Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická, Zuzana Kiczková (Ed.)
Rok: 2000, Univerzita Komenského Bratislava
kapitola v odborné knize

Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550 ve Slezském zemském muzeu v Opavě
Daniela Rywiková
Rok: 2000, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Od Mrtvé vsi k Heinovým nocím (srovnání básnických skladeb Viktora Fischla a Karla Šiktance)
Iva Málková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Od ničeho k ničemu
Martin Pilař
Rok: 2000, Host, č. 7
článek v odborném periodiku

Odborný text a jeho translace
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP (CD)
článek v odborném periodiku

Odchylky od lineárnosti textu
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Odpuštění dluhů a boj proti chudobě jako výzva pro Českou republiku
Pavel Nováček, Jan V. Kroužek, Petr Halaxa
Rok: 2000
stať ve sborníku

Odpuštění dluhů a boj proti chudobě: výzva pro Českou republiku
Pavel Nováček
Rok: 2000
stať ve sborníku

Olomoucký heraldik Jiří Louda.
Petr Kaleta
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize

Olumba Olumba Obu
Tomáš Novotný
Rok: 2000, Dingir
článek v odborném periodiku

On the subjective demands of social work
Karel Paulík
Rok: 2000
stať ve sborníku

Opavský kongres 1820
Milan Myška
Rok: 2000, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Opyt raboty po podgotovke studentov k meždunarodnomu ekzamenu Byznys i kommercija
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Osobnosti politického života v Banskej bystrici v rokoch 1918 - 1938 I. časť - starostovia mesta
Karol Fremal
Rok: 2000
stať ve sborníku

Osobnostné determinanty vývinu a flexibility kognitívného štýlu a štýlu učenia
Karel Paulík, I. Sarmány Schuller
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogické minimum
Anna Schneiderová, L. Staroň
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pejzaze polityczne
Norbert Honsza
Rok: 2000, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Pennsylvánská univerzita a výuka slovanských jazyků
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Percepce literárního díla ve škole na přelomu XX. a XXI. století
Zofia Matysková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Plurál úcty v Reymontově díĺe
Jiří Damborský
Rok: 2000
stať ve sborníku

Pluralita diskurzů a narace
Pavla Zajícová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Poczatki sieci parafialnej w ksiestwie cieszyńskim.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Počátky politických stran a jejich systém(y) v českých zemích
Jiří Malíř
Rok: 2000
stať ve sborníku

Podoby a proměny v české próze pro děti, umělecko-polarizační varianty
Svatava Urbanová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Podoby literatury pro mládež. Zastavení nad tvorbou, jejím časem, úloho a recepcí
Svatava Urbanová
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) II
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský). Ostrava 1999, 200 s.
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Pojmový slovník managementu II. (česko-anglicko-německo-ruský)
Martina Imider
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu II. (česko-anglicko-německo-ruský)
Martina Mahďáková
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polská menšina očima příslušníků tří generací In: Slezský sborník 99
Nina Pavelčíková, Tadeusz Siwek, Józef Szymeczek, Stanisław Zahradnik
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2000, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha

Pomník (za)pomníkem
Petr Kopecký
Rok: 2000, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Poradenství pro oběti trestných činnů
Ivana Fialová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Posiadlości biskupów wroclawskich w ksiestwie opolskim do poczatków XIV wieku. Przyklad Ujazdu.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Poslechová cvičení k angličtině pro jazykové školy I
Stella Nangonová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Posłowie
Jan Malicki
Rok: 2000
stať ve sborníku

Postmoderní veřejný prostor
Tomáš Hauer
Rok: 2000
stať ve sborníku

Postmoderní veřejný prostor aneb o figurách a pozadí
Tomáš Hauer
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Potřeba úspěšného výkonu jako možný prediktor abúzu návykových látek
Helena Záškodná
Rok: 2000
stať ve sborníku

Povýšení člověka nad zvířata
Vladimír Šiler
Rok: 2000
stať ve sborníku

Povýšení člověka nad zvířata
Vladimír Šiler
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Problematika agresivity
Jan Nevřala
Rok: 2000, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
kapitola v odborné knize

Problémy interpretace uměleckých děl obsahujících elementy esoterických nauk
Jan Vorel
Rok: 2000
stať ve sborníku

Proč Dingir
Tomáš Novotný
Rok: 2000, Dingir
článek v odborném periodiku

Produkt zatechlej prowincji
Norbert Honsza
Rok: 2000, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Profesní jazyk v rámci cizojazyčné výuky (ruština, španělština).
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Profesor Oldřich Bělič, spoluzakladatel ostravské hispanistiky, jubilující
Jaroslav Reska
Rok: 2000, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Proměny identity
Lucie Semeráková
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)



 
facebook
rss
social hub