Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Globalizace světa, globalizace komunikace a její důsledky pro translaci
Milan Hrdlička
Rok: 2001
stať ve sborníku

Glos w dyskusji
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

"Gola" w średniowiecznych źródlach ślaskich.
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Górnołużyckie przekłady "Chłopów" Władysława St. Reymonta
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Hadinas Prosawerke
Ivan Stupek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Handbuch für Investoren
Šárka Sladovníková
Rok: 2001
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hardiness, optimism, self-confidence and occupational stress
Karel Paulík
Rok: 2001, Studia Psychologica
článek v odborném periodiku

Hebrejské písně - Hebrew Songs
Tomáš Novotný, Jiří Petruželka
Rok: 2001
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Heraldické památky doby Lucemburků
Tomáš Krejčík
Rok: 2001, Genealogické a heraldické informace 2000
článek v odborném periodiku

Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim do roku 1848
Jana Raclavská
Rok: 2001, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Hlinsko: hradisko lidu bádenské kultury
Jiří Pavelčík
Rok: 2001, Vlastivědné muzeum v Olomouci
odborná kniha

Hospodářsko-politické předpoklady rozvoje lnářského průmyslu v českých zemí 1830-1914
Milan Myška
Rok: 2001
stať ve sborníku

Igor Hájek aneb Rozpory mezi domácí a exilovou reflexí české literatury
Martin Pilař
Rok: 2001, Bohemistyka, č. 3
článek v odborném periodiku

Impakt sociálních faktorů na vývoj českého lexika konce 20. století
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Informator dla studentów. Specjalność: język czeski
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001,
odborná kniha

Instytut nauk spolecznych Uniwersytet Opolski
Přemysl Mácha
Rok: 2001
působení v zahraničí

Interactive modelling of investigation of Drug Abuse
Helena Záškodná
Rok: 2001
stať ve sborníku

Interdyscyplinaroność studiów polonistycznych
Jiří Damborský
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferencia v slovenčine a slovinčine
Marta Pančíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Interferencje w aspekcie bilingwizmu i doistości kultury
Jiří Damborský
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferenční jazyková chyba - patologie nebo přirozenost?
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Interferenzfehler im Fremdsprachenunterricht des Deutschen
Martina Imider
Rok: 2001
stať ve sborníku

Internationales Lehrmaterialprojekt
Eva Šrámková
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpersonální komunikace
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Interpretace jako výsledek dialogu s autorem
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Inu, antalogie-(Příběhy lásky v české literatuře od počátků k dnešku)
Zdeněk Smolka
Rok: 2001, TVAR
článek v odborném periodiku

Islám je podřízení Bohu
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Jak komunikovat anglicky: Česko-anglický konverzační slovník
Christopher Hopkinson, Julius Chromečka
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Jak to jest, kiedy pragnie sie tylko wrotek
Nina Podleszańska
Rok: 2001, Tygodnik Powszechny
článek v odborném periodiku

Jaké místo zaujímá důstojnost a svoboda člověka v naší současné společnosti?
Eva Saunders
Rok: 2001, Křesťan a spoločnost
článek v odborném periodiku

Jarní lidové zvyky v Nízkém a Hrubém Jeseníku
Vladimír Horák
Rok: 2001, Čas
článek v odborném periodiku

Jazykový obraz pravdy v českých frazeologismech
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

"Je to velké a šťastné Vaše dílo". Olomoucký orloj Karla Svolinského
Pavel Zatloukal
Rok: 2001
stať ve sborníku

Jezuita B. Balbin w obronie języka słowiańskiego i czeskiego
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Język i literatura czeska u schyłku XX wieku. Český jazyk a literatura na sklonku XX. století
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Ježíš přišel do Ameriky
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Johanna Spyri - Die Botschaft der Liebe und des Vertrauens
Irena Šebestová
Rok: 2001, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Josef Holeček a jeho rusofilství
Petr Kaleta
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Josef Škvorecký. In Dictionary of Literary Biography. Vol. 232
Martin Pilař, Luis M. Camarinha-Matos, Jan Čulík, Martin Pilař, Hamideh Afsarmanesch, Vladimír Mařík
Rok: 2001, The Gale Group
kapitola v odborné knize

Jüdischer Buch- und KUnstverlag in Brünn
Miroslava Kyselá
Rok: 2001, Zblizenia
článek v odborném periodiku

K činnosti ostravské pobočky Jazykovědného sdružení Akademie věd České republiky
Naděžda Bayerová
Rok: 2001, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

K evoluci a metodologické intenci rané hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

K historii romského obyvatelstva na Těšínsku po roce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

K lexikální stránce běžně mluvených textů v neoficiální komunikaci věřící mládeže
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku

K lokalizaci několika zaniklých osad na česko-moravském pomezí (Plechácko, Kuděrovsko, Raškov, Touškov, Mittelberg)
Jaroslav David
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

K některým otázkám výuky českému jazyku na polských vysokých školách
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

K otázce subjektivní náročnosti sociální práce
Karel Paulík
Rok: 2001, Kontakt
článek v odborném periodiku

K otázke národnostných menšín v 19. storočí v Uhorsku, resp. Monarchii
Dušan Škvarna
Rok: 2001
stať ve sborníku

K problematice vymezení moravskoostravského Bürgertum 1870-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2001
stať ve sborníku

K procesu koncentrace uhelného průmyslu v OKR ve druhé polovině 19. století (Kamenouhelné doly Orlová - Lazy a investiční činnost vídeňského obchodního domu Gutmannů na Orlovsku v letech 1865-1889)
Aleš Zářický
Rok: 2001
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub