Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Allocution prononcée par Madame PhDr. Jana Pavlisková, Ph.D., directrice du Département des Etudes romanes a la Faculté des Lettres de l'Université d'Ostrava
Jana Pavlisková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Alois Knop (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Alternances des périphrases prémorphologiques et des formes verbales simples dans le texte
Jana Pavlisková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Anglická morfologie I (e-learning materials)
Miroslava Weberová, Jana Káňová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Anselmovy důkazy z Monologionu jako peripatetické texty
Marek Otisk
Rok: 2002,
kapitola v odborné knize

Art Scene With Dr. Kolar
Stanislav Kolář
Rok: 2002
rozhlasové a televizní relace

Bedřich Téma (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Beiträge zum Wappenwesen aus der Zeit Rudolfs II.
Tomáš Krejčík
Rok: 2002, Heraldik-Bildende Kunst-Literatur, Jahrbuch de Heraldich-genealogischen Gesellschaft Adler
článek v odborném periodiku

Bestseller na český způsob
Martin Pilař
Rok: 2002, Dokořán - bulletin Obce spisovatelů 23
článek v odborném periodiku

Bibliografia de Oldřich Bělič
Jaroslav Reska
Rok: 2002
stať ve sborníku

Bibliografie profesora PhDr. Jana Bouzka, DrSc. (Zvláštní příloha sborníku Studia Hercynia 6)
Igor Lisový
Rok: 2002,
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 3. (15.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biogram Téma Bedřich
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Bloomsburg University of Pennsylvania. Bloomsburg
Stanislav Kolář
Rok: 2002
působení v zahraničí

"Bůh má pořád indiánský rysy..." (Jáchym Topol: Noční práce, Praha: Hynek, 2001)
Martin Pilař
Rok: 2002, Host, č. 3, Recenzní příloha
článek v odborném periodiku

Bürgertum, bürgerliche Gesellschaft - vývoj pojmu, stav bádání a jeho perspektivy
Pavel Kladiwa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Bytí a nebytí hrdiny v prostoru - N.V.Gogol
Igor Jelínek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Centrum securitatis a jeho hledání v románu V. Nabokova Pozvání na popravu
Jan Vorel
Rok: 2002
stať ve sborníku

Cesty profesora Antonína Koláře za antikou na Sicílii a do Itálie
Igor Lisový
Rok: 2002, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Co urychlí zápis do obchodního rejstříku.
Petr Hampel
Rok: 2002, Ekonom
článek v odborném periodiku

Co wplywa na zadowolenie z pracy w zawodzie nauczyciela?
Karel Paulík
Rok: 2002, Nauczyziel i Szkola
článek v odborném periodiku

Confession scientifique du professeur Jan Šabršula
Jan Šabršula
Rok: 2002
stať ve sborníku

Connotation - codésignation
Jan Šabršula
Rok: 2002
stať ve sborníku

Connotation-codésignation.
Jan Šabršula
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Curriculaentwicklung und Ausbildungsprofile der Germanistik in der Tschechischen Republik: Teilbereich Sprachkompetenz bei der Germanistenausbildung
Iva Kratochvílová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Czeskie miasta po roku 1989
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Čarovný svět z úsvitu. (recenze románu Momadaye, N. S.: Dům z úsvitu)
Stanislav Kolář
Rok: 2002, Host
článek v odborném periodiku

Česká literatura emigrační - polska literatura emigracyjna (pojmoslovná interpretace)
Jiří Damborský
Rok: 2002
stať ve sborníku

Česká literatura I (čtyřicátá a padesátá léta XX. stol.)
Iva Málková, Petr Hanuška
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Česká literatura II (1960 - 1989)
Iva Málková, Petr Hanuška
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Česká literatura III (devadesátá léta XX. stol.)
Iva Málková, Petr Hanuška
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Česká menšina na polském Těšínsku - kontrafaktuální pohled
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Česká menšina na polském Těšínsku: kontrafaktuální pohled
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Česká, polská a slovenská příjmení s negací
Eva Mrhačová
Rok: 2002
stať ve sborníku

České exulantské kancionály doby baroka a Dolní Slezsko
Jan Malura
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český jazyk a jazyková kultura
Hana Srpová, Marcela Grygerková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Český Těšín polský? Czeski Cieszyn polski?
Tadeusz Siwek
Rok: 2002, Olza
odborná kniha

Češskij adresat i skazka L. N. Tolstogo ?Tri medveďa?.
Květuše Lepilová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Čeština pro učitele
Tomáš Rucki, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Čeština pro učitele, 3. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čím jsou a čím by měly být dějiny podniků a podnikání (Německá diskuse na přelomu tisíciletí)
Milan Myška
Rok: 2002
stať ve sborníku

Čtyry doby - čtyry živly? Interpretace obrazu vody v díle Boženy Němcové Čtyry doby. In: Aspekt, feministický kultúrny časopis, Bratislava
Zdeňka Kalnická
Rok: 2002, Aspekt
článek v odborném periodiku

Čtyry doby - čtyři živly? Pokus o interpretaci obrazu vody v díle Boženy Němcové Čtyry doby
Zdeňka Kalnická
Rok: 2002
stať ve sborníku

Další vzdělávání učitelů ruštiny v západočeském regionů
Blažena Rudincová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Das Industriebe des Ostrauer Ballungsgebietes
Miloš Matěj
Rok: 2002, Industrie - kultur
článek v odborném periodiku

David R. Langslow: Medical Latin in Roman Empire.Oxford University Press 2000.
František Šimon, E. Marečková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

De libris disputationis
Jan Malicki
Rok: 2002
stať ve sborníku

Dějiny filozofie v datech
Jaromír Hrubeš
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny římské říše za soumraku antiky
Igor Lisový, Ammianus Marcellinus
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Der Anteil des Lateinischen als wichtiger Hinweis auf Autoren und Rezipienten der mittelalterlichen medizinichen Fachprosa
Lenka Vaňková
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
instagram
rss
social hub