Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kubel zimnej wody
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Kulturelle Identitäten in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

La globalizzazione aggrava i problemi sociali
Eva Saunders
Rok: 1999, La Societá
článek v odborném periodiku

La partialité des sources dans le roman historique contemporain
Nina Podleszańska
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La synonymie. Langages numéro spécialisé (31e année, No 128/déc. 1997)
Jan Šabršula
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

La synonymie. Langagges No spécialisé 128/1997
Jan Šabršula
Rok: 1999
stať ve sborníku

Le clandestin
Thomas Olivier Laurent
Rok: 1999, Les Inrockuptibles
článek v odborném periodiku

Le Prix Nobel polonais
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1999
stať ve sborníku

Lepilová, K.: Verbální a neverbální komunikace
Milan Hrdlička
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku

Les formes supplétoires du passif français exprimées a l´aide de l´infinitif dans les formations prémorphologiques
Jana Pavlisková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Les synergies du signe linguistique en face du vouloir-dire
Jan Šabršula
Rok: 1999
stať ve sborníku

Lingua rossica in sphaera mercaturae
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999
uspořádání výstavy (E)

Linguistica 3
Hana Srpová, Kolektiv Autorů, Dana Davidová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Lišky na vinici,Šír hašírím
Tomáš Novotný
Rok: 1999
stať ve sborníku

Macbeth in the Jewish Ghetto: Creativity against Destruction in Leslie Epstein´s King of the Jews
Stanislav Kolář
Rok: 1999
stať ve sborníku

Marketing služeb v praxi
Jiří Urban
Rok: 1999, Obchodník
článek v odborném periodiku

Marketing služeb v praxi finančních institucí
Jiří Urban
Rok: 1999, Marketing a komunikace
článek v odborném periodiku

Marketingová strategie vstupu na zahraniční trh
Jiří Urban
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Massmediaľnyj recipient, reč skazki i novaja gramota (Roľ perevoda i dublirovanija "Morozko")
Květuše Lepilová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Materiály k literatuře z přelomu století (L. Kuchař: Dialogy o kráse a smrti. Studie a materiály k české literatuře přelomu 19. a 20. stol.)
Zdeněk Smolka
Rok: 1999, TVAR
článek v odborném periodiku

Metamofózy dětské literatury
Svatava Urbanová
Rok: 1999, Votobia
odborná kniha

Metodologiczne aspekty interdyscyplinarności folklorystyki
Karel Kadłubiec
Rok: 1999
stať ve sborníku

Mezinárodní konference o ACR
Jiří Urban
Rok: 1999, Marketing a komunikace
článek v odborném periodiku

Między memoratem a fabulatem
Karel Kadłubiec
Rok: 1999
stať ve sborníku

Miedzy mowa postaci a mowa narratora - heterogeniczny typ dyskursu
Nina Podleszańska
Rok: 1999
stať ve sborníku

Místo translatologie v současném světě
Milan Hrdlička
Rok: 1999
stať ve sborníku

Moderní architektura Ostravy
Martin Strakoš
Rok: 1999, Architekt
článek v odborném periodiku

Moje (nasze?) stulecie
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Monitoring domácího násilí v lokalitě Ostrava-Dubina a Bělský les a návrh modelu spolupráce při pomoci obětem
Ivana Fialová, Š. Chytilová, M. Klézl, M. Šedivá
Rok: 1999
stať ve sborníku

Mysel a rod
Zdeňka Kalnická, E. Višňovský, Jeffery Geller, M. Popper, J. Plichtová
Rok: 1999, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 12 (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1999, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 12 (3 biogramy)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1999, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 12. (3 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1999, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Náboženská politika markraběte Jiřího Braniborsko- Ansbašského v krnovském knížectví
Radek Fukala
Rok: 1999, Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, Opera historica 7, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis
článek v odborném periodiku

Nadja-femme revée ou reve de femme
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nauczanie Słowaków na poziomie zaawansowanym
Marta Pančíková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha

Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice
Ivo Broskevič, Eva Mrhačová, Charles Jencks
Rok: 1999
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Několik poznámek ke změnám sociálního postavení romských imigrantů do českých zemí po roce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Některé aspekty jazykové komunikace v národnostně smíšené oblasti českého Slezska
Eva Jandová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nelegitimní slovesné deriváty a interference (na jazykovém matmeriálu z českého Těšínska)
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Němčina pro veřejnou správu
Eva Saunders
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Německá menšina ve Slezsku opolském a českém po roce 1990.
Eva Saunders
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nesčetnoje količestvo turistov? (Sredstva vyraženija neopredelennoj množestvennosti v tekstach putevoditelej)
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Neverbální a verbální řečová komunikace na konci tisíciletí
Květuše Lepilová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nevídaný zájem o středověk (o čtyři knihy o středověku z roku 1998)
Jan Malura
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Nositelia idey československej štátnosti v hnutí odporu na Slovensku v rokoch druhej svetovej vojny
Karol Fremal
Rok: 1999
stať ve sborníku

o dwujęzyczności Dziadów
Jiří Damborský
Rok: 1999, Prace Filologiczne tom XLIV
článek v odborném periodiku

O dwujęzyczności Dziadów
Jiří Damborský
Rok: 1999
stať ve sborníku

O proměnách pozic autora, knih a čtenáře v posledním desetiletí
Svatava Urbanová
Rok: 1999
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub