Publikační činnost - IS PUBL
Místní dráha Brno - Líšeň
Jiří Merta
Rok: 2004, Stavební listy
článek v odborném periodiku

Modeli reklamnogo teksta
Blažena Rudincová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Modlitba ve stáří
Naděžda Bayerová, Irena Bogoczová
Rok: 2004, OU
kapitola v odborné knize

Module 1A : Efficient Teaching of Grammar and Writing Skills
Petra Lexová, Stella Nangonová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Module 1B : Idiomaticity and Style in English Language Teaching
Petr Elšík, Miroslava Weberová, Stanislav Kavka
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Module 2A : Modern literature (Contemporary American and British Literature)
Stanislav Kolář, Petr Filip
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Module 2B : selected chapters from British studies: British parliamentary democracy
Jana Káňová, Petr Kopecký
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Module 2C : Selected Chapters from American Studies
Stanislav Kolář, Andrea Holešová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mondialisation et vocabulaire international en vue des procédés de traduction
Jitka Smičeková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Morfematická analýza deminutívnych latinských lekárských termínov
František Šimon
Rok: 2004
stať ve sborníku

Morphologie du français
Jan Šabršula
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Morphologie du français II. Le verbe
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Morphologie du français II. Le verbe
Jan Šabršula
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Morphologie du français. Le verbe
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Motivace ke studiu sociální práce a úroveň emocionální empatie
Zdeněk Mlčák, Jiřina Sotorníková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Motivické průniky v českých negativních utopiích druhé poloviny 20. století: mezi filozofií a pop-literaturou
Petr Hrtánek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Movimientos continuos y discontinuos en la literatura infantil y juvenil del último decenio In: Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století
Juana Matouš Reyes
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Multimediální komunikace a řeč
Květuše Lepilová, Autorský Kolektiv, Blažena Rudincová
Rok: 2004, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Může duše opustit tělo?
Marek Petrů
Rok: 2004, Vesmír
článek v odborném periodiku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 5. (17.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 5. (17.) (3 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 5. (17.) (9 biogramů)
Lenka Králová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 5. (17.) (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2004, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 5. (17.) (8 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2004, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Mythus Ezry Pounda
Jakub Guziur
Rok: 2004, Periplum
odborná kniha

Mýtus Zeměhlubiny a vesmíru ve třech ostravských reliéfech. (Příspěvek k ikonografii platiky v architektuře motivované průmyslovým charakterem města.)
Marie Šťastná
Rok: 2004
stať ve sborníku

Mýty Lakotů
Miroslav Černý
Rok: 2004, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Na cestě ke scholastice. Klášterní škola v Le Bec - Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury
Marek Otisk
Rok: 2004, Filosofia
odborná kniha

Na úpatí Akropole. Průvodce dějinami a kulturou starověkých Athén.
Igor Lisový
Rok: 2004, Benetour
odborná kniha

Nad tématem diskuse odborné i laické. O petřínské komunikaci
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

Národnostní a etnické menšiny z pohledu sociálního učení církve
Eva Saunders
Rok: 2004
stať ve sborníku

Návrat k zdrojům. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické reflexi
Miroslav Mikulášek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Návrat nežádoucích obyvatel
Nina Pavelčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Návštěva na anglistice
Gabriela Zapletalová
Rok: 2004, Listy
článek v odborném periodiku

Negativní utopie v české próze druhé poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Ostravská univerzita
odborná kniha

Nejčastější prostředky vyjádření funkce apelové v současné české reklamě
Alena Jaklová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Několik vět o hodnotách
Petr Holý
Rok: 2004, ZASE-TO
článek v odborném periodiku

Některé sociální problémy související s prostitucí
Jan Nevřala
Rok: 2004
stať ve sborníku

Neměl snad biedermeier také metafyzické aspirace?
Pavel Zatloukal
Rok: 2004
stať ve sborníku

Neurofenomenologie a autoexperiment
Marek Petrů
Rok: 2004
stať ve sborníku

Nezaměstnanost Romů
Eva Saunders
Rok: 2004
stať ve sborníku

Nominace některých nových výrobků z oblasti elektrotechniky v ruské a české reklamě
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Nová vila nad Mundlochem ve Slezské Ostravě
Martin Strakoš
Rok: 2004, Protimluv 3
článek v odborném periodiku

Novákovo pojetí básníka Otakara Theera
Zdeněk Smolka
Rok: 2004
stať ve sborníku

Nowe strategie i konwencje w kobiecej literaturze szwajcarskiej lat siedemdziesiatych
Irena Šebestová
Rok: 2004, Wydawnictwo Poznanskie
kapitola v odborné knize

O emergenci v biologii
Marek Petrů
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

O nekotorych frazeologičeskich jedinicach v sovremennoj russkoj i češskoj ekonomičesko-kommerčeskoj periodike
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

O podmiocie i podmiotowości nowszej czeskiej literatury dziennikowej
Józef Zarek
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O prípone -ivus v medicínskej terminológii
František Šimon
Rok: 2004
stať ve sborníku

O sedlačení a brilantním jazyce
Marek Otisk, Richard Psík
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze


