Publikační činnost - IS PUBL
English Linguistics for Novices - An Introductory Course
Stanislav Kavka
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

English Parts of Speech
Aleš Svoboda, K. Kučera
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Erica Pedretti - die Schweizer Schriftstellerin mit mährischen Wurzeln
Irena Šebestová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Espaňa es diferente
Nina Podleszańska
Rok: 2003, Tygodnik Powszechny
článek v odborném periodiku

Estudios Hispánicos X. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos
Piotr Sawicki
Rok: 2003
ediční a redakční práce

Estudios Hispánicos XI. Espaňa en Europa
Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Estudios Hispánicos XI. Espaňa en Europa. Historia, contactos, viajes
Piotr Sawicki
Rok: 2003
ediční a redakční práce

Eugenio Coseriu en nuestras memorias
Jana Veselá
Rok: 2003
stať ve sborníku

Experimentální tavby železa v Technickém muzeu v Brně
Jiří Merta, V. Souchopová, M. Barák
Rok: 2003, (Re)konstrukce a experiment v archeologii
článek v odborném periodiku

Faustin Ens. Životní příběh slezského intelektuála doby předbřeznové
Milan Myška
Rok: 2003, Matice slezská, Ostravská univerzita
odborná kniha

Faut-il modifier l'homme? A la recherche d´une philosophie pour la médecine du troisieme millénaire
Marek Petrů
Rok: 2003
stať ve sborníku

Fenomén dialogu kultur a afinity s tradicí v umění hermeneutické interpretace.
Miroslav Mikulášek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Filmová publicistika Karla Smrže, část druhá
Karel Tabery
Rok: 2003, Univerzita Palackého
odborná kniha

Filmová publicistika Karla Smrže, část první
Karel Tabery
Rok: 2003, Univerzita Palackého
odborná kniha

Forenzní psychologie
Jan Nevřala
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formování pedagogických profesí v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Français de Saint-Pierre-et-Miquelon
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Francouzská sématika
Jan Šabršula
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Frazeologičeskije jedinicy v sovremennych russkich i češskich periodikach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Frazeologie a idiomatika jako zdroj aktualizace v žurnalistickém a reklamním diskursu
Hana Srpová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Frazeologizmy ve slanzích
Marcela Grygerková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Frazeologizmy jako problém překladu
Milan Hrdlička
Rok: 2003
stať ve sborníku

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Iveta Rucková
Rok: 2003
působení v zahraničí

Frühneuhochdeutsche medizinische Korpora in Mähren
Lenka Vaňková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fukerovo dielo De salubritate et morbis Hungariae
František Šimon
Rok: 2003
stať ve sborníku

Funkcionári KSČ na Slovensku v rokoch 1921 - 1938
Karol Fremal
Rok: 2003
stať ve sborníku

Funkční lexikologie 2
Mojmír Vavrečka
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Galizische Juden im 19. Jahrhundert auf Wanderung Richtung Wien
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Gedanken über den Sinn objektsprachlicher Beispiele in sprachwissenschaftlichen Werken.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2003
stať ve sborníku

Genologicko-hermeneutická reflexe, metodologický nosník umění interpretace novodobé literární vědy
Miroslav Mikulášek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Genologičeski-germenevtičeskaja refleksija, metodologičeskaja osnova iskusstva sovremennogo literaturovedenija
Miroslav Mikulášek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Géostrategie des langues
Jan Holeš
Rok: 2003, Travaux de linguistique
článek v odborném periodiku

Gerhard Dobesch
Igor Lisový, Karl Tomaschitz
Rok: 2003, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Geschichte der tschechischen Literatur des 20. Jh.
Dominique Fliegler
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Geschichte der tschechischen Literatur des 20. Jh.
Dominique Fliegler, Jiří Holý
Rok: 2003
ediční a redakční práce

Gibt es althochdeutsche Regionen? Oder: Warum gibt es keine althochdeutsche Sriftsprache.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2003
stať ve sborníku

GIDDENS, A. Kritische Theorie der Spätmoderne.
Pavel Baran
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Gironilla, cronista o intérprete? La guerra civil espaňola desde una perspectiva histórica y moral
Piotr Sawicki
Rok: 2003
stať ve sborníku

Global Partnership for Development
Pavel Nováček
Rok: 2003
stať ve sborníku

Globalizace světa a její důsledky pro komunikaci
Milan Hrdlička
Rok: 2003
stať ve sborníku

Haličtí židé v 19. století na cestě za novou existencí na Ostravsko
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Hardiová, Choman: Cesty
Jakub Guziur
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Helvetische Themen und Motive
Irena Šebestová
Rok: 2003, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Historical Encyclopedia of the Czech, Moravian and Silesian entrpreneurs within the first half of the 20th century and its place in the modern European historiography
Aleš Zářický
Rok: 2003, European Business History Association Newsletter
článek v odborném periodiku

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století
Andrea Pokludová, Milan Myška, A. Kol
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století
Milan Myška
Rok: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Hiszpańskie lata pani Gabrieli /Makowieckej/
Piotr Sawicki
Rok: 2003, Dekada Literacka
článek v odborném periodiku

Hledaní budoucí podoby sociálního státu v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Hledání ztraceného světa
Martin Škabraha
Rok: 2003
stať ve sborníku

Honni soit qui mal y pense
Jan Holeš
Rok: 2003, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku


