Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Peter Macsovszky Cvičná pitva
Iva Málková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd)
Jaroslav David
Rok: 2003, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Piotr Sawicki, Las plumas que valieron por pistolas
Nina Podleszańska
Rok: 2003, Anthropos
článek v odborném periodiku

Plamínek v horách, požár v nížině. Indiánské povstání v mexickém Chiapasu
Přemysl Mácha
Rok: 2003, Nakladatelství Doplněk
odborná kniha

Po stopách jazyků
Miroslav Černý
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Pochopit a zemřít?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Počátky protireformace v Opavě za biskupa Viléma Prusinovského. ( ,,... toho času, když ta bouřka znikla ...'' )
Radek Fukala
Rok: 2003
stať ve sborníku

Podíl vysokoškolských vzdělaných mužů židovského vyznání v socioprofesní skupině svobodná povolání v Moravské Ostravě a Opavě na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Podíl židovské komunity na formování sociální skupiny Bildungsbürgertum v Moravské Ostravě v letech 1890-1910
Andrea Pokludová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Podnikatelské elity průmyslového regionu před první světovou válkou (na příkladu Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků v Moravské Ostravě)
Pavel Kladiwa
Rok: 2003, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Podobe vode in ženske (Filozofsko-estetska razmišljanja), in Slovene. Revue apokalipsa (revija za preboj v živo kulturo)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, Revue Apokalipsa
článek v odborném periodiku

Podstawowa terminologia z zakresu gimnastyki i jej geneza w języku polskim
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2003, PORADNIK JĘZYKOWY
článek v odborném periodiku

Pohlednice ze Ženevy z října 1918
Pavel Carbol
Rok: 2003, Bulletin SEB
článek v odborném periodiku

"Pokud tomu chcete říkat underground, můžete."
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Pokusy o řešení tzv. romské otázky v Československu v letech 1960-1975
Nina Pavelčíková
Rok: 2003, Wieki stare i nowe. T.3.
článek v odborném periodiku

Política y lenguaje. Unidad: concepto obsesivo de la propaganda franquista
Piotr Sawicki
Rok: 2003
stať ve sborníku

Polityka czeska wobec zeim polskich za panowania ostatnich Przemyślidów i Jana Luksemburskiego
Antoni Barciak
Rok: 2003
stať ve sborníku

Polonica v Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Piotr Sawicki
Rok: 2003
stať ve sborníku

Polszczyzna zaolziańska w kontekście gwarowym i czeskim
Irena Bogoczová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Poľština na cesty: konverzačná príručka
Marta Pančíková
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poľština v slovenskom jazykovednom výskume
Marta Pančíková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Poměr češtiny a slovinštiny (poznámky k jejímu přejatému lexiku)
Jiří Damborský
Rok: 2003
stať ve sborníku

Poměr češtiny a slovinštiny (poznámky k převzatému lexiku)
Jiří Damborský
Rok: 2003
stať ve sborníku

Poradenství pro nezaměstnané jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
Alina Kubicová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Poslechová cvičení k angličtině pro jazykové školy II
Stella Nangonová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Posouzení kvalit manažerů ve vztahu k úspěšnosti podniku
Ladislav Koutný
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Pour délimiter sémiologie et ontologie
Jan Šabršula
Rok: 2003
stať ve sborníku

Pour délimiter sémiologie et ontologie
Jan Šabršula
Rok: 2003
stať ve sborníku

Pozvání do kina (Pecháček, L.: Osvobozené kino Mír)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Host (recenzní příloha)
článek v odborném periodiku

Práce jako zdroj sociální identity
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Praktika perevoda semantičeskih žestov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Pranostiky v poľštine a slovenčine
Marta Pančíková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Prešovská univerzita v Prešově
Stanislav Kavka
Rok: 2003
působení v zahraničí

Problém s interpretací unum argumentum z Proslogionu
Marek Otisk
Rok: 2003, Filozofický ústav AV
kapitola v odborné knize

Problematika rodu (gender) v štúdiu agresívneho správania
František Baumgartner
Rok: 2003, Psychologický ústav Akademie věd ČR a SCAN
kapitola v odborné knize

Problemy osadnictwa w rejonie Zabrza w średniowieczu
Antoni Barciak
Rok: 2003
stať ve sborníku

Procházkova kniha lásky a boje po čtyřiceti letech
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc. a jeho obecně lingvistické práce
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Profesní etika v sociální práci
Renáta Halásková, Eva Saunders
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Profesní orientace a sociální postavení moravských židů o josefinských reforem do zániku rakousko-uherské monarchie
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Profesor Jan Netušil a jeho koncepce dějin starověkého Říma
Igor Lisový
Rok: 2003, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Profesor PhDr. Pavel Oliva, DrSc.: Život, bibliografie (1997-2002) a korespondence /výběr z l 1968-2002/
Igor Lisový
Rok: 2003, Jihočeská univerzita
odborná kniha

Professoris Dr. Franco Sartori vita et bibliographia - CD ROM
Igor Lisový
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Program krizové intervence při ztrátě zaměstnání. Dílčí zpráva VZO CEZ 309/98172500002 Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v regionu za rok 2003
Anna Schneiderová
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Projekt im Rahmen des Faches Wirtschaftsdeutsch
Šárka Sladovníková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Proměna recepce básnického díla ve 20. století (V. Závada)
Iva Málková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proyecto "Saber convirin: Conocer y aceptar las diferencias individuales, un copromiso europeo"
Maria Vašutová
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Průmyslové dědictví ostravské aglomerace
Miloš Matěj
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První filmové projekce v Karlových Varech
Karel Tabery
Rok: 2003
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub