Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Naše a cizí v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nauczanie języka polskiego w systemie punktowym na Uniwersytecie Ostrawskim
Jana Raclavská
Rok: 2001
stať ve sborníku

Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I
Jana Raclavská, Eva Mrhačová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Několik poznámek k aktuálnímu genologickému bádání
Svatava Urbanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Několik poznámek k toponymům odvozeným z apelativ "kobyla" a "kůň" na území Čech
Jaroslav David
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Několik poznámek na téma výchova k evropanství a toleranci.
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Některé obyčeje jarně novoročního cyklu u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku
Vladimír Horák
Rok: 2001, Národopisná revue
článek v odborném periodiku

Některé rizikové faktory vzniku kriminality a predelikventního chování adolescentní mládeže Ostravska
Jan Nevřala, Zdeněk Uher, Monika Drahníková, Marián Moštík, Monika Houšková
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Němci v české karikatuře. Proměna obrazu Němců ve 20. století
Blažena Gracová, M. Peterová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Neolithikum und Aneolithikum im Nordmähren und Schlesien (Teoppaer Gebiet) in Lichte rer C14 Daten
Jiří Pavelčík
Rok: 2001, Prehistorica Alpina
článek v odborném periodiku

NIDA-RÜMELIN, J. Slovník současných filozofů
Pavel Baran
Rok: 2001
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Noc čarodějnic
Vladimír Horák
Rok: 2001, Čas
článek v odborném periodiku

Nouvelle fantastique au XIXe siecle : jeu avec la peur
Magdalena Wandzioch
Rok: 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego
odborná kniha

Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky.
Slavoj Tomeček, Slavoj Tomeček
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nová Ves ve světle prvních písemných záznamů
Kamil Rodan
Rok: 2001, Zpravodaj ostravského muzea
článek v odborném periodiku

Nově o reklamě
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001, Jazykové aktuality. Informativní zpravodaj českých jazykovědců
článek v odborném periodiku

Novelas de misterio contemporáneas
Nina Podleszańska
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nový příspěvek ke stavebním dějinám kostela sv. Václava v Ostravě
Daniela Rywiková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Novyje učebnyje posobija po russkomu jazyku dlja inostrancev, izučajuščich ekonomiku i biznes v vuzach v sovremennom Sankt Peterburge
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Numerický znak, jeho jazyková podstata, některé aspekty jeho pragmatického fungování.
Jan Šabršula
Rok: 2001, Termina 2000
článek v odborném periodiku

O Bibli - vznik, dobové pozadí a exegeze
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
odborná kniha

O edici staré gramatiky češtiny. NUDOŽERSKÝ, Vavřinec Benedikt. Grammatica Bohemica... libri duo. (ed. Nancy Smithová).
Pavel Kosek
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

O globalizaci
Eva Saunders
Rok: 2001
stať ve sborníku

O komunikaci a překladu jako komunikačním aktu
Milan Hrdlička
Rok: 2001, TOP
článek v odborném periodiku

O życiu i twórczości Gustawa Morcinka. Słowo wstępne
Jan Malicki
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obcojęzyczne elementy w najwcześniejszych opowiadanich H. Sienkiewicza
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Obec Branná (Kolštejn) ve světle vceňovacích operátů stabilního katastru
Petr Popelka
Rok: 2001, Severní Morava
článek v odborném periodiku

Obraz-slovo, slovo-obraz v ontogenezi čtenáře
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy (vybrané kapitoly z eseje). In: Romboid, Asociácia organizácií spisovatelov Slovenska, Bratislava.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku

Obsazení iniciální a finální pozice v reklamním textu
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Obyčejní lidé
Stanislav Kolář
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Obyvatelstvo Hradišťského kraje od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize

Odolnost vůči zátěži jako základní předpoklad pro zvládnutí manažerské role
Anna Schneiderová
Rok: 2001, Personál
článek v odborném periodiku

On the new anatomical nomenclature.
František Šimon, E. Marečková
Rok: 2001, Annals of Anatomy
článek v odborném periodiku

Ostrava 20. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oświata mniejszościowa w Republice Czeskiej u progu XXI wieku
Tadeusz Siwek, Zenon Jaśinski, Tadeusz Lewowicki
Rok: 2001, Uniwersytet Opolski
kapitola v odborné knize

Památkový fond Ostravy
Naděžda Goryczková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pan Kamarád
Jan Vrak, Vojtěch Kamarád
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Partnership for Sustainable Development
Pavel Nováček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Partnership for Sustainable Development
Pavel Nováček, J. Glenn, T. Gordon
Rok: 2001, American Council for the United Nations University
kapitola v odborné knize

Pennsylvánská univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
působení v zahraničí

"Per aspera ad astra" "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v "románu-mýtu" M. Bulgakova "Mistr a Markétka"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Percepce sociálních vztahů u konzumentů návykových látek
Helena Záškodná
Rok: 2001, Kontakt, ZSF České Budějovice
článek v odborném periodiku

Perspektiven eines Kanondiskurses in Polen. Beispiel: Gegenwartsliteratur
Norbert Honsza
Rok: 2001
stať ve sborníku

Petrohrad A. Bělého jako prostor gnostické negace předmětného světa
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Petrohrad A. Bělého jako fenomén gnosticismu
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Poczatki Gliwic
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Počasí na ČT1
Oldřich Kramoliš
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku

Pod rzadami Piastów ślaskich.
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Podíl předložek na jazykových bariérách v cizojazyčné komunikaci
Mojmír Vavrečka
Rok: 2001
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub