Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Chronica Aulae Regiae and the Collective Identity of the Cistercians Monasteries in Medieval Czech Lands
Robert Antonín
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chudoba s otazníky
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cinco esquinas y Panama Papers: la novela que predijo la realidad
Jan Mlčoch
Rok: 2017, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Co zbylo z básníka Františka Matouše Klácela?
Martin Tomášek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comenius's Emendation of Society and its Limits
Jan Čížek
Rok: 2017, Studia Comeniana et Historica
článek v odborném periodiku

Comenius's Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Communicating emotions. The message of the moment in social media and the recipient
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017, Media i Społeczeństwo
článek v odborném periodiku

CONSIDERACIONES EN TORNO AL INFORME "SEXISMO LINGÜÍSTICO Y VISIBILIDAD DE LA MUJER" Y A ALGUNAS DE LAS REACCIONES SUSCITADAS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO
Begońa García Ferreira
Rok: 2017, STUDIA ROMANISTICA
článek v odborném periodiku

"Contar y cantar". La lógica del poema extenso (casos de Ernesto Cardenal y Roque Dalton)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 /2017
článek v odborném periodiku

Contenidos de la revista Studia romanistica (1995-2016)
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017
článek v odborném periodiku

Copper Production in the Habsburg Monarchy during the 18th Century - Quantification of the Production and Profitability
Miroslav Lacko
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Crusading and the Crusader Movement in the Peripheries of the Christian West 1100-1500
Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš, Michaela Antonín Malaníková, Norbert Kersken
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Currículum profesional del prof. Piotr Sawicki
Jan Mlčoch
Rok: 2017, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Czech soldiers as an object of Bolshevik and opposition propaganda
Berik Dulatov
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech Travelogues about Soviet Russia and the Soviet Union - a Neglected Source for Historical Geography
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Hungarian Geographical Bulletin
článek v odborném periodiku

Czechy i Czesi w polskojęzycznych nowych mediach
Piotr SZAŁAŚNY
Rok: 2017, Ostravská univerzita Filozofická fakulta
odborná kniha

Czeska literatura na Śląsku Cieszyńskim po 1989 roku
Michal Przywara
Rok: 2017, Kongres Polaków, Instytut Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Czeski Śląsk Cieszyński we obecnej sytuacji społeczno-politycznej
Irena Bogoczová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czy będzie Pan zadowolony w naszym nowym domu pomimo usterki. O językowym obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskiej i czeskiej telewizji.
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Časopisy a knižní publikace pro dětí a mládež z prostředí polské národnostní menšiny po roce 1989
Michal Przywara
Rok: 2017
stať ve sborníku

Česká literatura pozdního humanismu
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká literatura 2016: První bilance
Iva Málková
Rok: 2017, HOST - literární měsíčník
článek v odborném periodiku

Česká šlechta, nobilitace, inkolát a stavovská společnost v období od porážky stavovského povstání do prvních tereziánských reforem
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Česko-polské písňové vztahy na příkladu vydavatelské strategie Orlovy tiskárny
Monika Szturcová
Rok: 2017, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Česko-polské vztahy v poutních písních 18. - 19. století
Monika Szturcová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český hraný film jako historický pramen a možnosti jeho využití ve výuce dějepisu z pohledu empirického výzkumu
Kateřina KYJOVSKÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český hraný film jako historický pramen a možnosti jeho využití ve výuce dějepisu z pohledu empirického výzkumu
Kateřina KYJOVSKÁ
Rok: 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INSTYTUT HISTORII
kapitola v odborné knize

Čtenářský klub - Elena Ferrante Geniální přítelkyně
Iva Málková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Čtenářský klub - Jiří Hájíček Dešťová hůl
Iva Málková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Čtenářský klub - Očima malé poletuchy
Iva Málková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Čtenářský klub - Zinkoví chapci
Iva Málková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Čtyři velcí západní církevní otcové. Život, kult a ikonografie v období středověku
Martin Slepička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Další významní hrabovští rodáci a osobnosti
Martin Slepička
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Darkness Therapy - Personal Growth and Therapy Opportunities of Chamber REST
Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das literarische Bild des Fürsten Felix Lichnowsky im Epos Heinrich Heines "Atta Troll" vor dem Hintergrund seiner tschechischen Übersetzung Eduard Petiškas
Iveta Zlá
Rok: 2017, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Dějiny a umění českého středověku prizmatem genderu
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dejiny baníctva obce Slovinky
Lukáš Patera, Marián Jančura
Rok: 2017, ABC studio, Spišská Nová Ves
odborná kniha

Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v českých zemích v 18.-20. století - bilance a perspektivy výzkumu
Petr Kadlec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny vzdělávání a vzdělávání v ČR
Petr Kadlec, Martin Holý
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Demons and monsters of contemporary Czech prose (in selected works of fiction by Miloš Urban)
Matěj Antoš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XII
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek, Martin Mostýn
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem (12. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Polášková
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Depolitizace a limity demokracie
Roman Rakowski
Rok: 2017, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity
kapitola v odborné knize

Deputovaní stavů Opavského a Krnovského knížectví na Slezském veřejném konventu za vlády Marie Terezie
Michal KUBICA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Graf Albert Joseph Hoditz (1706-1778) und das Rosswalder Dominium im Spiegel der Reisebeschreibung von Balthasar Ludwig Tralles "Schattenriss der Annehmlichkeiten von Roswalde"
Iveta Zlá
Rok: 2017, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Deskripce, explanace, reprezentativnost: Odpověď Františku Štíchovi
Jan Chromý, Radek Čech
Rok: 2017, Korpus - gramatika - axiologie
článek v odborném periodiku

DEU, Leipzig: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa - program VIA
Tereza Klemensová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Developing entrepreneurial skills under the current conditions of the educational system
Filip Ježek, Zdeněk Vavrečka
Rok: 2017
stať ve sborníku

Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., doc. Ing. Václav Nétek, CSc, Anna Schneiderová, Doc. Dr. Miloš Kvarčák, CSc.
Rok: 2017
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů



 
facebook
rss
social hub