Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Français de Saint-Pierre-et-Miquelon
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Francouzská sématika
Jan Šabršula
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Frazeologičeskije jedinicy v sovremennych russkich i češskich periodikach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Frazeologie a idiomatika jako zdroj aktualizace v žurnalistickém a reklamním diskursu
Hana Srpová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Frazeologizmy ve slanzích
Marcela Grygerková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Frazeologizmy jako problém překladu
Milan Hrdlička
Rok: 2003
stať ve sborníku

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Iveta Rucková
Rok: 2003
působení v zahraničí

Frühneuhochdeutsche medizinische Korpora in Mähren
Lenka Vaňková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fukerovo dielo De salubritate et morbis Hungariae
František Šimon
Rok: 2003
stať ve sborníku

Funkcionári KSČ na Slovensku v rokoch 1921 - 1938
Karol Fremal
Rok: 2003
stať ve sborníku

Funkční lexikologie 2
Mojmír Vavrečka
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Galizische Juden im 19. Jahrhundert auf Wanderung Richtung Wien
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Gedanken über den Sinn objektsprachlicher Beispiele in sprachwissenschaftlichen Werken.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2003
stať ve sborníku

Genologicko-hermeneutická reflexe, metodologický nosník umění interpretace novodobé literární vědy
Miroslav Mikulášek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Genologičeski-germenevtičeskaja refleksija, metodologičeskaja osnova iskusstva sovremennogo literaturovedenija
Miroslav Mikulášek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Géostrategie des langues
Jan Holeš
Rok: 2003, Travaux de linguistique
článek v odborném periodiku

Gerhard Dobesch
Igor Lisový, Karl Tomaschitz
Rok: 2003, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Geschichte der tschechischen Literatur des 20. Jh.
Dominique Fliegler
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Geschichte der tschechischen Literatur des 20. Jh.
Dominique Fliegler, Jiří Holý
Rok: 2003
ediční a redakční práce

Gibt es althochdeutsche Regionen? Oder: Warum gibt es keine althochdeutsche Sriftsprache.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2003
stať ve sborníku

GIDDENS, A. Kritische Theorie der Spätmoderne.
Pavel Baran
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Gironilla, cronista o intérprete? La guerra civil espaňola desde una perspectiva histórica y moral
Piotr Sawicki
Rok: 2003
stať ve sborníku

Global Partnership for Development
Pavel Nováček
Rok: 2003
stať ve sborníku

Globalizace světa a její důsledky pro komunikaci
Milan Hrdlička
Rok: 2003
stať ve sborníku

Haličtí židé v 19. století na cestě za novou existencí na Ostravsko
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Hardiová, Choman: Cesty
Jakub Guziur
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Helvetische Themen und Motive
Irena Šebestová
Rok: 2003, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Historical Encyclopedia of the Czech, Moravian and Silesian entrpreneurs within the first half of the 20th century and its place in the modern European historiography
Aleš Zářický
Rok: 2003, European Business History Association Newsletter
článek v odborném periodiku

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století
Andrea Pokludová, Milan Myška, A. Kol
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století
Milan Myška
Rok: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Hiszpańskie lata pani Gabrieli /Makowieckej/
Piotr Sawicki
Rok: 2003, Dekada Literacka
článek v odborném periodiku

Hledaní budoucí podoby sociálního státu v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Hledání ztraceného světa
Martin Škabraha
Rok: 2003
stať ve sborníku

Honni soit qui mal y pense
Jan Holeš
Rok: 2003, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Hrůzostrašné příběhy baroka (G. B. Manni / M. V. Šteyer: Věčný pekelný žalář)
Jan Malura
Rok: 2003, Tvar, č. 5
článek v odborném periodiku

Idiomatology
Stanislav Kavka, Pavol Štekauer
Rok: 2003, Slovacontact
kapitola v odborné knize

Industrie-kultur
Miloš Matěj
Rok: 2003, Zprávy památkové péče, č. 4
článek v odborném periodiku

Integrační procesy v řeči a dnešní dynamický svět dětské kultury a literatury.
Květuše Lepilová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Interakčný prístup v diagnostike osobnosti
František Baumgartner
Rok: 2003, Spoločenskovedný ústav SAV
odborná kniha

Interkulturelle Kommunikation, Textverstehen
Eva Šrámková
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Iscrizioni latine di Chersoneso Taurica (decreti e decisioni) come fonte di conoscenza della sua vita pubblica
Igor Lisový
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ispol´zovanije kommunikativno- igrovych zadanij i situacij na urokach russkovo jazyka kak innostrannovo. Rusisty Ostravskovo universiteta X kongressu MAPRJAL.
Jelena Kupcevičová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Iva Procházková: Jožin jede do Afriky
Svatava Urbanová
Rok: 2003, BIBIANA
článek v odborném periodiku

Jak se (ne)odrazila teorie jazykového významu ve vyučování ČJ
Radek Čech
Rok: 2003
stať ve sborníku

Jan Firbas - an outstanding personality of European linguistics
Aleš Svoboda, J. Hladký
Rok: 2003
stať ve sborníku

Jan Konečný - příběh zapomenutého vynálezce, konstruktéra a zlepšovatele.
Aleš Zářický
Rok: 2003
stať ve sborníku

Janoušek, P.: Studie o dramatu I, II (habilitační spis)
Jiří Svoboda, Pavel Janoušek
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jargot san-antoniesque
Jana Brňáková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazykové bariéry v podnikatelské komunikaci
Mojmír Vavrečka
Rok: 2003
stať ve sborníku

Jazykové zákony Kanadské konference a jejich uplatňování v praxi
Jan Holeš
Rok: 2003, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub