Publikační činnost - IS PUBL
Posudek na projekt:Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád přislušníků skupin z odlišných sociokulturních prostředí a formulace strategií k jejich překonávání
Vladimír Šiler
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Posudek projektu GA ČR
Hana Srpová, Pavel Krejčí
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Požehnání k narozeninám
Michaela Lašťovičková
Rok: 2004, SpBohemystika
článek v odborném periodiku

Práce s agresivním klientem v pomáhajících profesích
Karel Paulík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Práce s drogově závislým klientem v pomáhajících profesích
Helena Záškodná
Rok: 2004, FF OU
kapitola v odborné knize

Pracovní trhy a systémy sociální politiky v Evropě
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice
Jaroslav Hubáček, V. Šaur
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Primenenije i funrcii paremij...
Jelena Kupcevičová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Priority rozvoje lidských zdrojů v regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Problém a jeho řešení
Petr Saforek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Problematika neologizmů v ruštině v porovnání s češtinou
Blažena Rudincová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Procesuální charakter poradenství v sociální práci
Anna Schneiderová
Rok: 2004, FF OU
kapitola v odborné knize

Procesy innowacyjne we współczesnej czeszczyźnie i polszczyźnie
Jiří Damborský
Rok: 2004, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Profesionální kompetence sociálního pracovníka
Karel Paulík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Profesní etika v sociální práci
Eva Saunders
Rok: 2004
stať ve sborníku

Profesní etika ve veřejné správě
Vladimír Šiler
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Profesní kompatence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Profesor Jan Zaremba
Jan Malicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

Profesor PhDr. Pavel Oliva, DrSc. osmdesátníkem
Igor Lisový
Rok: 2004, Zpravodaj Historického klubu
článek v odborném periodiku

Professor Dr. Gerhard Dobesch: Vita et bibliographia
Igor Lisový, Karl Tomaschitz
Rok: 2004, Jihočeská univerzita, Historický ústav
odborná kniha

Professor Ladislav Zgusta Octogenarian
Jan Holeš
Rok: 2004, Archiv orientální
článek v odborném periodiku

projekt Jazyková dynamika publicistiky
Hana Srpová, Bohumila Junková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích 1850-1918
Pavel Kladiwa, Tomáš Jiránek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Proměny recepce básnického díla ve 20. století (Vilém Závada)
Iva Málková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Propast mezi bohatými a chudými
Jiří Dienstbier, P. Frič, J. Dienstbierová, Pavel Nováček
Rok: 2004, GplusG
kapitola v odborné knize

Průmyslové město v literatuře. V rámci workshopu Animace průmyslového dědictví. (Oživení a obnova technických a průmyslových památek.)
Iva Málková
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Průvodci po současné literatuře
Jakub Guziur
Rok: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku

Przemiany struktur społeczno - zawodowych ludności w dziejach Katowic
Antoni Barciak
Rok: 2004,
odborná kniha

Przemówienie prof. dr. hab. Jana Malickiego przewodniczącego komisji Nagrody im. Wojciecha Korfantego w dniu 19 kwietnia 1998 roku.
Jan Malicki
Rok: 2004, Książnica Śląska T. 27 (1998-2000)
článek v odborném periodiku

Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłebiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku
Antoni Barciak
Rok: 2004,
odborná kniha

Przybysze z Czech i Moraw w otoczeniu ksiazat górnoślaskich w średniowieczu
Antoni Barciak
Rok: 2004
stať ve sborníku

Přehled vývoje evropské a české vědy o antickém starověku do poslední čtvrtiny 19. století
Igor Lisový
Rok: 2004, Arista
kapitola v odborné knize

Překlad pohádky Malinovyje babochki v evropském dialogu.(spoluautorka:Zuzana Gabrielová)
Igor Jelínek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Překlad ve vyučování cizích jazyků
Jitka Smičeková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Připomínka ostravského kubistického krematoria
Martin Strakoš
Rok: 2004, Protimluv 3
článek v odborném periodiku

Příručka lektora vzdělávání ve veřejné správě. Distanční text (e-learning), 1.-2.kap
Anna Schneiderová, Josef Malach
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psáno kurzívou
Marek Petrů
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Psychologické poradenství v sociální práci II
Karel Paulík, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Petr Saforek, Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Renáta Halásková, Jan Nevřala
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Psychologické poradenství v sociální práci II
Karel Paulík
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Psychologie osobnosti. Učební text pro distanční studium
Karel Paulík
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie zdraví a nemoci
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pułapki dla tłumacza
Marta Pančíková
Rok: 2004, Elipsa
kapitola v odborné knize

Quality of life of unemployed in relation to coping strategies
František Baumgartner
Rok: 2004
stať ve sborníku

Quelques observations sur les particularités lexicales dans le langage des jeunes Français
Jan Lazar
Rok: 2004
stať ve sborníku

Quelques problemes de la comparaison des langues
Jan Šabršula
Rok: 2004
stať ve sborníku

Rašení a zrání na poli ekokritiky
Petr Kopecký
Rok: 2004, Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné
článek v odborném periodiku

Raymond Smullyan. Satan, Cantor a nekonečno ... a další logické hlavolamy
Petr Hromek
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Recenze: JUAN VALERA, Pisma iz Rasii, traducido por S. P. Nikolaeva, Sankt-Petersburg, Almanakh
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2004, Estudios Hispánicos 11
článek v odborném periodiku

Recenze publikace "Tschechisch. Faszination der Vielfalt" Sodeyfi, H. - Newerkla, S. M. Wiesbaden 2002.
Pavel Kosek
Rok: 2004, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Reconsideration of Life and Death. Water and Woman in the Arts and Mythology
Zdeňka Kalnická
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


