymie průmyslové oblasti - na příkladu Ostravska a Karvinska (Česká republika)
Jaroslav David, Lucie Nováková
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Exploring Formulaic Clusters in L2 English Expert Writing: Academic ELF Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2018, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten
Lenka Vaňková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Fedáková, Katarína/Puchalová, Ingrid (Hrsg.): Die Kauschauer Zeitung in Kontexten I. Košice: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciách. 162 S. ISBN: 9788081525506.
Iveta Zlá
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomenologia Jana Patočki a kwestia językowego konstruowania świata
Jan Kajfosz
Rok: 2018, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach
kapitola v odborné knize

Fikce a skutečnost v epistolární formulářové sbírce Jindřicha z Isernie
Jan Slíva
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofie prostoru - z kuchyně do kosmu a zpět
Lenka Naldoniová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofie v obrazech
Lenka Naldoniová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Five Ways of Investigating Adnominals in Czech Sonnets of the 19th and 20th Centuries
Michal Místecký
Rok: 2018, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Flexibility in the Labour Market
Judit Csoba
Rok: 2018, METSZETEK
článek v odborném periodiku

Flexibility in the Labour Market
Judit Csoba
Rok: 2018, METSZETEK
článek v odborném periodiku

Folk na Slovensku. Geneze, funkce a živá paměť
Tomáš Herman
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Formal'nye varianty internacional'noj leksiki v russkom, pol'skom i cheshskom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2018
stať ve sborníku

Formal'nye varianty internacional'noj leksiki v russkom, pol'skom i cheshskom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Former Industrial Site Karolina: a Process of Dealing with Industrial Heritage
Magdaléna Mrázková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Forms of Language Planning and Policy in the Czech Republic
Hana Srpová
Rok: 2018, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

František Hrubín a výročí jeho úmrtí
Iva Málková
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazeologie severních Slovanů
Eva Mrhačová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Neighbours to Foreigners - Dividing Cities and Urban Rail Transport
Michaela Závodná
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Optics to Practical Geometry: On Perspectiva Ascribed to Thomas Bradwardine in Vat. lat. 3102
Lukáš Lička
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework
David Černín, Marek Otisk, Lukáš Lička, Tomáš Nejeschleba
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

From the 'steel heart of Czechoslovakia' to the postindustrial space. Boom, crisis and cultural heritage of the Ostrava-Karviná mining district (1945-2017)
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Vienna to Ostrava-from Austria to Czechoslovakia: Urban Rail Transport in the Czech Lands (on the Example of the Ostrava Agglomeration), 1894-1924
Michaela Závodná
Rok: 2018, Mesto a dejiny. The City and History
článek v odborném periodiku

Führer durch das mittelalterliche Jenseits - eine Übersicht
Jan Slíva
Rok: 2018, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Fungování analytických adjektiv v ruštině, češtině a polštině
Lukáš Plesník
Rok: 2018
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Gabriel Rožai: Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná Slaná. Gabriel Rožai, Rožňava, 266 s. Acta onomastica
Jaroslav David
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Galakoncert festivalu Templfest - Koncert jidiš písní
Tomáš Novotný
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl

Gender in American Literature, Selected Chapters in American Literature
Stanislav Kolář
Rok: 2018
působení v zahraničí

Genologická metodologie české historické prózy
Jakub Bičan
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gerbert of Aurillac and Table of Climate for Timekeeping
Marek Otisk
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gerbert's Horological Epistle for Brother Adam, or Why is There the Clime Table in Which the Longest Day of the Year Reaches 18 hours?
Marek Otisk
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gramatika současné hebrejštiny
Tomáš Novotný
Rok: 2018,
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub