Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. II. díl H-O, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2002, Libri
kapitola v odborné knize

Tendencias y corrientes actuales en la literatura infantil y juvenil checa
Svatava Urbanová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Tendencje rozwojowe w leksyce współczesnej: (próba porównania rzeczowników polskich i słowackich)
Marta Pančíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Teoretická východiska. Sociálně demografická analýza města Ostravy.
Anna Schneiderová
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Teória a prax tvorivého vyučovania
Karel Paulík, I. Lokšová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Těšínský exulant Kašpar Motěšícký
Jan Malura, Pavel Kosek
Rok: 2002, Protimluv
článek v odborném periodiku

The acceleration of linguistic communication, non-readership and the multimedia sphere (The addressee ? text and picture ? translation)
Květuše Lepilová
Rok: 2002
stať ve sborníku

The impact of venture grants among United Way agencies
Stephen Wernet, C. Cook, D. W. Jackson
Rok: 2002
stať ve sborníku

Thriller o ztrátě studu (Jan Jandourek: Bomba pod postelí)
Martin Pilař
Rok: 2002, Host, č. 6
článek v odborném periodiku

Tíha stále nových počátků. (recenze románu Potoka, Ch.: Na počátku)
Stanislav Kolář
Rok: 2002, Host
článek v odborném periodiku

Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu
Vladimír Šiler
Rok: 2002
stať ve sborníku

Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu (aneb o jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru)
Vladimír Šiler, Tomáš Hauer
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Touristische Region zur Entdeckung
Šárka Sladovníková
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Travaux de linguistique 40. Le Présent.
Jan Holeš
Rok: 2002, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Travaux de linguistique 41
Jan Holeš
Rok: 2002, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Tři indiánská setkání: globální politika na místní úrovni (komentovaný popis)
Přemysl Mácha
Rok: 2002
stať ve sborníku

Tvoření a stavba slov pro studující bohemistiky a učitele českého jazyka s cvičeními
Jaroslav Hubáček, B. Dejmek
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tvůrčí skupina Kontrast
Petr Holý
Rok: 2002, ZASE-TO
článek v odborném periodiku

Týden v Británii (BBC World Service)
Martin Pilař, Julek Neumann
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Tzv. paralelní slovník a cizojazyčná komunikace s uměleckým textem
Květuše Lepilová
Rok: 2002, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Účinnost a kvalita poradenských služeb
Karel Paulík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Úlomky žuly (Nováková, T.: Úlomky žuly)
Martin Tomášek
Rok: 2002, TVAR
článek v odborném periodiku

Undergound (Kapitoly o českém literárním undergoundu)
Martin Pilař
Rok: 2002, Host
odborná kniha

Univerbizace jako prostředek úpravy pojmenování v současné ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Universidad Michoacana San Nicolas de Hidalgo, Morélia, Mexiko
Přemysl Mácha
Rok: 2002
působení v zahraničí

Universität Osnabrück
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Université de Paris-IV Sorbonne
Marek Petrů
Rok: 2002
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2002
působení v zahraničí

Univerzita v Limericku
Aleš Svoboda
Rok: 2002
působení v zahraničí

Univerzitní obor polonistika, jeho problémy a potřebnost v regionu
Eva Mrhačová, Jana Raclavská
Rok: 2002
stať ve sborníku

Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
Stanislav Kavka
Rok: 2002
působení v zahraničí

Úvahy, otázky a otazníky nad českou literaturou na sklonku 20. století
Svatava Urbanová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Uwagi o bobrach na Ślasku w XII i XIII wieku
Antoni Barciak
Rok: 2002
stať ve sborníku

"Velká kniha o "velkém kormidelníkovi". (Philip Short: Mao, Praha: BB Art, 2001)
Martin Pilař
Rok: 2002, Host, č. 3, Recenzní příloha
článek v odborném periodiku

Verše Jaroslava Seiferta
Jiří Svoboda
Rok: 2002, Alternativa plus
článek v odborném periodiku

Veřejná přednáška a přednes
Emílie Demlová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vintr, Josef: Das Tschechische. Hauptzüge seiner Sprachstruktur in Gegenwart und Geschichte. München: Verlag Otto Sagner 2001. 240 S. (Slavistische Beiträge, Bd. 403).
Eva Jandová
Rok: 2002, Zeitschrift für Slavische Philologie.
článek v odborném periodiku

Vliv Aristotelova myšlení na eucharistický spor 11. století
Marek Otisk
Rok: 2002,
kapitola v odborné knize

Vliv jazykové stránky poezie na její recepci
Radek Čech, Jaroslav Vala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vliv médií na utváření textů literatury pro děti a mládež 90. let 20. století
Svatava Urbanová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání hranice v nejvýchodnější části Česka
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Volens nolens. Chcąc nie chcąc Zbigniewowi Żmigrodzkiemu
Jan Malicki
Rok: 2002, Bibliotekarz
článek v odborném periodiku

Vom Wandel und Erneuerung
Vladimír Horák
Rok: 2002, Nordwest Zeitung
článek v odborném periodiku

Von unrechtem wachen. Ein spätmittelalterliches Schlafkapitel aus dem Olmützer medizinischen Kompendium
Lenka Vaňková
Rok: 2002, Scientiarum Historia
článek v odborném periodiku

Vranovská hrobka a tři "revoluční" architekti - Moreau, Engel, Esch. Wranauer Gruft und drei "revolutionäre" Architekten - Moreau, Engel, Esch
Pavel Zatloukal
Rok: 2002
stať ve sborníku

"Vrať se tělo." (Spor duše s tělem, O nebezpečném času smrti.)
Jan Malura
Rok: 2002, Host, č. 10
článek v odborném periodiku

"Všední dny české rodiny v Anglii". (Petr Skvoreň: Lekce z Anglie, Chomutov: Milenium Publishing, 2001)
Martin Pilař
Rok: 2002, Host, č. 6, Recenzní příloha
článek v odborném periodiku

Vybrané výdaje sociálního charakteru v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Výdaje státní sociální podpory v ČR a jejich regionální analýza
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinových látek
Přemysl Mácha
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)



 
facebook
rss
social hub