Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Slovanské studie V. Studia Slavica V.
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Slovník jazykové terminologie.
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002, Český jazyk a literatura.
článek v odborném periodiku

Složená hybridní substantiva (s prvním komponentem cizího původu v současné češtině)
Jaroslav Hubáček, P. Mitter
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Složky glottodidaktického procesu v učebnicích cizího jazyka v Polsku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sociálně demografická analýza města Ostravy
Anna Schneiderová, Oldřich Solanský, Marek Schneider, Martina Kvarčáková
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociálně demografická analýza města Ostravy v návaznosti na rozvoj sociálních služeb, II.etapa
Anna Schneiderová
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociálně-právní ochrana dětí
Martina Schneiderová, Marek Schneider, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociálně-právní ochrana dětí
Marek Schneider, Martina Kvarčáková, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální pomoc seniorům
Anna Schneiderová
Rok: 2002, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociální potřeby a jejich zjišťování
Karel Paulík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sociální práce a protidrogová prevence
Helena Záškodná
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sociální práce s Romy
Jan Nevřala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sociální práce se zdravotně postiženými občany
Martina Schneiderová, Marek Schneider
Rok: 2002, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociální práce se zdravotně postiženými občany
Marek Schneider, Martina Kvarčáková
Rok: 2002, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociální problémy bezdomovců
Jan Nevřala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sociální služby jako nástroj sociální pomoci
Anna Schneiderová
Rok: 2002, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociální služby v Ostravě
Anna Schneiderová, Danuše Matýsková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sociodemografická struktura Ostravy. Současný stav a očekávaný vývoj. Sociálně demografická analýza města Ostravy.
Anna Schneiderová, Oldřich Solanský, Martin Pobořil
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sosso Logiadou-Platonos, Knóssos. Minojská civilizace
Igor Lisový
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Soupis prací profesora Jiřího Damborského
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2002
stať ve sborníku

Specifické poruchy učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, I
Ljuba Mrověcová
Rok: 2002, Acta academica karviniensis SU
článek v odborném periodiku

Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, II
Ljuba Mrověcová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Spisovný jazyk a jazyková kultura
Marcela Grygerková
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spojka aniž v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2002, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Spojovací prostředky v češtině v období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Spolky ve Slezsku na prahu 70. let 19. století (Pokus o kvantitativní analýzu)
Milan Myška
Rok: 2002
stať ve sborníku

Środowisko artystyczne Olomuńca w latach 1889 - 1989
Pavel Zatloukal
Rok: 2002
stať ve sborníku

Stan badań nad starszym okresem w dziejach ziemi pszczyńskiej
Antoni Barciak
Rok: 2002
stať ve sborníku

Starting Points of Firm´s Communication Structure
Alina Kubicová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Státní program podpory cestovního ruchu v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Státoprávní, správní a územní vývoj Opavska do počátku 16. století
Radek Fukala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Statystyczne wskaźniki centrum i peryferii terytorium polskiej grupy etnicznej na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Stav bádání k problematice formování a vývoje občanské společnosti v 19. (18.) století. Srovnání frankfurtského, bielefeldského a vídeňského projektu na téma Bürgertum
Pavel Kladiwa
Rok: 2002, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Stav světa na přelomu tisíciletí. Výběr článků publikovaných v letech 1995 - 2001
Pavel Nováček
Rok: 2002, Geoda
odborná kniha

Stavovské a knížecí Slezsko- Nástin politického vývoje Slezska v letech 1400-1550
Radek Fukala
Rok: 2002,
kapitola v odborné knize

Stereotypy sąsiadujących narodów w świadomości studiującej młodzieży czeskiej
Blažena Gracová
Rok: 2002, Pamiętnik Cieszyński.
článek v odborném periodiku

Strassmannové - Vzestup a pád druhé generace (Příspěvek k vývoji moravského pivovarnictví v první polovině 20. století)
Aleš Zářický
Rok: 2002
stať ve sborníku

Stručný přehled významných filozofů a filozofických pojmů
Jaromír Hrubeš
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Střední podnikatelé na Karvinsku v procesu majetkové transformace v polovině 19. století
Aleš Zářický
Rok: 2002
stať ve sborníku

Studenci z Górnego Ślaska w Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku
Antoni Barciak
Rok: 2002
stať ve sborníku

Studia romanistica č. 2
Jana Pavlisková
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica č. 2
Jana Pavlisková
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Studia romanistica 2
Jan Šabršula
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského.
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského. SFF OU č. 202
Jana Raclavská
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Suchý nebo Píčov? (K jednomu místnímu jménu z Boskovicka)
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Světlo přichází potmě (Rotrekl, Z.: Světlo přichází potmě)
Martin Tomášek
Rok: 2002, Host
článek v odborném periodiku

Symposium aneb hostina
Petr Holý
Rok: 2002, ZASE-TO
článek v odborném periodiku

Syntax
Šárka Sladovníková
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
rss
social hub