Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Razvitije kulturnoj reči dětěj i vutrennjaja reč kultury slovesnosti (Paradoksy dinamiki rečevoj i literaturnoj kommunikaciji)
Květuše Lepilová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Rees-Jonesová, Deryn: Slova z lásky, zoufalství
Jakub Guziur
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Regional disparities
Pavel Nováček, P. Mederly
Rok: 2003, MJF
kapitola v odborné knize

Relire le surréel
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2003
stať ve sborníku

Remy de Gourmont mezi symbolismem a modernismem
Jakub Guziur
Rok: 2003, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku

Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů
Ludmila Nesládková
Rok: 2003,
odborná kniha

Rezension: "Karl Kurt Klein (1897-1971) - Peter Motzan/Stefan Sienhert/Anton Schwob
Norbert Richard Wolf
Rok: 2003
stať ve sborníku

Richard Shusterman: Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života
Zdeňka Kalnická, Emil Višňovský
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Rizika nezaměstnanosti v postojích dlouhodobě nezaměstnaných
Marek Schneider
Rok: 2003
stať ve sborníku

Role církevní organizace ve vývoji spolků a stran na Moravě v druhé polovině 19. století
Jiří Malíř
Rok: 2003
stať ve sborníku

Role mýtu v románu A. Bělého Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2003
stať ve sborníku

"Román o kráse, jež zastírá rozum". (Miloš Urban: Stín katedrály, Praha: Argo, 2003)
Martin Pilař
Rok: 2003, Host, č. 10
článek v odborném periodiku

Romanistické studie. Studia Romanistica 3
Svatava Urbanová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace
Martin Tomášek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj jazykových kompetencí učitelů
Marcela Grygerková, Pavel Kosek, Eva Jandová, Petr Hrtánek
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvojové tendencie poľskej, slovinskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia
Marta Pančíková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Rukopisný zlomek - Sechs Christliche Catholische predigen Stanislava Hosia v olomouckém kapitulním archivu: Příspěvek k poznání konfesionalizačních aktivit olomouckého duchovenstva ve druhé polovině 16. století
Ondřej Jakubec
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sacrum i średniowieczny Rybnik
Antoni Barciak
Rok: 2003
stať ve sborníku

Saint-Petersburg State University, Russia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2003
působení v zahraničí

Sebekonfesionalizace a manifestace katolicismu jako projev utváření konfesní uniformity na předbělohorské Moravě.
Ondřej Jakubec
Rok: 2003
stať ve sborníku

SEMPER PROGREDIENS - Podnikatelské aktivity Wilhelma Gutmanna a založení obchodního domu
Aleš Zářický
Rok: 2003
stať ve sborníku

Serio Modnie Satyrycznie czyli o polskich SMS-ach
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sklárna v Karviné a její místo v průmyslovém rozvoji Ostravska-Karvinska
Hana Šústková
Rok: 2003, Těšínsko. Vlastivědný časopis
článek v odborném periodiku

Skupina pozdně renesančních štukatur na Moravě, jejich styl a význam: Možnosti a meze interpretace
Ondřej Jakubec
Rok: 2003, Umění LI
článek v odborném periodiku

Śląski Wawrzyn Literacki 2002
Jan Malicki
Rok: 2003
ediční a redakční práce

Slezsko v evropské mocenské politice
Radek Fukala
Rok: 2003, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizace historie, 1/2- 14
článek v odborném periodiku

Služby sociální intervence
Anna Schneiderová
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sňatková politika představitelů inteligence v Opavě na přelomu 18. a 19. století
Andrea Pokludová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sobre la clasificación de las combinaciones nominales N+Adj/Adj+N
Lubomír Bartoš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sochař a démoni
Petr Holý
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sociální aspekt náboženství na příkladu judaismu
Eva Saunders
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sociální politika a sociální zabezpečení
Renáta Halásková
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociální psychologie pro učitele odborných předmětů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociolingvistické, psycholingvistické a kulturologické problémy výzkumu a výuky překladatelů a tlumočníků
Emílie Demlová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sorela - náš stín. Rudolfinum na téma 1948 - 1958
Martin Strakoš
Rok: 2003, Architekt IL
článek v odborném periodiku

Specifika formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v rovině lexikálně slovotvorné (ve srovnání s češtinou
Ljuba Mrověcová
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Spojovací prostředky v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Místku
Radek Lipovski
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sprachliche Interaktion. Eine Einführung anhand 22 Klassikern.
Norbert Richard Wolf, Peter Auer
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stabilní úpravy toků v přírodních podmínkách
Ladislav Koutný
Rok: 2003, FOLIA
odborná kniha

Starověké lékařství
František Šimon
Rok: 2003, Oikymenh
kapitola v odborné knize

Starý a nový eugenismus
Marek Petrů
Rok: 2003, Vesmír
článek v odborném periodiku

Stavovská politika na Opavsku v letech 1490-1631
Radek Fukala
Rok: 2003, ÚHM FPF Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Stavovské a knížecí Slezsko v evropské mocenské politice ( 1400-1740)
Radek Fukala
Rok: 2003,
kapitola v odborné knize

Stavovství na Opavsku v bělohorském období. Mocenské a náboženské proměny a jejich sepětí se stavovským politickým systémem
Radek Fukala
Rok: 2003
stať ve sborníku

Stereotypní vnímání Čechů a Poláků u studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Stesk po ztraceném světě (Poraněné sny Vladimíra Odojevského)
Jan Vorel
Rok: 2003, STUDIA SLAVICA VII.
článek v odborném periodiku

Stichwort O.F. Babler
Eva Hrdinová
Rok: 2003, Univerzita Palackého v Olomouci (eds. Fiala-Fürst, I./Krappmann, J.)
kapitola v odborné knize

Stín katedrály
Martin Pilař
Rok: 2003, Host, č. 10
článek v odborném periodiku

Strom mnohostromu, aneb Člověk ve stromu a strom v člověku
Petr Holý
Rok: 2003
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub