Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Poradenská intervence v sociální práci
Karel Paulík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Porozumění a úspěšnost diskurzu
Emílie Demlová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Positionierung der Temporal- und Lokaladverbiale in deutschen und tschechischen Zeitungstexten
Helena Hyllová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Posouzení grantového projektu č. 1/9349/02
Blažena Rudincová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Povaha hodnot a možný přístup výchovy k nim
Slavoj Tomeček
Rok: 2002
stať ve sborníku

Powstanie państwa w 1918 i czeski język ogólny
Jiří Damborský
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pozapomenuté osobnosti literárněvědné slavistiky - prof. PhDr. Josef Jirásek (1884-1972)
Miroslav Mikulášek
Rok: 2002, Universitas
článek v odborném periodiku

Poznámky k historickému vývoji a obnově obchodního domu firmy Brouk a Babka
Naděžda Goryczková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Poznámky k metodologii výzkumu v sociální práci
Chrudoš Valoušek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pracovní zátěž učitelů
Karel Paulík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pracovní zátěž učitelů
Karel Paulík
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní zátěž učitelů a její zvládání
Karel Paulík
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní zátěž učitelů a jejich spokojenost v práci
Karel Paulík
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická cvičení gramatická ze španělštiny I
Jana Veselá
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení gramatická ze španělštiny I.
Jaroslav Reska, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praktická cvičení gramatická ze španělštiny II
Jana Veselá
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení gramatická ze španlěštiny II.
Jaroslav Reska, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prešovská univerzita v Prešově
Stanislav Kavka
Rok: 2002
působení v zahraničí

Problém identity mezi domovem a cizinou
Martin Pilař
Rok: 2002, Britské listy
článek v odborném periodiku

Problém, problémová situace
Karel Paulík, René Gregor
Rok: 2002
stať ve sborníku

Problematika rozvoje etického potenciálu firmy řízením etického procesu v organizaci
Karel Paulík, M. Zielina
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika závislostí
Marek Schneider, Martina Kvarčáková, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problematika závislostí
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problematika zdravotně postižených
Marek Schneider, Martina Kvarčáková
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problematika zdravotně postižených
Martina Schneiderová, Marek Schneider, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problemy osadnictwa na terenie wspólczesnych Katowic do czasów industrializacji
Antoni Barciak
Rok: 2002
stať ve sborníku

Proces likvidácie strednej vrstvy v totalitných režimoch
Nina Pavelčíková
Rok: 2002, Politické vedy, časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy
článek v odborném periodiku

Processy univerbizacii v sovremennom russkom jazyke
Blažena Rudincová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Profesor Miloš Dokulil (5.07.1912 - 2.11.2002)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002, Bohemistyka nr 4
článek v odborném periodiku

Professoris Dr. Franco Sartori vita et bibliographia
Igor Lisový
Rok: 2002, Jihočeská univerzita
odborná kniha

Proměna hry v tvorbě pro děti 90. let
Svatava Urbanová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Protagonista modernity a zakladatelského mýtu
Martin Strakoš
Rok: 2002, Stavba
článek v odborném periodiku

Průmyslové dědictví jako prostředek vzájemné evropské integrace
Miloš Matěj
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodce všedním životem ve starověku
Igor Lisový, Petr Charvát
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překlad bilaterální smlouvy mezi OU a Univerzitou Nancy II
Jana Pavlisková
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Překlad jako akt mezikulturní komunikace
Milan Hrdlička
Rok: 2002
stať ve sborníku

Překrucování jako podceňovaný slovotvorný způsob?
Marcela Grygerková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku
Pavel Zatloukal
Rok: 2002, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha

Přirozené právo a lidská práva.Právo na azyl
Eva Saunders
Rok: 2002
stať ve sborníku

Příznakové motivy v českých antiutopiích 2. poloviny 20. století.
Petr Hrtánek
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku

Psychická zátěž učitelů a sociálně suportivní chování ředitele školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologické poradenství a psychoterapie v sociální práci
Karel Paulík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Psychologické poradenství v sociální práci
Karel Paulík, Autorský Kolektiv
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Psychologické problémy ve školní praxi
Maria Vašutová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologické problémy ve školní praxi
Maria Vašutová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Původ hodnot a morálky v Hayekově evoluční teorii vývoje společnosti
Slavoj Tomeček
Rok: 2002
stať ve sborníku

Realismus v literatuře českého undergroundu
Martin Pilař
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenze na Štefánik J.: Jeden človek, dva jazyky.
Irena Bogoczová
Rok: 2002, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Redkcja wydawnictwa źródłlowego: Protokolarz albo " Czerwona księga Mysłowic "
Antoni Barciak
Rok: 2002,
odborná kniha

Regionen entstehen, indem die Leute mieinander reden. Oder: Regionaliserungsprozesse in rezenten Dialekten.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2002
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub