Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Dítě v poradenském systému
Maria Vašutová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Dlouhé 19. století v architektuře
Martin Strakoš
Rok: 2003, Arch o achitektúre a inej kultúre 8
článek v odborném periodiku

Doba nacistické okupace a historická paměť
Jiří Malíř
Rok: 2003,
kapitola v odborné knize

Does It Pay to Be a Mother? (Working mothers in former communist countries)
Hana Srpová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dohalská, M. - Schulzová, O. : Fonetika francouzštiny
Jan Holeš
Rok: 2003, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

doktorská práce - Hruška, Petr: Poválečný surrealismus a reakce na setrvačnost avantgardního modelu v oficiální poezii
Iva Málková, Petr Hruška
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Don Quijote en los países de habla checa
Jaroslav Reska
Rok: 2003
stať ve sborníku

Doslov
Zdeňka Kalnická, Richard Shusterman
Rok: 2003, Kalligram
kapitola v odborné knize

Doslov - Šumná Ostrava a Šumná Olomouc, heslář. 2. sv
Martin Strakoš, Radovan Lipus, David Vávra
Rok: 2003, Petrov
kapitola v odborné knize

Dospívání. In: Vašutová, M: Vývojová psychologie
Jan Nevřala, Maria Vašutová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dvě knihy o jiné architektuře
Martin Strakoš
Rok: 2003, Arch o achitektúre a inej kultúre 8
článek v odborném periodiku

Dynamika současné komunikace a problémy její translace
Milan Hrdlička
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ebenen der Valenzbeschreibung: Die syntaktische Ebene.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2003
stať ve sborníku

Educational Programmes of Development Assistance: Regional Issues
Pavel Nováček
Rok: 2003
stať ve sborníku

Edukacja globalna a nowy Narodowy Program Rozwoju Edukacji w Republice Czeskiej
Zofia Matysková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Edukativní psychologie 2
Anna Schneiderová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Edvard Beneš
Pavel Carbol
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edvard Beneš 28. 10. 1918 a 30. 9. 1938
Pavel Carbol
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Egbert Graf Belcredi - der adelige Politiker im Spannungsfeld des Nationalismus
Jiří Malíř
Rok: 2003
stať ve sborníku

El compromiso consiste en desvelar y reconstruir las verdades ocultas
Nina Podleszańska
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El compromiso consiste en desvelar y reconstruir las verdades ocultas (Respiración artificial de Ricardo Piglia y Lo real de Belén Gopegui)
Nina Podleszańska
Rok: 2003
stať ve sborníku

El profesor Lubomír Bartoš septuagenario
Jana Veselá
Rok: 2003, Ibero-Americana Pragensia
článek v odborném periodiku

Elektra: ostravský Titanic. Nad zánikem proslulé kavárny
Martin Strakoš
Rok: 2003, Architekt IL
článek v odborném periodiku

Elemente der gesprochenen Sprache im GWDS.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2003
stať ve sborníku

Elementy innojęzyczne w Przedwiośniu
Jiří Damborský
Rok: 2003
stať ve sborníku

ELT Signposts Brno 2003
Gabriela Zapletalová
Rok: 2003, Listy
článek v odborném periodiku

English Compounds (Revisited) as Idiomatic Expressions, and Continua
Stanislav Kavka
Rok: 2003, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

English Linguistics for Novices - An Introductory Course
Stanislav Kavka
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

English Parts of Speech
Aleš Svoboda, K. Kučera
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Erica Pedretti - die Schweizer Schriftstellerin mit mährischen Wurzeln
Irena Šebestová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Espaňa es diferente
Nina Podleszańska
Rok: 2003, Tygodnik Powszechny
článek v odborném periodiku

Estudios Hispánicos X. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos
Piotr Sawicki
Rok: 2003
ediční a redakční práce

Estudios Hispánicos XI. Espaňa en Europa
Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Estudios Hispánicos XI. Espaňa en Europa. Historia, contactos, viajes
Piotr Sawicki
Rok: 2003
ediční a redakční práce

Eugenio Coseriu en nuestras memorias
Jana Veselá
Rok: 2003
stať ve sborníku

Experimentální tavby železa v Technickém muzeu v Brně
Jiří Merta, V. Souchopová, M. Barák
Rok: 2003, (Re)konstrukce a experiment v archeologii
článek v odborném periodiku

Faustin Ens. Životní příběh slezského intelektuála doby předbřeznové
Milan Myška
Rok: 2003, Matice slezská, Ostravská univerzita
odborná kniha

Faut-il modifier l'homme? A la recherche d´une philosophie pour la médecine du troisieme millénaire
Marek Petrů
Rok: 2003
stať ve sborníku

Fenomén dialogu kultur a afinity s tradicí v umění hermeneutické interpretace.
Miroslav Mikulášek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Filmová publicistika Karla Smrže, část druhá
Karel Tabery
Rok: 2003, Univerzita Palackého
odborná kniha

Filmová publicistika Karla Smrže, část první
Karel Tabery
Rok: 2003, Univerzita Palackého
odborná kniha

Forenzní psychologie
Jan Nevřala
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formování pedagogických profesí v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Français de Saint-Pierre-et-Miquelon
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Francouzská sématika
Jan Šabršula
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Frazeologičeskije jedinicy v sovremennych russkich i češskich periodikach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Frazeologie a idiomatika jako zdroj aktualizace v žurnalistickém a reklamním diskursu
Hana Srpová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Frazeologizmy ve slanzích
Marcela Grygerková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Frazeologizmy jako problém překladu
Milan Hrdlička
Rok: 2003
stať ve sborníku

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Iveta Rucková
Rok: 2003
působení v zahraničí



 
facebook
instagram
rss
social hub