Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
O Bibli - vznik, dobové pozadí a exegeze
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
odborná kniha

O edici staré gramatiky češtiny. NUDOŽERSKÝ, Vavřinec Benedikt. Grammatica Bohemica... libri duo. (ed. Nancy Smithová).
Pavel Kosek
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

O globalizaci
Eva Saunders
Rok: 2001
stať ve sborníku

O komunikaci a překladu jako komunikačním aktu
Milan Hrdlička
Rok: 2001, TOP
článek v odborném periodiku

O życiu i twórczości Gustawa Morcinka. Słowo wstępne
Jan Malicki
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obcojęzyczne elementy w najwcześniejszych opowiadanich H. Sienkiewicza
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Obec Branná (Kolštejn) ve světle vceňovacích operátů stabilního katastru
Petr Popelka
Rok: 2001, Severní Morava
článek v odborném periodiku

Obraz-slovo, slovo-obraz v ontogenezi čtenáře
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy (vybrané kapitoly z eseje). In: Romboid, Asociácia organizácií spisovatelov Slovenska, Bratislava.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku

Obsazení iniciální a finální pozice v reklamním textu
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Obyčejní lidé
Stanislav Kolář
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Obyvatelstvo Hradišťského kraje od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize

Odolnost vůči zátěži jako základní předpoklad pro zvládnutí manažerské role
Anna Schneiderová
Rok: 2001, Personál
článek v odborném periodiku

On the new anatomical nomenclature.
František Šimon, E. Marečková
Rok: 2001, Annals of Anatomy
článek v odborném periodiku

Ostrava 20. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oświata mniejszościowa w Republice Czeskiej u progu XXI wieku
Tadeusz Siwek, Zenon Jaśinski, Tadeusz Lewowicki
Rok: 2001, Uniwersytet Opolski
kapitola v odborné knize

Památkový fond Ostravy
Naděžda Goryczková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pan Kamarád
Jan Vrak, Vojtěch Kamarád
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Partnership for Sustainable Development
Pavel Nováček, J. Glenn, T. Gordon
Rok: 2001, American Council for the United Nations University
kapitola v odborné knize

Partnership for Sustainable Development
Pavel Nováček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pennsylvánská univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
působení v zahraničí

"Per aspera ad astra" "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v "románu-mýtu" M. Bulgakova "Mistr a Markétka"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Percepce sociálních vztahů u konzumentů návykových látek
Helena Záškodná
Rok: 2001, Kontakt, ZSF České Budějovice
článek v odborném periodiku

Perspektiven eines Kanondiskurses in Polen. Beispiel: Gegenwartsliteratur
Norbert Honsza
Rok: 2001
stať ve sborníku

Petrohrad A. Bělého jako prostor gnostické negace předmětného světa
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Petrohrad A. Bělého jako fenomén gnosticismu
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Poczatki Gliwic
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Počasí na ČT1
Oldřich Kramoliš
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku

Pod rzadami Piastów ślaskich.
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Podíl předložek na jazykových bariérách v cizojazyčné komunikaci
Mojmír Vavrečka
Rok: 2001
stať ve sborníku

Podíl vysokoškolské výuky psychologie na humanizaci ostravského regionu
Karel Paulík
Rok: 2001, Psychologie v ekonomické praxi
článek v odborném periodiku

Pohádky - nepohádky A. N. Afanasjeva a jejich čtenáři
Vítězslav Vilímek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pojetí regionu a regionalismu v současné strategii českých vysokých škol
Jiří Urban
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) III
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) III
Martina Imider
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu III. (česko-anglicko-německo-ruský)
Martina Imider
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poláci v českém pohraničí a ve vnitrozemí
Tadeusz Siwek
Rok: 2001, bulletin česko-polského pohraničí
článek v odborném periodiku

Polonistyka na Uniwersytecie w Ostrawie
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Polonistyka ostrawska w latach 1990-2000
Zofia Matysková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Polonistyka ostrawska wobec euroregionów na pograniczu czesko-polskim
Zofia Matysková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2001, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha

Poměr domácí a cizí složky v terminologii (v polsko-české konfrontaci)
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Porozumění a úspěšnost diskurzu
Emílie Demlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Posilování partnerství na trhu práce v Moravskoslezském kraji
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Positionierung der Temporal- und Lokaladverbiale in deutschen und tschechischen Zeitungstexten
Helena Hyllová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poslední praví Mayové? (Milan Kováč a Tatiana Podolinská: Lakandónci. Poslední praví Mayovia.)
Přemysl Mácha, Milan Kováč, Tatiana Podolinská
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poslušné dítě nenapíše dobrou báseň. (Sborník prací ZUŠ Světlá nad Sázavou: Cesty a cestičky)
Libor Magdoň
Rok: 2001, Talent
článek v odborném periodiku

posudek na dizertační práci Zkušenost tří samot
Zdeňka Kalnická, Libuše Heczková
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potřeba úspěšného výkonu jako možný prediktor abuzu návykových látek
Helena Záškodná
Rok: 2001, Kontakt III
článek v odborném periodiku

Poznámky k současnému zpracování české terminologie s církevní tematikou
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub