Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kommunikativnyje bariery na sintaksičeskom urovne.
Zdeňka Nedomová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kommunikativnyje barjery v russko-češskom obščenii.
Mojmír Vavrečka
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kompozita analyticko-adjektivního typu v komerčních textech jako výsledný produkt při procesu univerbizace
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Konec a začátek slangismů
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Konečně Lomnický (Šimon Lomnický z Budče: Kupidova střela, Dětinský řápek)
Jan Malura
Rok: 2001, Tvar, č. 11
článek v odborném periodiku

Korán a Bible
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Korespondence mezi Janem ze Středy a Franceskem Petrarkou
Richard Psík
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Kriminalita mládeže
Jan Nevřala
Rok: 2001, Kontakt
článek v odborném periodiku

Krnov - rezidenční město a základna moci hohenzollernských knížat na území českého předbělohorského státu
Radek Fukala
Rok: 2001
stať ve sborníku

KSČ a parlamentné voľby v roku 1935 na strednom Slovensku
Karol Fremal
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kultureme in der jüdischen Publizistik
Miroslava Kyselá
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kulturní dědictví centrálního kladenského revíru
Miloš Matěj
Rok: 2001, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Kurikulární pojetí vysokoškolského poradenství
Alina Kubicová, Oldřich Berka
Rok: 2001
stať ve sborníku

La fonction des prépositions en français contemporain
Iva Dedková
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

La répétition intertextuelle de l´imaginaire urbain.Les mystéres de Paris d´Eugéne Sue et le Méchant de Leopold Tyrmand
Magdalena Wandzioch
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ladislav Hosák, 1898-1972
Jindřich Schulz
Rok: 2001
stať ve sborníku

Lakandónci. Poslední praví Mayovia
Přemysl Mácha, Milan Kováč, Tatiana Podolinská
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Las plumas que valieron por pistolas. Las letras en pugna con la historia reciente de Espaňa
Piotr Sawicki
Rok: 2001, Wydawnictwo Universytetu Wroclawskiego
odborná kniha

Le fonctionnement synallgamatique du signe lexical
Jan Šabršula
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lekce z Anglie (předmluva)
Christopher Hopkinson, Petr Svoreň
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Les fonctions de l´infinitif en francais. Disertační práce
Jana Pavlisková
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Les mystéres de Paris d´Eugene Sue-idéologie progressiste et/ ou rétrograde?-
Magdalena Wandzioch
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les racines naturalistes du réalismes socialiste
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2001
stať ve sborníku

Lidová etymologie a vulgarismy v toponymech
Jaroslav David
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

L'infinitif en francais contemporain
Jana Pavlisková
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

List spoleczny Episkopatu Czech
Eva Saunders
Rok: 2001, Spoleczeństwo Warszawa
článek v odborném periodiku

Literární prameny judaismu
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Literatura pro 2. ročník středních odborných škol
Josef Soukal, Zdeněk Smolka
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska
Antoni Barciak
Rok: 2001,
odborná kniha

Manažerská psychologie
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mapa regionální identity českého Slezska
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mapování regionální identity pomocí mentálních map
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Marcus Strassmann - manažér, podnikatel, kapitalista (nástin života moravského pivovarníka)
Aleš Zářický
Rok: 2001
stať ve sborníku

Marie Čechová. Komunikační a slohová výchova
Mieczyslaw Balowski, Marie Čechová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Masarykova Česká otázka a diskuse kolem ní
Jiří Svoboda
Rok: 2001, Bohemistyka, č. 1
článek v odborném periodiku

Mäso v antickej dietetike
František Šimon
Rok: 2001
stať ve sborníku

May burn-out occur only in (Graham Greene's) novels!
Petra Lexová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Meandry dětské literatury v 90. letech 20. století
Svatava Urbanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Medailóny ruských spisovatelů. In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů.
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001, LIBRI
kapitola v odborné knize

Mediakontakt
Christopher Hopkinson
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Medizinische Texte aus Olmütz als Beispiel der Fachprosa des 15. Jahrhunderts in Mähren
Lenka Vaňková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Memoárová próza L. Fukse
Libor Magdoň
Rok: 2001
stať ve sborníku

Městský marketing a jeho uplatnění v obchodní síti (Průzkumná sonda do názorů zákazníků a uživatelů)
Jiří Urban
Rok: 2001
stať ve sborníku

Metody, techniki i technologie tradycyjne w porównaniu z ich wersjami najnowszymi
Marta Pančíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mezinárodní vědecká konference o interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava 16.-17.10.2000
Eva Jandová
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Międzynarodowe kongresy geograficzne 1871 - 2000
Tadeusz Siwek
Rok: 2001, Zeszyty Naukowe GWSH
článek v odborném periodiku

"miesto pusté a diel lesem zarostlé" (k zaniklým osadám *Darov a Osralov někdejšího Čáslavského kraje)
Jaroslav David
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizačních ústavech výchovy
Zdeněk Mlčák, Julius Sekera
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mírumílovné náboženství
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Mocensko- konfesijní zápasy a krnovská hohenzollernská knížata v zrcadle slezského dějepisectví
Radek Fukala
Rok: 2001
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub