Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Iva Procházková: Jožin jede do Afriky
Svatava Urbanová
Rok: 2003, BIBIANA
článek v odborném periodiku

Jak se (ne)odrazila teorie jazykového významu ve vyučování ČJ
Radek Čech
Rok: 2003
stať ve sborníku

Jan Firbas - an outstanding personality of European linguistics
Aleš Svoboda, J. Hladký
Rok: 2003
stať ve sborníku

Jan Konečný - příběh zapomenutého vynálezce, konstruktéra a zlepšovatele.
Aleš Zářický
Rok: 2003
stať ve sborníku

Janoušek, P.: Studie o dramatu I, II (habilitační spis)
Jiří Svoboda, Pavel Janoušek
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jargot san-antoniesque
Jana Brňáková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazykové bariéry v podnikatelské komunikaci
Mojmír Vavrečka
Rok: 2003
stať ve sborníku

Jazykové zákony Kanadské konference a jejich uplatňování v praxi
Jan Holeš
Rok: 2003, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí
Zdeňka Nedomová
Rok: 2003, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Jazyky situace na anglonormanských ostrovech
Jan Holeš
Rok: 2003, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Je mozek digitální systém?
Marek Petrů
Rok: 2003, Computerworld
článek v odborném periodiku

Język górnołużyckich przekładów "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2003
stať ve sborníku

Jistoty a proměny americké židovské prózy.
Stanislav Kolář
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Jubileusz duszpasterstwa w parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu - Polanie
Antoni Barciak
Rok: 2003,
odborná kniha

K listině Václava IV. pro rod Gonzagů z roku 1394.
Tomáš Krejčík
Rok: 2003
stať ve sborníku

K nekotorym osobennostjam russkogo i češskogo jazykov v oblasti vyraženija količestvennych otnošenij
Zdeňka Nedomová
Rok: 2003
stať ve sborníku

K nekotorym osobennostjam vyraženija količestvennych otnošenij v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim (na slovoovrazovatel´nom urovne)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2003
stať ve sborníku

K některým typům ruských substantivních kompozit (analýza materiálu jazyka podnikatelské sféry)
Blažena Rudincová
Rok: 2003
stať ve sborníku

K odrazu vývoja medicíny v latinských citátoch.
František Šimon
Rok: 2003
stať ve sborníku

K osobennostjam vyraženija količestvennych otnošenij v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim (na slovoobrazovatel´nom urovne)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2003
stať ve sborníku

K osobennostjam vyraženija količestvennych otnošenij v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim (na slovoobrazovatel´nom urovne)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K otázce předpokladů pro výkon pomáhající profese.
Anna Schneiderová, Karel Paulík
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K pluralitě edukačních cest
Vladimír Šiler, Lumír Ries
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

K počátkům českého dějepisectví ve Slezsku (Opavský pobyt Vincence Praska v letech 1883-1895
Lumír Dokoupil
Rok: 2003
stať ve sborníku

K problematice rozvoje vybraných profesních kompetencí studentů sociální práce
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K prosazování národní identity na Moravě ve druhé polovině 19. století
Jiří Malíř
Rok: 2003
stať ve sborníku

K volbě hymnů Denní modlitby církve
Michaela Lašťovičková
Rok: 2003
stať ve sborníku

K voprosu kommunikativnych barjerov v tekstach iz sfery turbiznesa
Blažena Rudincová
Rok: 2003
stať ve sborníku

K vývoji montanistické statistiky v habsburské monarchii (1820-1918)
Milan Myška
Rok: 2003, Slezský sborník 101
článek v odborném periodiku

K vývoji montanistické statistiky v habsburské monarchii (1820-1918)
Milan Myška
Rok: 2003
stať ve sborníku

K životnímu jubileu profesora Jana Šabršuly
Jan Holeš
Rok: 2003, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Kapitoly z ruské literatury a kultury I (I. pol. 19. stol.)
Květuše Lepilová, Jan Vorel
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly ze sociální politiky
Anna Schneiderová, Renáta Halásková
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kapitoly ze sociální politiky
Renáta Halásková
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly ze současné rétoriky
Jaroslav Hubáček, Eduard Lotko
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Karel Čapek o mądrości ludowej w przysłowiach
Zofia Matysková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Karel Smrž a zvukový film
Karel Tabery
Rok: 2003, Kino-Ikon
článek v odborném periodiku

Karel Smrž (1897-1953)
Karel Tabery
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

Karl Alois Lichnowsky, Moriz Lichnowsky, Eduard Lichnowsky, Karl Max Lichnowsky
Iveta Rucková
Rok: 2003, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Kategorie centrum a periferie v kognitivní gramatice
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2003
stať ve sborníku

Kaufland v historickém jádru města
Naděžda Goryczková, Jana Koudelová
Rok: 2003, Zprávy památkové péče, č. 3
článek v odborném periodiku

Kaufland ve Frýdku. Prohra památkové péče i architektury
Martin Strakoš
Rok: 2003, Architekt IL
článek v odborném periodiku

Kazimir Majewský
Igor Lisový
Rok: 2003, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Kdo vládl v Moravské Ostravě? Úloha členů moravskoostravského zastupitelstva v nejvýznamnějších německých spolcích a akciových společnostech
Pavel Kladiwa
Rok: 2003
stať ve sborníku

Když se zloduch chechtá
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Ke stylu prologů Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2003, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Kéž bych byl strojem
Marek Petrů
Rok: 2003, Computerworld
článek v odborném periodiku

Kniha divadelních legend
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Knop Alois (biogram)
Irena Bogoczová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Kokis, S.: Pán hry, in Hledání Ameriky, antologie současného quebeckého románu
Mariana Kunešová
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)



 
facebook
rss
social hub