Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Další vzdělávání učitelů ruštiny v západočeském regionů
Blažena Rudincová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Das Industriebe des Ostrauer Ballungsgebietes
Miloš Matěj
Rok: 2002, Industrie - kultur
článek v odborném periodiku

David R. Langslow: Medical Latin in Roman Empire.Oxford University Press 2000.
František Šimon, E. Marečková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

De libris disputationis
Jan Malicki
Rok: 2002
stať ve sborníku

Dějiny filozofie v datech
Jaromír Hrubeš
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny římské říše za soumraku antiky
Igor Lisový, Ammianus Marcellinus
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Der Anteil des Lateinischen als wichtiger Hinweis auf Autoren und Rezipienten der mittelalterlichen medizinichen Fachprosa
Lenka Vaňková
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Desakralizace prostoru a ztráta středu v Bělého románu Petrohrad a Zeyerově novele Dům u tonoucí hvězdy
Jan Vorel
Rok: 2002
stať ve sborníku

Deutsche Literatur der Zwischenkriegszeit im tschechischen Schlesien
Ivan Stupek
Rok: 2002, Ostravská univerzita
odborná kniha

Didaktik der Fremdsprache Deutsch. Einführung in die Fachdidaktik des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die Fremde in der Fremde
Irena Šebestová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Geburt Roms. Aus dem Italienischen von Karl Pichler
Igor Lisový, Andrea Carandini
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Die Verbabteilung im Frühneuhochdeutschen.
Norbert Richard Wolf, Heinz-Peter Prell, Marietheres Scheben-Schmidt
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dobré ráno s ČT
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
rozhlasové a televizní relace

Doslov - Šumná Ostrava a Šumná Olomouc, heslář. 1. sv
Martin Strakoš, Radovan Lipus, David Vávra
Rok: 2002, Petrov
kapitola v odborné knize

Droits de l´homme - droits de l´animal
Marek Petrů
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamika řečové a literární komunikace (?Multimediální čtenář?)
Květuše Lepilová
Rok: 2002, FF OU
odborná kniha

E. Mrhačová: Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice.
Irena Bogoczová
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku

Educating for electronic advocacy and community building
Stephen Wernet, S. Hicks , J. Mcnutt
Rok: 2002, Lyceum Books
kapitola v odborné knize

Eine Episode in der Geschichte des Dritten Reichs - Das Lager in Nisko und die Juden aus dem Ostrauer Gebiet
Ludmila Nesládková
Rok: 2002, Hefte von Auschwitz
článek v odborném periodiku

El profesor Lubomír Bartoš septuagenario
Jana Veselá
Rok: 2002
stať ve sborníku

El Rol de las Organizaciones de la Socxiedad Civil en la Resolución y Transformación de Conflictos Sociales
Dušan Ondrušek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Elementy perswazji w kazaniach Jerzego Heczki
Jana Raclavská
Rok: 2002
stať ve sborníku

En torno a las comparaciones elativas en espaňol
Lubomír Bartoš
Rok: 2002
stať ve sborníku

Encyklopedický slovník češtiny - heslo Slang
Jaroslav Hubáček, P. Karlík, Marek Nekula, J. Pleskalová
Rok: 2002, Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Encyklopedie Slezska I. (26 hesel)
Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Rok: 2002, Moravská expedice
kapitola v odborné knize

Encyklopedie Slezska II. (29 hesel)
Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Rok: 2002, Moravská expedice
kapitola v odborné knize

Encyklopedie Slezska 1., 2. díl (spoluautor úvodu, 91 hesel)
Vladimíra Vaníčková, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Moravská expedice
odborná kniha

English Borrowings in The Czech Language And The Czechs' Attitude to Them
Zuzana Černá
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Entre el rechazo y la admiración. La Espaňa de Carlos V y de Felipe II vista por los polacos.
Piotr Sawicki
Rok: 2002
stať ve sborníku

Entre el rechazo y la admiración. La Espaňa de Carlos V y de Filipe II vista por los polacos
Piotr Sawicki
Rok: 2002
stať ve sborníku

Epistoljarnoje nasledije junoj poetessy Cvetajevoj i moravskije perevodčiki
Květuše Lepilová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Espaňa y los países de la Europa Centro - Oriental: una ojeada retrospectiva sobre los simposios internacionales de hispanistas y eslavistas centroeuropeos
Piotr Sawicki
Rok: 2002
stať ve sborníku

Estudios espanoles en la República Checa
Svatava Urbanová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Eště raz o histórii anatomickej terminológie zubov
František Šimon
Rok: 2002, Zubný lekár
článek v odborném periodiku

Evaluation for nonprofit organizations
Stephen Wernet
Rok: 2002, Nonprofit Services Consortium Newsletter
článek v odborném periodiku

Evropská sociální politika a její význam v procesu integrace
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Faustin Ens (k 220. výročí narození)
Milan Myška
Rok: 2002, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Faustin Ens. Pedagog, přírodovědec, historik, topograf Slezska
Milan Myška
Rok: 2002
stať ve sborníku

Fenomén "vnitřní formy" a "dialogu kultur" v umění hermeneutické interpretace
Miroslav Mikulášek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů
Miroslav Mikulášek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Filozofie, sociologie, psychologie
Tomáš Hauer
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Five and Dime Cultural Center. Bloomsburg
Stanislav Kolář
Rok: 2002
působení v zahraničí

Formování Bildungsbürgeturm - vzdělanostních vrstev občanstva v Moravské Ostravě a v Opavě v letech 1890-1910
Andrea Pokludová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Francouzský němý hraný film v Československu
Karel Tabery
Rok: 2002, Univerzita Palackého
odborná kniha

Francouzština na kanadských školách
Jan Holeš
Rok: 2002, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz
Irena Šebestová
Rok: 2002, Lang
odborná kniha

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
působení v zahraničí

From Montaigne to Comenius
Jan Šabršula
Rok: 2002, Bulletin de la Société canadienne d´études coméniennes
článek v odborném periodiku

Gesellschaftsmodernisierung und das Entstehen der slowakischen Nationalsymbole
Dušan Škvarna
Rok: 2002
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub