Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Ikaros, VŘSR a 17. listopad. K ikonografii ostravských kašen
Martin Strakoš
Rok: 2000, Architekt
článek v odborném periodiku

Improvements to the training of graduates in applied social sciences
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Ingardenova konkretizace literárního díla a vědomí poetiky v multimediální sféře
Květuše Lepilová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Intelektuální podvod (Alain Sokal, Jean Bricmont)
Marek Petrů
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Interferenzfehler in Reiseführen unserer Region
Martina Imider
Rok: 2000
stať ve sborníku

Interferenzfehler in Reiseführern unserer Region
Martina Mahďáková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Invitantur scolares...:Formulářové listy Jindřicha z Isernie - pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole
Richard Psík
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Iva Procházková: Karolína. Stručný životopis šestnáctileté
Svatava Urbanová
Rok: 2000, Bibiana VII, č. 4
článek v odborném periodiku

Ivo Vodseďálek: Felixír života
Martin Pilař, Abye Tasse, Ivo Vodseďálek, Anna Zielinska, Brigitta Zierer, Claudio Bolzman, Christine-Labonté Roset, Damien Courtney, Dimiter Martin Hoffmann, Edit Bauer, Francien Wieringa, Friedrich W. Seibel, Grete Bencke, Heidrun Schmidt, Irena Leliugiene, Isidor Wallimann, Ivan Saktor, Jan Agten, Juha Hämäläinen, Karen Lyons, Klaus Kühne, Leonard J. Van Der Hout, Libor Musil, Monique Eckmann, Nol Reverda, Oldřich Chytil, Paul Weber, Sue Lawrence, Štefan Strieženec, Walter Lorenz
Rok: 2000, Host
kapitola v odborné knize

Ivo Vodseďálek: Felixír života
Martin Pilař, Abye Tasse, Ivo Vodseďálek, Anna Zielinska, Brigitta Zierer, Claudio Bolzman, Christine-Labonté Roset, Damien Courtney, Dimiter Martin Hoffmann, Edit Bauer, Francien Wieringa, Friedrich W. Seibel, Grete Bencke, Heidrun Schmidt, Irena Leliugiene, Isidor Wallimann, Ivan Saktor, Jan Agten, Juha Hämäläinen, Karen Lyons, Klaus Kühne, Leonard J. Van Der Hout, Libor Musil, Monique Eckmann, Nol Reverda, Oldřich Chytil, Paul Weber, Sue Lawrence, Štefan Strieženec, Walter Lorenz
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

J. Tláskal: La transposition en français contemporain
Jan Šabršula, Jan Tláskal
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Ja wiem, Oskarku, wszedzie diabel siedzi." Twórczosc Güntera Grassa w latach 80-tych
Norbert Honsza
Rok: 2000, Studia Niemcoznawcze - Studien zur Deutschkunde
článek v odborném periodiku

Jahrbuch Ostrava Erfurt
Miroslava Kyselá, Miroslava Kyselá
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Jak je vydávat? (K.V. Rais: Skleník)
Zdeněk Smolka
Rok: 2000, TVAR
článek v odborném periodiku

Jak vnímají žáci sousední národy.
Blažena Gracová
Rok: 2000, Moderní vyučování
článek v odborném periodiku

Jan Bystroń
Irena Bogoczová
Rok: 2000, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Jan Bystroň (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2000, Ostravská univerzota
kapitola v odborné knize

Jaro u nás
Vladimír Horák
Rok: 2000, Moravská expedice
kapitola v odborné knize

Jazyk a jeho užívání. Praha 1996, 315 s
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Jazyková problematika prekladov Mickiewiczových diel do slovenčiny
Marta Pančíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Je možné objektivizovat subjektivitu?
Slavoj Tomeček
Rok: 2000
stať ve sborníku

Jeden človek, dva jazyky.
Irena Bogoczová, Jozef Štefánik, Soňa Danelová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jinakost, cizost v jazyce a literatuře. Ústí/L. 1999
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Jindřich z Isernie a jeho formulářová sbírka listů
Richard Psík
Rok: 2000
stať ve sborníku

José Saramago, Wszystkie imiona
Nina Podleszańska
Rok: 2000, Znak
článek v odborném periodiku

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice
Jaroslav Hubáček, Hana Srpová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

K charakteru količestvennoj informacii v kommerčeskich tekstach
Zdeňka Nedomová
Rok: 2000
stať ve sborníku

K osmdesátinám heraldika Jiřího Loudy
Petr Kaleta
Rok: 2000, Genealogické a heraldické informace 1999
článek v odborném periodiku

K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
Aleš Zářický, J. Bilan
Rok: 2000
stať ve sborníku

K počátkům důlního podníkání židovské rodiny Gutmannů v ostravsko-karvinském revíru v letech 1865-1873
Aleš Zářický
Rok: 2000
stať ve sborníku

K počátkům ruské vědecké terminologie
Milan Hrdlička
Rok: 2000, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

K pojímání osobnosti F. Palackého v české společnosti na Moravě
Jiří Malíř
Rok: 2000
stať ve sborníku

K pramenům staré německé lékařské literatury na Moravě
Lenka Vaňková
Rok: 2000
stať ve sborníku

K problematice diagnostiky rodinného prostředí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice etnických menšin a migrantů
Marcela Valošková
Rok: 2000, Jihočeská univerzita, České Budějovice
kapitola v odborné knize

K problematice psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice vývoje vzdělanostní úrovně romského etnika v českých zemích v letech 1950-1990
Nina Pavelčíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

K překladatelským postupům
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

K slezskoostravskému uličnímu názvosloví
Naděžda Bayerová
Rok: 2000
stať ve sborníku

K teoretickému paradigmatu psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

K typu honoračního politika. Neformální osobní vazby a politická kariéra v 19. století
Jiří Malíř
Rok: 2000
stať ve sborníku

K vývoji rané hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

K 35. výročí ostravské pobočky Jazykovědného sdružení Akademie věd České republiky
Naděžda Bayerová
Rok: 2000, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Kaménky do mozaiky životopisu podnikatele Franze Kleina
Milan Myška
Rok: 2000, Severní Morava
článek v odborném periodiku

Kapitoly z dejín protifašistického odboja na Slovensku v rokoch 1938-1945
Karol Fremal
Rok: 2000, FHV UMB
odborná kniha

Karlík, P., Krčmová, M.: Jazyk a kultura vyjadřování. Brno 1998, 215 s.
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Kazatel 7, 15 - 20. Exegeze v konfrontaci s židovskou tradicí
Tomáš Novotný, Dana Davidová, Kolektiv Autorů, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 2000, SPEK
kapitola v odborné knize

Kdo jsou dnešní Slezané
Tadeusz Siwek
Rok: 2000, Geografie. Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Kierkegaardův výklad Sókratovy ironie
Oldřich Kramoliš
Rok: 2000
stať ve sborníku

Klitika z hlediska funkční větné perspektivy I
Aleš Svoboda, Marta Koubová, Z. Hladká, P. Karlík
Rok: 2000
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub