Publikační činnost - IS PUBL
Spor o lokalizaci schopností
Marek Petrů
Rok: 2004
stať ve sborníku

Średniowieczny obraz świata
Pavel Hruboň
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stałość i zmiemość w języku i literaturze czeskiej XX wieku. Konstanty i proměny v českém jazyce a literatuře XX. století
Svatava Urbanová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stałość i zmiemość w języku i literaturze czeskiej XX wieku. Konstanty i proměny v českém jazyce a literatuře XX. století
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Stará huť u Adamova
Jiří Merta
Rok: 2004
stať ve sborníku

Steiner, George: Myšlenka Evropy
Jakub Guziur
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Stovka hororů? Spíše horůrků
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

St.-Peterburgská státní univerzita, Filologická fakulta
Blažena Rudincová
Rok: 2004
působení v zahraničí

Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Stratigrafická situace výšinné osady Bánov-Hrad
Jiří Pavelčík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Stres a syndrom vyhaslosti v pomáhajících profesích
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Stres v pomáhajících profesích
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stres v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stresory a strategie jejich zvládání v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stressors and strategies for coping with stress in profession of educators
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Strukturní modely vět v textech podnikatelské sféry
Zdeňka Nedomová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Studentská vědecká konference na Katedře psychologie a sociální práce FF OU
Anna Schneiderová
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

STUDIA IUVENILIA MMIII (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica č. 4
Jana Pavlisková
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica 4
Jan Šabršula, Jan Šabršula
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica VIII. Slovanské studie VIII
Jana Raclavská
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Subjektivní a objektivní stylotvorné faktory
Eva Jandová, Jaroslav Vencálek, Emílie Demlová, A Kolektiv, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Svazek březinovských studií. (Petr Holman: Březiniana.)
Zdeněk Smolka
Rok: 2004, Host
článek v odborném periodiku

Svědectví jako specifický slohový útvar v církevním prostředí
Marcela Zončová
Rok: 2004, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Svět gotiky
Petr Holý
Rok: 2004
libreta, scénáře

Světla paměti
Karel Tabery
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Świat kolorów poezji Wisławy Szymborskiej
Jana Raclavská
Rok: 2004
stať ve sborníku

Syndrom vyhaslosti v kontextu osobnostních dimenzí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syndrom vyhaslosti v kontextu osobnostních dimenzí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Syntaxe de la proposition francaise
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Syntaxe de la proposition française
Jan Šabršula
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Syntaxe de la proposition française
Jan Šabršula
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Syntaxe de la proposition française
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí
Jaroslav Hubáček, Eva Höflerová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělská profesní a jazyková etiketa
David Jašek, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Tamara Brancová, Tomáš Pek
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Španělský týden na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. K 10. výročí založení oboru španělština 1993/4-2003/4
Jana Veselá
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Španělština ve sféře podnikání
Kornélia Machová
Rok: 2004, Sborník příspěvků Techné Ostrava, Dům kultury POKLAD, Ostrava - Poruba
článek v odborném periodiku

Španělština ve sféře podnikání (výuka ekonomických disciplín na neekonomických fakultách)
Kornélia Machová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Štěpán, L. a kol.: Cesta k realitě (Literatura a kultura v druhé polovině 19. století)
Jiří Muryc
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tabu - multikulturnost
Hana Srpová, Pavel Váňa
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tavba v železářské peci keltsko-římského typu
Jiří Merta
Rok: 2004
stať ve sborníku

Teacher´s workload and appraisal of their health
Karel Paulík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. IV. díl, Š-Ž. Slovníky. Dodatky, (hesla pod šifrou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2004, Libri
kapitola v odborné knize

Terrich, R.: Reálný a mýtický svět Františka Hrubína. (Pokus o interpretaci novely Zlatá reneta.) Rigorózní práce
Jiří Svoboda, Robert Terrich
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Text a obraz v billboardové reklamě
Alena Jaklová
Rok: 2004, Naše řeč
článek v odborném periodiku

The best of Ondřej Neff?
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

The California Crucible: Literary Harbingers of Deep Ecology
Petr Kopecký
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Development of Language
Jan Holeš
Rok: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku

The French Language in Canada
Jan Holeš
Rok: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku

The History of the Psychology of Work and Organisation in Czech and Slovak Industry
Karel Paulík
Rok: 2004, European Psychologist
článek v odborném periodiku


