Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Datacja rzymska w średniowiecznych narracyjnych źródlach ślaskich.
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Dembowski, Holynski, Tanski: Tres ejemplos de la hispanofilia romántica polaca de expresión francesa
Piotr Sawicki
Rok: 2001
stať ve sborníku

Demografické charakteristiky křesťanů a židů, Čechů, Němců a Poláků v průmyslovém městě
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Den kognitivní filosofie
Marek Petrů
Rok: 2001, Den kognitivní filosofie
článek v odborném periodiku

Denní dům, noční dům
Petr Vidlák
Rok: 2001
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Denominaciones complejas sustantivo + adjetivo
Lubomír Bartoš
Rok: 2001
stať ve sborníku

Der konföderative Versuch der Žerotiner und der Hohenzollern in den Gebieten der Habsburgermonarchie am Anfang des 17. Jahrhunderts ( Žerotínův a Hohenzollernův konfederační pokus v habsburských zemích na počátku 17. století)
Radek Fukala
Rok: 2001
stať ve sborníku

Deset roků Ostravské univerzity
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Deset století architektury. 5. Architektura 19. století
Pavel Zatloukal
Rok: 2001, Správa Pražského hradu, DaDa
odborná kniha

Desetiletí publikační činnosti Jiřího Kořalky (1991-2000)
Jiří Malíř
Rok: 2001
stať ve sborníku

Despidiéndonos del destacado hispanista Dr. Antonín Vaculík
Jaroslav Reska
Rok: 2001
stať ve sborníku

Deutsche Literratur des MIttelalters in Böhmen und über Böhmen
Dominique Fliegler, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Deutschsprachiges Theater im Gebiet Böhmisch-Schlesien in der zwischenkriegszeit und seine Bedeutung
Miroslava Kyselá
Rok: 2001
stať ve sborníku

Diagnostika některých osobnostních charakteristik u dětí se specifickou poruchou učení a chování na pozadí percepce barev
Maria Vašutová, Jan Nevřala
Rok: 2001
stať ve sborníku

Diagnostika některých osobnostních charakteristik u dětí se specifickou poruchou učení a chování na pozadí percepce barev
Jan Nevřala
Rok: 2001
stať ve sborníku

Die journalistische Tätigkeit von Dr. Felix Welstch
Miroslava Kyselá
Rok: 2001, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Die Rolle der Jägerndorfer Fürsten von Hohenzollern in der frühneuzeutlichen Geschichte Schlesiens
Radek Fukala
Rok: 2001
stať ve sborníku

Die thematische und die rhematische Trasse als ein Aspekt der Textgestaltung
Aleš Svoboda
Rok: 2001
stať ve sborníku

Difrakční struktury aneb Koláž jako "fenomenologická metafora"světa.
Lucie Semeráková
Rok: 2001
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Dílčí poznatky z práce učitelů angličtiny na ZŠ
Petra Lexová
Rok: 2001, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Dílo určené nejen odborníkům (E. Mrhačová, E. Jandová, J. Hartung: Česko německý slovník. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice)
Iva Málková
Rok: 2001, Svoboda
článek v odborném periodiku

Dinamizm v rečevoj kommunikacii detej.
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Diskurz vedený klientem a institucí.
Emílie Demlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Distancija kak prostranstvenno-vremennaja kategorija informacii (mobiľnyj telefon, e-mail)
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Do We Need a Global Marshall Plan?
Pavel Nováček
Rok: 2001, Futures Research Quaterly
článek v odborném periodiku

Dobrava Moldanová. Studie o české próze na přelomu století
Mieczyslaw Balowski, Dobrava Moldanová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Éger. Central European Six
Martin Pilař
Rok: 2001
působení v zahraničí

Einige Bemerkungen zur Sprache der ältesten deutschen Urkunden von Ostrau und Umgebung
Lenka Vaňková
Rok: 2001
stať ve sborníku

El cuento checo
Svatava Urbanová
Rok: 2001
působení v zahraničí

El cuento infantil europeo contemporáneo: fines e imágenes
Svatava Urbanová
Rok: 2001
působení v zahraničí

Environmentální aspekty české rozvojové pomoci
Pavel Nováček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Erbovní listiny jako specifický druh historického pramene
Tomáš Krejčík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ernst (Arnošt) Korner
Martin Strakoš
Rok: 2001, Architekt
článek v odborném periodiku

Estetika 20. století (Reconsidering Aesthetics, ed. by Krystyna Wilkoszewska)
Zdeňka Kalnická, Otto Čačka, Krystyna Wilkoszewska
Rok: 2001, časopis Estetika, nakladatelství AV ČR
článek v odborném periodiku

Etika a biotechnologie
Marek Petrů
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Európske východiská a slovanské závery v myslení Ľudovíta Štúra
Dušan Škvarna
Rok: 2001
stať ve sborníku

Európsky štrukturálny projekt TEMPUS-PHARE JEP-09268-98 a jeho prínos pre prípravu budúcich učiteľov
Jitka Smičeková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Eva Mrhačová: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I. Spisy FF OU č. 124, Ostrava 1999, 160 s
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Evropské literatury ve 20. století
Martin Pilař
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EZLN jako nové sociální hnutí
Přemysl Mácha
Rok: 2001
stať ve sborníku

Fašismus a jeho česká podoba. Národní obec fašistická 1926-1933 a fašismus současný
Blažena Gracová, Pavel Kotlán
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Feministické hnutí 70. let
Irena Šebestová
Rok: 2001, Filozofický časopis
článek v odborném periodiku

"Fenoméni úspěchu" (nad novými knihami Petra Šabacha a Michala Viewegha)
Martin Pilař
Rok: 2001, Host, č. 9
článek v odborném periodiku

Festivalová turistika jako fenomén nového tisíciletí
Jiří Urban
Rok: 2001
stať ve sborníku

Filozofie
Vladimír Šiler, Z. Dvořáková, Bohumil Fiala, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Financování zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů po vstupu ČR do EU
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Formování komunistické koncepce řešení tzv. romské otázky v ČSR v letech 1948-1960
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Formování technické inteligence v Moravské Ostravě na konci 19. století a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz. E. Hasler: Anna Goeldin. Letzte Hexe
Irena Šebestová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Frazeografia słowiańska
Mieczyslaw Balowski, Władysław Chlebda
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy



 
facebook
instagram
rss
social hub