Publikační činnost - IS PUBL
Státní program podpory cestovního ruchu v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Státoprávní, správní a územní vývoj Opavska do počátku 16. století
Radek Fukala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Statystyczne wskaźniki centrum i peryferii terytorium polskiej grupy etnicznej na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Stav bádání k problematice formování a vývoje občanské společnosti v 19. (18.) století. Srovnání frankfurtského, bielefeldského a vídeňského projektu na téma Bürgertum
Pavel Kladiwa
Rok: 2002, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Stav světa na přelomu tisíciletí. Výběr článků publikovaných v letech 1995 - 2001
Pavel Nováček
Rok: 2002, Geoda
odborná kniha

Stavovské a knížecí Slezsko- Nástin politického vývoje Slezska v letech 1400-1550
Radek Fukala
Rok: 2002,
kapitola v odborné knize

Stereotypy sąsiadujących narodów w świadomości studiującej młodzieży czeskiej
Blažena Gracová
Rok: 2002, Pamiętnik Cieszyński.
článek v odborném periodiku

Strassmannové - Vzestup a pád druhé generace (Příspěvek k vývoji moravského pivovarnictví v první polovině 20. století)
Aleš Zářický
Rok: 2002
stať ve sborníku

Stručný přehled významných filozofů a filozofických pojmů
Jaromír Hrubeš
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Střední podnikatelé na Karvinsku v procesu majetkové transformace v polovině 19. století
Aleš Zářický
Rok: 2002
stať ve sborníku

Studenci z Górnego Ślaska w Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku
Antoni Barciak
Rok: 2002
stať ve sborníku

Studia romanistica č. 2
Jana Pavlisková
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica č. 2
Jana Pavlisková
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Studia romanistica 2
Jan Šabršula
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského.
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského. SFF OU č. 202
Jana Raclavská
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Suchý nebo Píčov? (K jednomu místnímu jménu z Boskovicka)
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Světlo přichází potmě (Rotrekl, Z.: Světlo přichází potmě)
Martin Tomášek
Rok: 2002, Host
článek v odborném periodiku

Symposium aneb hostina
Petr Holý
Rok: 2002, ZASE-TO
článek v odborném periodiku

Syntax
Šárka Sladovníková
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sytuacja języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Šebestík, I.: Téma smrti v díle Ladislava Fukse (rigorózní práce)
Svatava Urbanová, Ivo Šebestík
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šebestík, I.: Téma smrti v díle Ladislava Fukse (rigorózní práce)
Jiří Svoboda, Ivo Šebestík
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. II. díl H-O, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2002, Libri
kapitola v odborné knize

Tendencias y corrientes actuales en la literatura infantil y juvenil checa
Svatava Urbanová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Tendencje rozwojowe w leksyce współczesnej: (próba porównania rzeczowników polskich i słowackich)
Marta Pančíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Teoretická východiska. Sociálně demografická analýza města Ostravy.
Anna Schneiderová
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Teória a prax tvorivého vyučovania
Karel Paulík, I. Lokšová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Těšínský exulant Kašpar Motěšícký
Jan Malura, Pavel Kosek
Rok: 2002, Protimluv
článek v odborném periodiku

The acceleration of linguistic communication, non-readership and the multimedia sphere (The addressee ? text and picture ? translation)
Květuše Lepilová
Rok: 2002
stať ve sborníku

The impact of venture grants among United Way agencies
Stephen Wernet, C. Cook, D. W. Jackson
Rok: 2002
stať ve sborníku

Thriller o ztrátě studu (Jan Jandourek: Bomba pod postelí)
Martin Pilař
Rok: 2002, Host, č. 6
článek v odborném periodiku

Tíha stále nových počátků. (recenze románu Potoka, Ch.: Na počátku)
Stanislav Kolář
Rok: 2002, Host
článek v odborném periodiku

Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu
Vladimír Šiler
Rok: 2002
stať ve sborníku

Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu (aneb o jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru)
Vladimír Šiler, Tomáš Hauer
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Touristische Region zur Entdeckung
Šárka Sladovníková
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Travaux de linguistique 40. Le Présent.
Jan Holeš
Rok: 2002, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Travaux de linguistique 41
Jan Holeš
Rok: 2002, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Tři indiánská setkání: globální politika na místní úrovni (komentovaný popis)
Přemysl Mácha
Rok: 2002
stať ve sborníku

Tvoření a stavba slov pro studující bohemistiky a učitele českého jazyka s cvičeními
Jaroslav Hubáček, B. Dejmek
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tvůrčí skupina Kontrast
Petr Holý
Rok: 2002, ZASE-TO
článek v odborném periodiku

Týden v Británii (BBC World Service)
Martin Pilař, Julek Neumann
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Tzv. paralelní slovník a cizojazyčná komunikace s uměleckým textem
Květuše Lepilová
Rok: 2002, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Účinnost a kvalita poradenských služeb
Karel Paulík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Úlomky žuly (Nováková, T.: Úlomky žuly)
Martin Tomášek
Rok: 2002, TVAR
článek v odborném periodiku

Undergound (Kapitoly o českém literárním undergoundu)
Martin Pilař
Rok: 2002, Host
odborná kniha

Univerbizace jako prostředek úpravy pojmenování v současné ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Universidad Michoacana San Nicolas de Hidalgo, Morélia, Mexiko
Přemysl Mácha
Rok: 2002
působení v zahraničí

Universität Osnabrück
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Université de Paris-IV Sorbonne
Marek Petrů
Rok: 2002
působení v zahraničí


