Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Oświata mniejszościowa w Republice Czeskiej u progu XXI wieku
Tadeusz Siwek, Zenon Jaśinski, Tadeusz Lewowicki
Rok: 2001, Uniwersytet Opolski
kapitola v odborné knize

Památkový fond Ostravy
Naděžda Goryczková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pan Kamarád
Jan Vrak, Vojtěch Kamarád
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Partnership for Sustainable Development
Pavel Nováček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Partnership for Sustainable Development
Pavel Nováček, J. Glenn, T. Gordon
Rok: 2001, American Council for the United Nations University
kapitola v odborné knize

Pennsylvánská univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
působení v zahraničí

"Per aspera ad astra" "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v "románu-mýtu" M. Bulgakova "Mistr a Markétka"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Percepce sociálních vztahů u konzumentů návykových látek
Helena Záškodná
Rok: 2001, Kontakt, ZSF České Budějovice
článek v odborném periodiku

Perspektiven eines Kanondiskurses in Polen. Beispiel: Gegenwartsliteratur
Norbert Honsza
Rok: 2001
stať ve sborníku

Petrohrad A. Bělého jako prostor gnostické negace předmětného světa
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Petrohrad A. Bělého jako fenomén gnosticismu
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Poczatki Gliwic
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Počasí na ČT1
Oldřich Kramoliš
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku

Pod rzadami Piastów ślaskich.
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Podíl předložek na jazykových bariérách v cizojazyčné komunikaci
Mojmír Vavrečka
Rok: 2001
stať ve sborníku

Podíl vysokoškolské výuky psychologie na humanizaci ostravského regionu
Karel Paulík
Rok: 2001, Psychologie v ekonomické praxi
článek v odborném periodiku

Pohádky - nepohádky A. N. Afanasjeva a jejich čtenáři
Vítězslav Vilímek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pojetí regionu a regionalismu v současné strategii českých vysokých škol
Jiří Urban
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) III
Martina Imider
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) III
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu III. (česko-anglicko-německo-ruský)
Martina Imider
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poláci v českém pohraničí a ve vnitrozemí
Tadeusz Siwek
Rok: 2001, bulletin česko-polského pohraničí
článek v odborném periodiku

Polonistyka na Uniwersytecie w Ostrawie
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Polonistyka ostrawska w latach 1990-2000
Zofia Matysková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Polonistyka ostrawska wobec euroregionów na pograniczu czesko-polskim
Zofia Matysková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2001, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha

Poměr domácí a cizí složky v terminologii (v polsko-české konfrontaci)
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Porozumění a úspěšnost diskurzu
Emílie Demlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Posilování partnerství na trhu práce v Moravskoslezském kraji
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Positionierung der Temporal- und Lokaladverbiale in deutschen und tschechischen Zeitungstexten
Helena Hyllová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poslední praví Mayové? (Milan Kováč a Tatiana Podolinská: Lakandónci. Poslední praví Mayovia.)
Přemysl Mácha, Milan Kováč, Tatiana Podolinská
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poslušné dítě nenapíše dobrou báseň. (Sborník prací ZUŠ Světlá nad Sázavou: Cesty a cestičky)
Libor Magdoň
Rok: 2001, Talent
článek v odborném periodiku

posudek na dizertační práci Zkušenost tří samot
Zdeňka Kalnická, Libuše Heczková
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potřeba úspěšného výkonu jako možný prediktor abuzu návykových látek
Helena Záškodná
Rok: 2001, Kontakt III
článek v odborném periodiku

Poznámky k současnému zpracování české terminologie s církevní tematikou
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pracovní spokojenost a její psychologické souvislosti
Karel Paulík
Rok: 2001, Psychologie v ekonomické praxi
článek v odborném periodiku

Prag und deutschsprachige Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2001, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problém etnické identity a "národního povědomí" Romů
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Problemové skupiny na trhu práce a opatření v oblasti služeb zaměstnanosti v regionu Ostravsko a Moravskosleszkém kraji
Renáta Halásková
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Processy nominacii i jazykovyje barjery
Blažena Rudincová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Proč právě Mormoni?
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Projekt studijního programu "Sociální pracovník" MŠMTV ČR 200tisíc. Kč pro šk.r. 2001-2002
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Protější chodník. (Heslo v Literárním slovníku severní Moravy a Slezska.)
Martin Pilař, Iva Málková, Svatava Urbanová
Rok: 2001, Votobia
kapitola v odborné knize

Protilichtenštejská opozice na Opavsku v letech 1613- 1617
Radek Fukala
Rok: 2001, Časopis matice moravské 120
článek v odborném periodiku

Proto slovanská písmena jsou posvátnější a úctyhodnější
Jaroslav David
Rok: 2001, Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.
článek v odborném periodiku

Představitelé technické inteligence jako specifická skupina Bildungsbürgertum - vzdělanostních vrstev
Andrea Pokludová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Překládání vlastních jmen v díle W. S. Reymonta, Chłopi
Petr Vidlák
Rok: 2001
stať ve sborníku

Přibližně stopadesát stran navíc (Czeslaw Milosz: Pejsek u cesty)
Zdeněk Smolka
Rok: 2001, TVAR
článek v odborném periodiku

Přirovnání v Reymontově epopeji
Eva Mrhačová
Rok: 2001
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub