Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
L'infinitif en francais contemporain
Jana Pavlisková
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

List spoleczny Episkopatu Czech
Eva Saunders
Rok: 2001, Spoleczeństwo Warszawa
článek v odborném periodiku

Literární prameny judaismu
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Literatura pro 2. ročník středních odborných škol
Josef Soukal, Zdeněk Smolka
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska
Antoni Barciak
Rok: 2001,
odborná kniha

Manažerská psychologie
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mapa regionální identity českého Slezska
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mapování regionální identity pomocí mentálních map
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Marcus Strassmann - manažér, podnikatel, kapitalista (nástin života moravského pivovarníka)
Aleš Zářický
Rok: 2001
stať ve sborníku

Marie Čechová. Komunikační a slohová výchova
Mieczyslaw Balowski, Marie Čechová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Masarykova Česká otázka a diskuse kolem ní
Jiří Svoboda
Rok: 2001, Bohemistyka, č. 1
článek v odborném periodiku

Mäso v antickej dietetike
František Šimon
Rok: 2001
stať ve sborníku

May burn-out occur only in (Graham Greene's) novels!
Petra Lexová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Meandry dětské literatury v 90. letech 20. století
Svatava Urbanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Medailóny ruských spisovatelů. In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů.
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001, LIBRI
kapitola v odborné knize

Mediakontakt
Christopher Hopkinson
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Medizinische Texte aus Olmütz als Beispiel der Fachprosa des 15. Jahrhunderts in Mähren
Lenka Vaňková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Memoárová próza L. Fukse
Libor Magdoň
Rok: 2001
stať ve sborníku

Městský marketing a jeho uplatnění v obchodní síti (Průzkumná sonda do názorů zákazníků a uživatelů)
Jiří Urban
Rok: 2001
stať ve sborníku

Metody, techniki i technologie tradycyjne w porównaniu z ich wersjami najnowszymi
Marta Pančíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mezinárodní vědecká konference o interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava 16.-17.10.2000
Eva Jandová
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Międzynarodowe kongresy geograficzne 1871 - 2000
Tadeusz Siwek
Rok: 2001, Zeszyty Naukowe GWSH
článek v odborném periodiku

"miesto pusté a diel lesem zarostlé" (k zaniklým osadám *Darov a Osralov někdejšího Čáslavského kraje)
Jaroslav David
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizačních ústavech výchovy
Zdeněk Mlčák, Julius Sekera
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mírumílovné náboženství
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Mocensko- konfesijní zápasy a krnovská hohenzollernská knížata v zrcadle slezského dějepisectví
Radek Fukala
Rok: 2001
stať ve sborníku

Módní filozofické směry - orientální filozofie
Vladimír Šiler
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Moravské židovské rodiny, jejich typologie a biologické předpoklady ve druhé polovině 19. století do roku 1918
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Moravskoostravské politické spolky a formování občanské společnosti na přelomu 19. a 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2001, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Morfematický slovník slovenčiny - spracovanie, výsledky a možnosti jeho aplikácie
František Šimon
Rok: 2001
stať ve sborníku

Možnosti financování v oblasti politiky zaměstnanosti v zemích EU a ČR
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Museumsdorf Cloppenburg. Niedersaechsisches Freilichtmuseum
Vladimír Horák
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Music and Water
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mysel a rod
Zdeňka Kalnická, E. Višňovský, Jeffery Geller, M. Popper, J. Plichtová
Rok: 2001, Veda SAV
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 2. (14.) (20 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2001, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 2. (14.) (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2001, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 2. (14.) (3 biogramy)
Tomáš Krejčík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2001, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Mythologische Landschaften - Günter Grass und Polen
Norbert Honsza
Rok: 2001
stať ve sborníku

Myths of the Czech Gypsies
Nina Pavelčíková, Jiří Pavelčík
Rok: 2001, Asian Folklore Studies
článek v odborném periodiku

Mýtus a realita května 1945 (Hrubínova
Jiří Svoboda
Rok: 2001
stať ve sborníku

Na okraj sborníku '' Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek''
Jiří Malíř
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nachwirkungen der Revolucion. Wien und die Slowaken.
Dušan Škvarna
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nad koncepcemi člověka a poetikou současné ruské prózy (Ke studiím Galiny Binové)
Květuše Lepilová
Rok: 2001, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Nad wynikami spisu ludności
Tadeusz Siwek
Rok: 2001, Zwrot
článek v odborném periodiku

Nádoba zapálená (Soubor svatonepomucenských kázání a jiných textů z 18. stol., ed. M. Horáková)
Jan Malura
Rok: 2001, Tvar č. 4
článek v odborném periodiku

Naše a cizí v době jednotící se Evropy
Irena Bogoczová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová, Jaroslav Hubáček, Hana Srpová
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Naše a cizí v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nauczanie języka polskiego w systemie punktowym na Uniwersytecie Ostrawskim
Jana Raclavská
Rok: 2001
stať ve sborníku

Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I
Jana Raclavská, Eva Mrhačová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub