Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Structure et totalité
Jan Šabršula
Rok: 2003,
kapitola v odborné knize

Structure et totalité
Jan Šabršula
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Struktura jesenického průmyslu na počátku 20. století
Petr Popelka
Rok: 2003
stať ve sborníku

Studia iuvenilia MMIII. Sborník studentských prací.
Petr Popelka
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia romanistica č. 3
Jana Pavlisková
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica 3
Jan Šabršula
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica VII
Jana Raclavská
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Supplementary Reading in British History
Stella Nangonová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sustainable Development Assessment. Quality and Sustainability of Life Indicators at Global, National and Regional Level
P. Mederly, Pavel Nováček, J. Topercer
Rok: 2003, Foresight
článek v odborném periodiku

Svár bratří v domě inzraelském
Tomáš Novotný, Jiří Petruželka
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svatá Hedvika - patronka Slezska
Milan Myška
Rok: 2003, Moravsko-slezský kalendář na přestupný rok 2004, nakl. TILIA, Ostrava Šenov
článek v odborném periodiku

Svět v době obratu
Tomáš Novotný
Rok: 2003, Dingir
článek v odborném periodiku

Svět ve víru obrazů
Jakub Guziur
Rok: 2003, Lidové noviny
článek v odborném periodiku

Světla a stíny heraldického, sfragistického a příbuzného bádání v českých zemích v letech 1990-2000
Tomáš Krejčík
Rok: 2003
stať ve sborníku

Světlo v živém umění (výstava Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně)
Martin Strakoš
Rok: 2003, Arch o achitektúre a inej kultúre 9
článek v odborném periodiku

Synonymie ve slanzích
Jaroslav Hubáček
Rok: 2003
stať ve sborníku

Španělská profesní a jazyková etiketa
Lubomír Bartoš
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šubrtová, M.: Průniky do české prózy pro děti a mládež. Disertační práce
Svatava Urbanová, Milena Šubrtová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tabou et euphémisme: source d´enrichissememnt du lexique
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. III. díl, P-S, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2003, Libri
kapitola v odborné knize

Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu Cesarstwa Rzymskiego
Igor Lisový, Jerzy Kolendo, Jerzy Żelazowski
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Televizní román" jako dialog?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
stať ve sborníku

Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologia medicinae antiquae Beiträge zur Geschichte der medizinischen Terminologie
František Šimon
Rok: 2003, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
odborná kniha

Těšínská lidová slovesnost a polská národnostní menšina
Karel Kadłubiec
Rok: 2003,
kapitola v odborné knize

Těšínsko
Christopher Hopkinson
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Text do katalogu k výstavě: Simvoličeskije naslojenija Laco Čellara i Ivana Vaclavika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

The difficulties of evaluating English courses for the public
Petra Lexová
Rok: 2003
stať ve sborníku

The joys and trials of the teaching professions
Karel Paulík
Rok: 2003
stať ve sborníku

The Rise of the Purhepechan Nation: Democratization, Economic Restructuring and Ethnic Revival among the Purhepecha Indians of Central Michoacan, Mexico
Přemysl Mácha
Rok: 2003, Journal for the Study of Science and Ideologies
článek v odborném periodiku

The Third Language
Christopher Hopkinson
Rok: 2003
stať ve sborníku

Travaux de linguistique 42-43. La préposition
Jan Holeš
Rok: 2003, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Trzy cwierci do smierci, czyli ostrawskie stereotypy kulturowe i jezykowe slowem polskim przez Jaromíra Nohavice wylozone
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki
Rok: 2003
stať ve sborníku

Trzy cwierci do smierci, czyli ostrawskie stereotypy kulturowe i jezykowe slowem polskim przez Jaromíra Nohavice wylozone
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki
Rok: 2003
stať ve sborníku

Tři problémy
Zdeněk Smolka
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts
Dominique Fliegler
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Týden očima
Přemysl Mácha
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace

Typy pojmenování v současné ruštině (zejména v podnikatelské oblasti)
Blažena Rudincová
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Tytulatura ksiazat opolskich - potomków i nastepców Mieszka, zwanego Laskonogim
Antoni Barciak
Rok: 2003
stať ve sborníku

Uhelný průmysl na Ostravsku od poloviny 18. století do konce první světové války
Aleš Zářický, Autorský Kolektiv
Rok: 2003, Anagram
kapitola v odborné knize

Ukázka slovenských a polských církevních slangismů
Marcela Grygerková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Úloha institucí v oblasti vzdělávání, trhu práce a zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Umění a dokumenty
Zdeněk Smolka
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Un cinquieme objectif a l'enseignement des langues: la compétence de la traduction.
Jitka Smičeková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Une écriture de l´oxymore et/ou le réalisme fantastique
Magdalena Wandzioch
Rok: 2003, Universitete Mikolaja Kopernika
odborná kniha

Unerfülltes Verlagen - deformierte Traditionen: 1848/49 in der slowakischen Geschichtschreibung
Dušan Škvarna
Rok: 2003
stať ve sborníku

Universidad de Málaga
Jana Veselá
Rok: 2003
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2003
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2003
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub