Publikační činnost - IS PUBL
Obraz Francie a Francouzů u české studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2002, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Od poetiky k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70. - 90. let 20. století
Petr Vidlák
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Od Zwierzinů ke Gutmannům - těžířstvo Sofien-Zeche v Porubě u Orlové a jeho předchůdci v letech 1841-1889
Aleš Zářický
Rok: 2002
stať ve sborníku

Odboj, Slovenské národné povstanie a Horehronie
Karol Fremal
Rok: 2002
stať ve sborníku

Odraz těžby a zpracování rud, především stříbra, v toponymii užšího Havlíčkobrodska.
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Ohrožené skupiny obyvatel města Ostravy. Dílčí zpráva VZO CEZ 309/98172500002 Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v regionu za rok 2002
Anna Schneiderová
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Oldřich Bělič en la superación de su octogésimo aniversario
Jaroslav Reska
Rok: 2002
stať ve sborníku

Olomouc. Malé dějiny města
Jindřich Schulz
Rok: 2002, Vydavatelství Univerzity Palackého
odborná kniha

Olšer, B.: ...a Bůh osiřel
Martin Pilař, Břetislav Olšer
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Olympionik Diogenés
Oldřich Kramoliš
Rok: 2002
stať ve sborníku

On the Idiomatic Status of English Compounds
Stanislav Kavka
Rok: 2002
stať ve sborníku

Onomaziologické postupy v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002
stať ve sborníku

Opomíjená součást kulturního dědictví
Miloš Matěj
Rok: 2002, Fórum architektury a stavitelství
článek v odborném periodiku

Osmdesát pět let profesora Jana Šabršuly
Jan Holeš
Rok: 2002, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Osoby se změněnou pracovní schopností
Petr Saforek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Ostravští vysokoškoláci a drogy
Helena Záškodná, Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Otázky subjektivních faktorů ovlivňujících práci učitele.
Anna Schneiderová, Karel Paulík
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pecová, J.: Komunikacja multietniczna w czeskiej szkole podstawowej (analiza socjolingwistyczna)
Joanna Danszczyk
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Pečeť a znak obce
Tomáš Krejčík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pedagogicko psychologické poradenství. Diagnostika
Karel Paulík, Josef Duplinský, Zuzana Hadjmousová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Personální práce v Nové Huti, a.s.
Petr Saforek
Rok: 2002, Hutnické listy
článek v odborném periodiku

Pivo sme pili, pak sme se bili. Zabil sem, nic, hniji. ŠTEYER, M. V. Žáček. (ed. D. Nečas).
Pavel Kosek
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku

Po stopách židovského dědictví v Haliči
Petr Kaleta
Rok: 2002, Národopisná revue 12
článek v odborném periodiku

Podkovy Ódinova koně
Vladimír Horák
Rok: 2002, Moravská expedice
odborná kniha

Podnikání olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
Aleš Zářický
Rok: 2002
stať ve sborníku

Podnikatelská komunikace a terminologie řečové komunikace
Květuše Lepilová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Point de repere dans la philologie romane tcheque
Jan Šabršula
Rok: 2002, PP
článek v odborném periodiku

Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů (Jirásek, A.: Staré pověsti české)
Martin Tomášek
Rok: 2002, TVAR
článek v odborném periodiku

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice
Jana Raclavská, Eva Mrhačová, Eva Jandová, Jürgen Hartung
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Poláček, J.: Tvorba a recepce. Studie o české meziválečné literatuře (habilitační spis)
Jiří Svoboda, Jiří Poláček
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pomáhá, nebo brzdí znalost české gramatické terminologie osvojování cizího jazyka ?
Jana Pavlisková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Poradenská intervence v sociální práci
Karel Paulík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Porozumění a úspěšnost diskurzu
Emílie Demlová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Positionierung der Temporal- und Lokaladverbiale in deutschen und tschechischen Zeitungstexten
Helena Hyllová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Posouzení grantového projektu č. 1/9349/02
Blažena Rudincová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Povaha hodnot a možný přístup výchovy k nim
Slavoj Tomeček
Rok: 2002
stať ve sborníku

Powstanie państwa w 1918 i czeski język ogólny
Jiří Damborský
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pozapomenuté osobnosti literárněvědné slavistiky - prof. PhDr. Josef Jirásek (1884-1972)
Miroslav Mikulášek
Rok: 2002, Universitas
článek v odborném periodiku

Poznámky k historickému vývoji a obnově obchodního domu firmy Brouk a Babka
Naděžda Goryczková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Poznámky k metodologii výzkumu v sociální práci
Chrudoš Valoušek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pracovní zátěž učitelů
Karel Paulík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pracovní zátěž učitelů
Karel Paulík
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní zátěž učitelů a její zvládání
Karel Paulík
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní zátěž učitelů a jejich spokojenost v práci
Karel Paulík
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická cvičení gramatická ze španělštiny I
Jana Veselá
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení gramatická ze španělštiny I.
Jaroslav Reska, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praktická cvičení gramatická ze španělštiny II
Jana Veselá
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení gramatická ze španlěštiny II.
Jaroslav Reska, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze


