Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Métaphore et métonymie lexicalisées : deux sources d´appellatifs en français
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Metodika tvorby prezenčních a diagnostických prostředků pro výuku angličtiny
Šárka Sladovníková, Marta Šigutová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metody rekonstrukce jazykového obrazu světa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2003
stať ve sborníku

Metropolitan Leeds University
Renáta Tomášková
Rok: 2003
působení v zahraničí

Modernizace, demokratizace a nacionalismus v indiánských obcích Mexika
Přemysl Mácha
Rok: 2003, Český lid
článek v odborném periodiku

Modne imiona - tendencje w nadawaniu imion dzieciom w Polsce i Czechach w ostatniej dekadzie
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2003
stať ve sborníku

Moravská Ostrava jako útočiště uprchlíků z německého a polského záboru na podzim roku 1938
Nina Pavelčíková, Aleš Homan
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Moravskoostravská pobočka Spolku pro podporu rakouské mořeplavby
Hana Šústková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Moravskoslezský kraj / Moravian-Silesian Region / Mähren-Schlesien Region / Okreg Morawsko-Ślaski
Marek Otisk
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Morfologicko-sémantická analýza českých příjmení tvořených z názvů zvířat a užívaných na severní Moravě
Jan Holeš
Rok: 2003, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Mozek pod lupou (Rozhovor s P. Houserem)
Marek Petrů
Rok: 2003, Reflex
článek v odborném periodiku

Multikulturní výchova I - Teoretická východiska
Přemysl Mácha, Iva Jašková
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Music and Water. In: The Nordic Journal of Aesthetics, Uppsala
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, The Nordic Journal of Aesthetics
článek v odborném periodiku

Muster des Bösen oder der Beweis des Aberglaubens
Irena Šebestová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Mys dobré naděje. Partnerství pro rozvoj jako globální environmentální výzva
Pavel Nováček
Rok: 2003, Vydavatelství Univerzity Palackého
odborná kniha

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 4. (16.) (2 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 4. (16.) (6 biogramů)
Kamil Rodan, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 4. (16.) (7 biogramů)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 4. (16.) (17 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2003, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 4. (16.) (5 biogramů)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2003, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století (výkonná redakce)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století (76 biogramů)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Mýtus v románu A. Bělého
Jan Vorel
Rok: 2003
stať ve sborníku

Nacistická hospodářská politika na odtržených územích (Na příkladě dolů Petrskofen I-IV a V-VI v Ostravě-Petřkovicích)
Milan Myška
Rok: 2003, Časopis Matice Moravské 122
článek v odborném periodiku

Nad prózou Miroslava Stoniše. Diplomová práce
Svatava Urbanová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nadechnout se (doslov)
Christopher Hopkinson, Petr Kopecký
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Napětí mezi výrazem slovesného modu a jeho významem (na materiálu českého reklamního diskursu)
Hana Srpová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Naplněné ambice lexikografické
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Národnostní klíč z r. 1914 v zemských hospodářských a finančních záležitostech - cesta k ''druhému moravskému paktu''?
Jiří Malíř
Rok: 2003
stať ve sborníku

Nárys obecné psychologie
Karel Paulík
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Názvy zvířat v české, polské a slovenské paremiologii
Eva Mrhačová
Rok: 2003, Studia Slavica VII
článek v odborném periodiku

Ne básně, dám ti sen (Karásek ze Lvovic, J.: Sodoma)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Němčina pro učitele SŠ
Helena Hyllová, Martina Imider, Simone Maria Leidinger
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Němčina pro učitele základních škol Modul K-B. Deutsch für die Tschechischen Grundschullehrer (Klassen 1-9) Teil K-B
Lenka Vaňková, Pavla Zajícová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Němčina pro učitele ZŠ
Helena Hyllová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Německý politický systém v Moravské Ostravě před první světovou válkou
Pavel Kladiwa, Renata Kafková
Rok: 2003, Časopis Matice moravské v Brně
článek v odborném periodiku

Nemocnice na kraji Berlína
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Nenásilně, ale dynamicky. Tenisová hala a klub v Ostravě
Martin Strakoš
Rok: 2003, Architekt IL
článek v odborném periodiku

Netolerantní občanská společnost aneb občanská společnost ve světě rozmanitosti
Přemysl Mácha
Rok: 2003
stať ve sborníku

"Neue" Adel in Böhmen, Mähren und Schlesien im 19. Jahrhundert
Tomáš Krejčík
Rok: 2003
stať ve sborníku

'Neue Arbeitskräfte aus dem Osten.' 'Repatrierung' und Familienzusammenführung von Personen deutscher Herkunft aus der UdSSR in die DDR 1957
Nicole Horáková Hirschlerov
Rok: 2003
stať ve sborníku

Neuróza osobnosti ve víru mrtvého světa Fjodora Sologuba.
Igor Jelínek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Neverbaľnaâ kommunikaciâ v processe perevoda
Vítězslav Vilímek
Rok: 2003, Informační bulletin ČAR
článek v odborném periodiku

New Wave Cinema
Hana Srpová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nicolás Bakalář Štětina, la primera noticia checa sobre el descubrimiento de América
Tamara Brancová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Niekoľko príkladov medzijazykovej homonymie - slovinčina, slovenčina
Marta Pančíková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Nobilitovaní bankéři 19. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2003
stať ve sborníku

Nondirektivní komunikace učitelů s výchovně problémovými dětmi a jejich rodiči
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
stať ve sborníku

Nondirektivní komunikace učitelů s výchovně problémovými dětmi a jejich rodiči
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Non-profit Enterprise: Social Entrepreneurship or Rather a Survival game?
Dušan Ondrušek, P. Guštafík
Rok: 2003
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub