Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Wirtschaftsadel in Böhmen, Mähren und Schlesien im 19. Jahrhundert
Milan Myška
Rok: 2003
stať ve sborníku

Wkład kościołów i zakonu franciszkańskiego w kulturę Katowic
Antoni Barciak
Rok: 2003,
odborná kniha

Woda i kobiecość. In: Kobiecym Glosem, kwartalnik, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, Kobiecym Glosem
článek v odborném periodiku

Wroclaw w średniowiecznej historiografii czeskiej
Antoni Barciak
Rok: 2003
stať ve sborníku

WUWA a Bava. Dvě meziválečné výstavní osady
Martin Strakoš
Rok: 2003, Architekt IL
článek v odborném periodiku

Wytłumaczyć niewytłumaczalne, czyli o możliwościach semiotyki języka.
Karel Kadłubiec
Rok: 2003, ?Literatura Ludowa?
článek v odborném periodiku

Z výzkumu stereotypu Čechů u polské studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Za Alexandrem Stichem
Jan Malura
Rok: 2003, Studia Comeniana et Historica, č. 69-70
článek v odborném periodiku

Záblesky renesance (V. Viktora: záblesky renesance v české literatuře)
Jan Malura
Rok: 2003, Tvar, č. 7
článek v odborném periodiku

Zaimstvovanija v rossijskoj i češskoj ekonomičeskoj periodike
Ljuba Mrověcová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zaimstvovanija v sovremennoj russkoj ekonomičeskoj terminologii
Blažena Rudincová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zájem petrohradské bohemistiky o recepci ruské poezie v Čechách 20. století (Žáková, H.K.: Tjutčev i slavjane. Sankt-Peterburg 2001)
Květuše Lepilová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy psychologie.2.vyd.
Karel Paulík
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy psychopatologie
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy psychopatologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Záře písmen v gramatikách snů (Ajvaz, M.: Sny gramatik, záře písmen)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Zdeněk Vojtíšek:Současná náboženská scéna v české republice
Vladimír Šiler, Václav Lednický
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zerstört die Medienkultur die Sprachkultur?
Norbert Richard Wolf
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zkušenosti z povodní na Moravě
Ladislav Koutný
Rok: 2003, FOLIA
odborná kniha

Znakovost jazykových prostředků v negativních utopiích 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Zpravodajství o Severním Irsku selhává
Christopher Hopkinson
Rok: 2003, Media Monitor
článek v odborném periodiku

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Petr Bajs, Jana Kynclová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zradné slová v blízkych jazykoch
Marta Pančíková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zum Problem der Norm im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache
Martina Imider
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zum Verhältnis von sprachlicher und kommunikativer Kompetenz bei der Germanistenausbildung
Iva Kratochvílová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zvířata v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová, Renata Ponczová
Rok: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Žánry, osobnosti, díla (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie)
Svatava Urbanová, Milena Rosová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Žena, voda, svádění a smrt
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003
stať ve sborníku

Židé - muži, ženy a děti - z Moravské Ostravy ve světle výsledků sčítání obyvatelstva z doby rakouského mocnářství
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Židé, muži, ženy a děti na Moravě v etapě plné emancipace do konce trvání rakouského mocnářství
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Židé v díle Františka Sokola-Tůmy
Hana Šústková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Židovské stavební firmy v Moravské Ostravě a jejich podíl na výstavbě města před rokem 1918
Radoslav Daněk
Rok: 2003
stať ve sborníku

Židovské ženy v průmyslovém městě na přelomu 19. a 20. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Život uměleckého textu v kontextu člověka (čas a prostor)
Květuše Lepilová
Rok: 2003
stať ve sborníku

50 let Janáčkovy filharmonie Ostrava / 50 Years of the Janáček Philharmonic Orchestra Ostrava
Marek Otisk
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

A. Wachsmann - N. Kancheli - úvodní slovo
Petr Holý
Rok: 2002
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Advokáti - nejvýznamnější představitelé vzdělaných vrstev občanů v Moravské Ostravě a v Opavě na přelomu 19. a 20.století
Andrea Pokludová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Akcelerace řečové komunikace, nečtenářství a multimediální sféra.
Květuše Lepilová
Rok: 2002, TOP
článek v odborném periodiku

Aktivizacija nekotorych slovoobrazovateľnych tipov v sovremennom russkom i češskom jazykach
Blažena Rudincová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Albert Josef Hodic - Gründer und Grossmeister vídeňské zednářské lóže Aux trois canons.
Milan Myška
Rok: 2002
stať ve sborníku

Allocution prononcée par Madame PhDr. Jana Pavlisková, Ph.D., directrice du Département des Etudes romanes a la Faculté des Lettres de l'Université d'Ostrava
Jana Pavlisková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Alois Knop (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Alternances des périphrases prémorphologiques et des formes verbales simples dans le texte
Jana Pavlisková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Anglická morfologie I (e-learning materials)
Miroslava Weberová, Jana Káňová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Anselmovy důkazy z Monologionu jako peripatetické texty
Marek Otisk
Rok: 2002,
kapitola v odborné knize

Art Scene With Dr. Kolar
Stanislav Kolář
Rok: 2002
rozhlasové a televizní relace

Bedřich Téma (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Beiträge zum Wappenwesen aus der Zeit Rudolfs II.
Tomáš Krejčík
Rok: 2002, Heraldik-Bildende Kunst-Literatur, Jahrbuch de Heraldich-genealogischen Gesellschaft Adler
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub