Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Fašismus a jeho česká podoba. Národní obec fašistická 1926-1933 a fašismus současný
Blažena Gracová, Pavel Kotlán
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Feministické hnutí 70. let
Irena Šebestová
Rok: 2001, Filozofický časopis
článek v odborném periodiku

"Fenoméni úspěchu" (nad novými knihami Petra Šabacha a Michala Viewegha)
Martin Pilař
Rok: 2001, Host, č. 9
článek v odborném periodiku

Festivalová turistika jako fenomén nového tisíciletí
Jiří Urban
Rok: 2001
stať ve sborníku

Filozofie
Vladimír Šiler, Z. Dvořáková, Bohumil Fiala, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Financování zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů po vstupu ČR do EU
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Formování komunistické koncepce řešení tzv. romské otázky v ČSR v letech 1948-1960
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Formování technické inteligence v Moravské Ostravě na konci 19. století a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz. E. Hasler: Anna Goeldin. Letzte Hexe
Irena Šebestová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Frazeografia słowiańska
Mieczyslaw Balowski, Władysław Chlebda
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Freud, Sigmund
Karel Paulík
Rok: 2001
stať ve sborníku

From Montaigne to Comenius
Jan Šabršula
Rok: 2001, Bulletin de la Société canadienne d´Etudes comméniennes Montréal
článek v odborném periodiku

Frýdecko v roce 1945
Pavel Carbol
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Funkcje środków stylistycznych w polskich i czeskich aforyzmach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Genéza moderných slovenských národných symbolov
Dušan Škvarna
Rok: 2001
stať ve sborníku

Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Brücken. Neue Folge 7. Berlin-Praha-Prešov 2000
Iveta Rucková
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Globalizace - naděje nebo ohrožení dnešního světa?
Eva Saunders
Rok: 2001, Kresťan a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Globalizace světa, globalizace komunikace a její důsledky pro translaci
Milan Hrdlička
Rok: 2001
stať ve sborníku

Glos w dyskusji
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

"Gola" w średniowiecznych źródlach ślaskich.
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Górnołużyckie przekłady "Chłopów" Władysława St. Reymonta
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Hadinas Prosawerke
Ivan Stupek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Handbuch für Investoren
Šárka Sladovníková
Rok: 2001
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hardiness, optimism, self-confidence and occupational stress
Karel Paulík
Rok: 2001, Studia Psychologica
článek v odborném periodiku

Hebrejské písně - Hebrew Songs
Tomáš Novotný, Jiří Petruželka
Rok: 2001
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Heraldické památky doby Lucemburků
Tomáš Krejčík
Rok: 2001, Genealogické a heraldické informace 2000
článek v odborném periodiku

Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim do roku 1848
Jana Raclavská
Rok: 2001, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Hlinsko: hradisko lidu bádenské kultury
Jiří Pavelčík
Rok: 2001, Vlastivědné muzeum v Olomouci
odborná kniha

Hospodářsko-politické předpoklady rozvoje lnářského průmyslu v českých zemí 1830-1914
Milan Myška
Rok: 2001
stať ve sborníku

Igor Hájek aneb Rozpory mezi domácí a exilovou reflexí české literatury
Martin Pilař
Rok: 2001, Bohemistyka, č. 3
článek v odborném periodiku

Impakt sociálních faktorů na vývoj českého lexika konce 20. století
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Informator dla studentów. Specjalność: język czeski
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001,
odborná kniha

Instytut nauk spolecznych Uniwersytet Opolski
Přemysl Mácha
Rok: 2001
působení v zahraničí

Interactive modelling of investigation of Drug Abuse
Helena Záškodná
Rok: 2001
stať ve sborníku

Interdyscyplinaroność studiów polonistycznych
Jiří Damborský
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferencia v slovenčine a slovinčine
Marta Pančíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Interferencje w aspekcie bilingwizmu i doistości kultury
Jiří Damborský
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferenční jazyková chyba - patologie nebo přirozenost?
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Interferenzfehler im Fremdsprachenunterricht des Deutschen
Martina Imider
Rok: 2001
stať ve sborníku

Internationales Lehrmaterialprojekt
Eva Šrámková
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpersonální komunikace
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Interpretace jako výsledek dialogu s autorem
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Inu, antalogie-(Příběhy lásky v české literatuře od počátků k dnešku)
Zdeněk Smolka
Rok: 2001, TVAR
článek v odborném periodiku

Islám je podřízení Bohu
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Jak komunikovat anglicky: Česko-anglický konverzační slovník
Christopher Hopkinson, Julius Chromečka
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Jak to jest, kiedy pragnie sie tylko wrotek
Nina Podleszańska
Rok: 2001, Tygodnik Powszechny
článek v odborném periodiku

Jaké místo zaujímá důstojnost a svoboda člověka v naší současné společnosti?
Eva Saunders
Rok: 2001, Křesťan a spoločnost
článek v odborném periodiku

Jarní lidové zvyky v Nízkém a Hrubém Jeseníku
Vladimír Horák
Rok: 2001, Čas
článek v odborném periodiku

Jazykový obraz pravdy v českých frazeologismech
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

"Je to velké a šťastné Vaše dílo". Olomoucký orloj Karla Svolinského
Pavel Zatloukal
Rok: 2001
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub