Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
The Third Language
Christopher Hopkinson
Rok: 2003
stať ve sborníku

Travaux de linguistique 42-43. La préposition
Jan Holeš
Rok: 2003, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Trzy cwierci do smierci, czyli ostrawskie stereotypy kulturowe i jezykowe slowem polskim przez Jaromíra Nohavice wylozone
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki
Rok: 2003
stať ve sborníku

Trzy cwierci do smierci, czyli ostrawskie stereotypy kulturowe i jezykowe slowem polskim przez Jaromíra Nohavice wylozone
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki
Rok: 2003
stať ve sborníku

Tři problémy
Zdeněk Smolka
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts
Dominique Fliegler
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Týden očima
Přemysl Mácha
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace

Typy pojmenování v současné ruštině (zejména v podnikatelské oblasti)
Blažena Rudincová
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Tytulatura ksiazat opolskich - potomków i nastepców Mieszka, zwanego Laskonogim
Antoni Barciak
Rok: 2003
stať ve sborníku

Uhelný průmysl na Ostravsku od poloviny 18. století do konce první světové války
Aleš Zářický, Autorský Kolektiv
Rok: 2003, Anagram
kapitola v odborné knize

Ukázka slovenských a polských církevních slangismů
Marcela Grygerková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Úloha institucí v oblasti vzdělávání, trhu práce a zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Umění a dokumenty
Zdeněk Smolka
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Un cinquieme objectif a l'enseignement des langues: la compétence de la traduction.
Jitka Smičeková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Une écriture de l´oxymore et/ou le réalisme fantastique
Magdalena Wandzioch
Rok: 2003, Universitete Mikolaja Kopernika
odborná kniha

Unerfülltes Verlagen - deformierte Traditionen: 1848/49 in der slowakischen Geschichtschreibung
Dušan Škvarna
Rok: 2003
stať ve sborníku

Universidad de Málaga
Jana Veselá
Rok: 2003
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2003
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2003
působení v zahraničí

Univerzita J. Keplera v Linci
Aleš Svoboda
Rok: 2003
působení v zahraničí

Univerzita v Limericku
Aleš Svoboda
Rok: 2003
působení v zahraničí

Uniwersytet Opolski, Opole
Stanislav Kolář
Rok: 2003
působení v zahraničí

Urbanová, S.: Meandry a metamorfózy dětské literatury
Iva Málková, Svatava Urbanová
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Úvod do fonologie
Jan Holeš
Rok: 2003, Jazykové aktuality
článek v odborném periodiku

Uwagi o roli Rybnika w XIII wieku w świetle wspólczesnych źródel dokumentowych
Antoni Barciak
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vážený pane profesore, milý Bore
Milan Myška
Rok: 2003
stať ve sborníku

"Verbum interius" i fenomen "vnutrennej formy" v iskusstve germenevtičeskoj interpretacii
Miroslav Mikulášek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vikýř - literární týdeník
Petr Kopecký
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace

Vikýř - literární týdeník
Petr Kopecký
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace

Vikýř-literární týdeník
Petr Kopecký
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace

Vincenc Prasek a historická obec v českých zemích
Lumír Dokoupil
Rok: 2003
stať ve sborníku

Visegrad Group Countrie´s Summer School of Development Aid and Co-operation (Selected Papers from 1st and 2nd Year: 2002, 2003).
Pavel Nováček
Rok: 2003, Palacky University Press
odborná kniha

Vítkovice in Documents 1828-2003
Christopher Hopkinson
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vlci v Beskydech
Milan Myška
Rok: 2003, Moravskoslezský kalendář na přestupný rok 2004, nakl. TILIA, Ostrava-Šenov
článek v odborném periodiku

Vliv médií na recepci literatury pro děti a mládež (v českém kulturním kontextu)
Svatava Urbanová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Voda a ženskost. In: Kafka, časopis pro střední Evropu, Goethe-Institut
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, Kafka, časopis pro střední Evropu
článek v odborném periodiku

Všichni ti hajzlové, usoplenci, kriminálníci...
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Výběrový slovník českých slangu
Jaroslav Hubáček, Jaroslav Hubáček
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Vybrané indikátory chudoby v zemích EU
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z funkční stylistiky a funkční gramatiky ruštiny
Zdeňka Nedomová, Blažena Rudincová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané směry v psychoterapii a poradenství. Text pro distanční studium
Karel Paulík
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výuka cizích jazyků a komunikační bariéry
Mojmír Vavrečka
Rok: 2003
stať ve sborníku

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vývoj majetkových vztahů v ostravsko-karvinském revíru na konci 19. a počátku 20. století
Aleš Zářický
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vývoj obecní samosprávy a obecní volby v Opavě v 20. polovině 19. a na počátku 20. století I.
Andrea Pokludová
Rok: 2003, Slezský sborník 1
článek v odborném periodiku

Vývoj obecní samosprávy a obecní volby v Opavě v 20. polovině 19. a na počátku 20. století II.
Andrea Pokludová
Rok: 2003, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Vývoj rodiny v Evropě a českých zemích od poloviny 19. století do současnosti z pohledu demografie.
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vývojová psychologie
Maria Vašutová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývojová psychologie pro doplňující pedagogické studium
Karel Paulík
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu 405/03/0547 za rok 2003
Marcela Grygerková
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů



 
facebook
instagram
rss
social hub