Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Université de Paris-IV Sorbonne
Marek Petrů
Rok: 2002
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2002
působení v zahraničí

Univerzita v Limericku
Aleš Svoboda
Rok: 2002
působení v zahraničí

Univerzitní obor polonistika, jeho problémy a potřebnost v regionu
Eva Mrhačová, Jana Raclavská
Rok: 2002
stať ve sborníku

Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
Stanislav Kavka
Rok: 2002
působení v zahraničí

Úvahy, otázky a otazníky nad českou literaturou na sklonku 20. století
Svatava Urbanová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Uwagi o bobrach na Ślasku w XII i XIII wieku
Antoni Barciak
Rok: 2002
stať ve sborníku

"Velká kniha o "velkém kormidelníkovi". (Philip Short: Mao, Praha: BB Art, 2001)
Martin Pilař
Rok: 2002, Host, č. 3, Recenzní příloha
článek v odborném periodiku

Verše Jaroslava Seiferta
Jiří Svoboda
Rok: 2002, Alternativa plus
článek v odborném periodiku

Veřejná přednáška a přednes
Emílie Demlová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vintr, Josef: Das Tschechische. Hauptzüge seiner Sprachstruktur in Gegenwart und Geschichte. München: Verlag Otto Sagner 2001. 240 S. (Slavistische Beiträge, Bd. 403).
Eva Jandová
Rok: 2002, Zeitschrift für Slavische Philologie.
článek v odborném periodiku

Vliv Aristotelova myšlení na eucharistický spor 11. století
Marek Otisk
Rok: 2002,
kapitola v odborné knize

Vliv jazykové stránky poezie na její recepci
Radek Čech, Jaroslav Vala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vliv médií na utváření textů literatury pro děti a mládež 90. let 20. století
Svatava Urbanová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání hranice v nejvýchodnější části Česka
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Volens nolens. Chcąc nie chcąc Zbigniewowi Żmigrodzkiemu
Jan Malicki
Rok: 2002, Bibliotekarz
článek v odborném periodiku

Vom Wandel und Erneuerung
Vladimír Horák
Rok: 2002, Nordwest Zeitung
článek v odborném periodiku

Von unrechtem wachen. Ein spätmittelalterliches Schlafkapitel aus dem Olmützer medizinischen Kompendium
Lenka Vaňková
Rok: 2002, Scientiarum Historia
článek v odborném periodiku

Vranovská hrobka a tři "revoluční" architekti - Moreau, Engel, Esch. Wranauer Gruft und drei "revolutionäre" Architekten - Moreau, Engel, Esch
Pavel Zatloukal
Rok: 2002
stať ve sborníku

"Vrať se tělo." (Spor duše s tělem, O nebezpečném času smrti.)
Jan Malura
Rok: 2002, Host, č. 10
článek v odborném periodiku

"Všední dny české rodiny v Anglii". (Petr Skvoreň: Lekce z Anglie, Chomutov: Milenium Publishing, 2001)
Martin Pilař
Rok: 2002, Host, č. 6, Recenzní příloha
článek v odborném periodiku

Vybrané výdaje sociálního charakteru v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Výdaje státní sociální podpory v ČR a jejich regionální analýza
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinových látek
Přemysl Mácha
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vyprávějte si s námi. 8. díl videoprogramu. Námět, scénář, experimenty.
Květuše Lepilová
Rok: 2002, AVC UP
odborná kniha

Vytváření vzdělaných vrstev občanů na severní Moravě a ve Slezsku v 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj hanáckého vokalismu
Ilona Adámková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj počtu obyvatel a úrovně nezaměstnanosti v jednotlivých městských obvodech v Ostravě
Martin Pobořil
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod (1. část)
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývojová psychologie
Karel Paulík
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkum nobilitovaných osob z českých zemí v letech 1804-1918.
Tomáš Krejčík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Výzkum organizací, zabývajících se sociální prací v Ostravě
Oldřich Solanský
Rok: 2002
stať ve sborníku

Význam některých barev pro diagnostiku u dětí se specifickými poruchami učení a chování
Jan Nevřala, Maria Vašutová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Významné postavy vědy, umění a politiky ve vědomí české, slovenské a polské študující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v ČR a vybraných zemích EU
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vzostup budínského dvorana v Sliezsku. Juraj Brandenbursko- Ansbašský v krážoch politiky
Radek Fukala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vztah Vincence Praska k brněnským historikům a Časopisu Matice moravské
Lumír Dokoupil
Rok: 2002
stať ve sborníku

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Rok: 2002, The University of Tokyo
kapitola v odborné knize

Wie spricht ein Populist? Anhand eines Beispiels.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2002
stať ve sborníku

Woda
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Rok: 2002, Universitas
kapitola v odborné knize

Wörter bilden. Grundzüge der Wortbildungslehre.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2002
stať ve sborníku

Z dějin obce Hrčavy
Radek Lipovski
Rok: 2002, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Z recepcji utworów Henryka Sienkiewicza na Łużycach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zábavný Aelianus. (Převyprávěl ze starořečtiny I. Lisový)
Igor Lisový
Rok: 2002, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (Braillovým písmem)
odborná kniha

Zachová, A.: Mýtus jako paměť prózy. (Interpretace vybraných textů umělecké literatury.). Habilitační práce
Svatava Urbanová, Alena Zachová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zahraniční rozvojová a humanitární pomoc České republiky 1995 - 2000
Robert Stojanov, Pavel Nováček
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zánik středních vrstev v českých zemích. Poznámky k procesu likvidace středních vrstev totalitárními režimy dvacátého století
Nina Pavelčíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí
Tomáš Pek
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Zápas o opolsko- ratibořské dědictví a mocenské aspirace slezských knížat na prahu novověku
Radek Fukala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zapojení České republiky do činnosti mezinárodních organizací
Robert Stojanov, Pavel Nováček
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů



 
facebook
rss
social hub