Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vybrané výdaje sociálního charakteru v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Výdaje státní sociální podpory v ČR a jejich regionální analýza
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinových látek
Přemysl Mácha
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vyprávějte si s námi. 8. díl videoprogramu. Námět, scénář, experimenty.
Květuše Lepilová
Rok: 2002, AVC UP
odborná kniha

Vytváření vzdělaných vrstev občanů na severní Moravě a ve Slezsku v 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj hanáckého vokalismu
Ilona Adámková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj počtu obyvatel a úrovně nezaměstnanosti v jednotlivých městských obvodech v Ostravě
Martin Pobořil
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod (1. část)
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývojová psychologie
Karel Paulík
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkum nobilitovaných osob z českých zemí v letech 1804-1918.
Tomáš Krejčík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Výzkum organizací, zabývajících se sociální prací v Ostravě
Oldřich Solanský
Rok: 2002
stať ve sborníku

Význam některých barev pro diagnostiku u dětí se specifickými poruchami učení a chování
Jan Nevřala, Maria Vašutová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Významné postavy vědy, umění a politiky ve vědomí české, slovenské a polské študující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v ČR a vybraných zemích EU
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vzostup budínského dvorana v Sliezsku. Juraj Brandenbursko- Ansbašský v krážoch politiky
Radek Fukala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vztah Vincence Praska k brněnským historikům a Časopisu Matice moravské
Lumír Dokoupil
Rok: 2002
stať ve sborníku

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Rok: 2002, The University of Tokyo
kapitola v odborné knize

Wie spricht ein Populist? Anhand eines Beispiels.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2002
stať ve sborníku

Woda
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Rok: 2002, Universitas
kapitola v odborné knize

Wörter bilden. Grundzüge der Wortbildungslehre.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2002
stať ve sborníku

Z dějin obce Hrčavy
Radek Lipovski
Rok: 2002, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Z recepcji utworów Henryka Sienkiewicza na Łużycach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zábavný Aelianus. (Převyprávěl ze starořečtiny I. Lisový)
Igor Lisový
Rok: 2002, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (Braillovým písmem)
odborná kniha

Zachová, A.: Mýtus jako paměť prózy. (Interpretace vybraných textů umělecké literatury.). Habilitační práce
Svatava Urbanová, Alena Zachová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zahraniční rozvojová a humanitární pomoc České republiky 1995 - 2000
Robert Stojanov, Pavel Nováček
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zánik středních vrstev v českých zemích. Poznámky k procesu likvidace středních vrstev totalitárními režimy dvacátého století
Nina Pavelčíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí
Tomáš Pek
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Zápas o opolsko- ratibořské dědictví a mocenské aspirace slezských knížat na prahu novověku
Radek Fukala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zapojení České republiky do činnosti mezinárodních organizací
Robert Stojanov, Pavel Nováček
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zeichenklassen und Wortklassen.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zeit in der Narration.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2002
stať ve sborníku

Ziemia pszcyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze
Antoni Barciak
Rok: 2002,
odborná kniha

Zlín: budova 21 versus dnešní úřední krajina
Martin Strakoš
Rok: 2002, ERA 21 5
článek v odborném periodiku

Zmiany w systemie i organizacji kształcenia polonistycznego na Uniwersytecie Ostrawskim
Zofia Matysková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zpráva o uskutečněném snu
Zdeněk Smolka
Rok: 2002, Host
článek v odborném periodiku

Zu stilistischen Funktionen der englischen Entlehnungen im Deutschen
Iva Kratochvílová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zur Tendenzwende der Schweizer Literatur der 70er Jahre
Irena Šebestová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zvláštná cesta slovenských dejín a súčasná polarizácia
Dušan Škvarna
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zvláštní způsoby derivace v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002
stať ve sborníku

Žánry, osobnosti, díla. Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie
Svatava Urbanová, Milena Rosová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Žena v próze české renesance
Jan Malura
Rok: 2002
rozhlasové a televizní relace

Židé v Osoblaze
Milan Myška
Rok: 2002
stať ve sborníku

Židovské písně
Tomáš Novotný
Rok: 2002
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Život v 19. století. Sbírka dokumentačních materiálů
Andrea Pokludová, J. Englová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

15. světový estetický kongres v Japonsku 27.8. - 31.8.2001
Zdeňka Kalnická
Rok: 2002, Estetika
článek v odborném periodiku

28 lat śląskiej bohemistyki
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2002, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

51 hesel z teorie funkční větné perspektivy (zkratka za heslem je AS)
Aleš Svoboda, P. Karlík
Rok: 2002, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Absorpce a exploatace cizích lingvistických prostředků českou žurnalistikou a reklamou
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Academic psychology in the humanization of the Ostrava region
Karel Paulík
Rok: 2001, Up - Date
článek v odborném periodiku

Administracyjne jednostki terytorialne a tożsamość regionalna na przykładzie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Rok: 2001
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub