Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Formal'no-strukturnaya harakteristika analiticheskih prilagatel'nyh (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

František Hrubín Básně
Iva Málková
Rok: 2019, Host - vydavatelství s.r.o.
odborná kniha

From Decadence to Teurgy (Connections in Genesis of Czech and Russian Literature at the End of 19th and Beginning of 20th Century)
Jan Vorel
Rok: 2019, Philological class
článek v odborném periodiku

From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception
Jan Čížek
Rok: 2019, Erudition and the Republic of Letters
článek v odborném periodiku

Funkce složených substancí v rámci Leibnizovy metafyziky
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019, Reflexe: Filozofický časopis
článek v odborném periodiku

Gerbert a aritmetika: mezi filosofií čísla a počtářským uměním
Marek Otisk
Rok: 2019, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Globální existenční rizika lidstva: světová pandemie
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gottfried Wilhelm Leibniz bibliothek
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
působení v zahraničí

Governors State University, Chicago, IL
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Gramatika ruštiny - morfologie 1 (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Greko-latinskie terminoelementy v lingvisticheskoj terminologii (na primere russkogo yazyka)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hagiografická zobrazení sv. Jeronýma v českých zemích vrcholného a pozdního středověku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Harlem Renaissance's Secret Heroes of the Air
Jan Beneš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

História spolupráce polonistických pracovísk v Československu
Marta Pančíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historical Antirealism and the Past as a Fictional Model
David Černín
Rok: 2019, Organon F
článek v odborném periodiku

Historie a živá paměť slovenského folku. Ohlédnutí za fenoménem písničkářství v dobách normalizace
Tomáš HERMAN
Rok: 2019, ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA
článek v odborném periodiku

Hodnotový systém v esteticko-filozofických koncepcích Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2019, Ústav slavistiky FF MU: Česká asociace slavistů: Tribun EU
kapitola v odborné knize

Horo krásná, spanilá!
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2019, Host
odborná kniha

Horologia Gerberti
Marek Otisk
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

How does the word length of Chinese words change? A diachronic analysis based on Google Ngrams
Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrabovský Sokol Vlastimil Gromnica bojoval proti nacistům v partyzánské organizaci generála Koutňáka
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

Imaginácia na pomedzí stredovekej filozofie a teológie
Lucie Rathouzská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Immigration in American Literature and American Holocaust Literature
Stanislav Kolář
Rok: 2019
působení v zahraničí

In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry
Michal Místecký, Radek Čech, Petr Plecháč
Rok: 2019, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Industrializace venkovského času (1842-1861)
Jan PEZDA
Rok: 2019
stať ve sborníku

Innovating Thinking About Traditional Translator´s Dilemmas - Translator´s Allies and Enemies (the Example of Translator Specialist Texts)
Anna Szuster
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Intelektuál písařem, písař intelektuálem: Reimbotus de Castro a jeho kvadriviální zájmy
Lukáš Lička
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferencja językowa w teorii i praktyce
Jiří Muryc
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Intergenerační přenos traumatu v próze amerického spisovatele Thanea Rosenbauma
Stanislav Kolář
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Internacional'nye abbreviatury i ih osobennosti v russkom, pol'skom i cheshskom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpretace filosofického a uměleckého díla Adriany Piper
Barbora MICHLOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Introduction to Gender Studies
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Irena a Milan Šťastní / Leona Hlavinková: Na mamuta
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Jagielonska univerzita v Krakowě, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Jahrmarktsdrücke im System der hymnographischen Medien des 17. und 18. Jahrhunderts
Kateřina Smyčková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jakým relacionalistou byl Leibniz?
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019, Teorie vědy/Theory of Science
článek v odborném periodiku

Japonský šerm veršem
Miroslav Černý
Rok: 2019, Černý drak
odborná kniha

Jaromír Šavrda - jak vykládat jeho život a texty?
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Javier VELASCO YEREGUI (2014), Memoria y presencia divina. Espacio sagrado en el Código de la Alianza (Ex 20, 23-26). Lublin- Logrońo: Werset - Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL (Biblioteca Polaco-Ibérica, vol. 9), 307 s. ISBN 978-83-63527-57-0. Cuadernos Iberorrománicos, 1 (2019), ss. 219-226
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jazykově-kulturní obraz antropomorfních představitelů "cizího" v lidových vyprávěních z Těšínska
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język (polski) Zaolzian - teoria i fakty
Irena Bogoczová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jistá nejistota přehršle
Iva Málková
Rok: 2019, Platforma pre literatúru a výzkum / PLAV
článek v odborném periodiku

Jistota nejisté přehršle (žánrová podoba lyriky E. J. Grocha)
Iva Málková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johann Heinrich Alsted's Physica Mosaica: A Cul-de-sac of Early Modern Natural Philosophy?
Jan Čížek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

JURAJ DVORSKÝ, Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu
David Černín
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

K hrabovskému partyzánovi Vlastimilu Gromnicovi ve světle historických pramenů
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

K latině a k matice se musí dozrát
Michal Místecký
Rok: 2019
ostatní

K nejstarší ikonografii sv. Jeronýma na českých památkách doby posledních Přemyslovců a jejím pramenům
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019, Acta historica neosoliensa. Vedecký časopis pre historické vedy
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub