Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Procházkova kniha lásky a boje po čtyřiceti letech
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc. a jeho obecně lingvistické práce
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Profesní etika v sociální práci
Renáta Halásková, Eva Saunders
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Profesní orientace a sociální postavení moravských židů o josefinských reforem do zániku rakousko-uherské monarchie
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Profesor Jan Netušil a jeho koncepce dějin starověkého Říma
Igor Lisový
Rok: 2003, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Profesor PhDr. Pavel Oliva, DrSc.: Život, bibliografie (1997-2002) a korespondence /výběr z l 1968-2002/
Igor Lisový
Rok: 2003, Jihočeská univerzita
odborná kniha

Professoris Dr. Franco Sartori vita et bibliographia - CD ROM
Igor Lisový
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Program krizové intervence při ztrátě zaměstnání. Dílčí zpráva VZO CEZ 309/98172500002 Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v regionu za rok 2003
Anna Schneiderová
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Projekt im Rahmen des Faches Wirtschaftsdeutsch
Šárka Sladovníková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Proměna recepce básnického díla ve 20. století (V. Závada)
Iva Málková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proyecto "Saber convirin: Conocer y aceptar las diferencias individuales, un copromiso europeo"
Maria Vašutová
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Průmyslové dědictví ostravské aglomerace
Miloš Matěj
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První filmové projekce v Karlových Varech
Karel Tabery
Rok: 2003
stať ve sborníku

Představitelé židovského Bildungsbürgertum v Moravské Ostravě v letech 1890-1910
Andrea Pokludová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Příjmení na bázi zooapelatif v češtině ve srovnání s polštinou
Jan Holeš
Rok: 2003, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Příznačné jazykové tendence a motiv metajazyka v polských a českých antiutopiích 80. let minulého století
Petr Hrtánek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Pseudo-Mesue (Nachtrag) (Biogram)
Lenka Vaňková
Rok: 2003, de Gruyter Verlag
kapitola v odborné knize

Psychologické aspekty vzdělávání dospělých
Karel Paulík
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie práce a organizace na Ostravsku: Historie a současnost
Karel Paulík
Rok: 2003, Psychologie v ekonomické praxi
článek v odborném periodiku

Quelques remarques sur la comparaison des langues
Jan Šabršula
Rok: 2003
stať ve sborníku

Rajski ogródeczek Jana Arndta w tłumaczeniu Samuela Ludwika Zasadiusa
Jana Raclavská
Rok: 2003
stať ve sborníku

Rané prózy Josefa K. Šlejhara (Šlejhar, J. K.: Dojmy z přírody a společnosti. Co život opomíjí)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Raymond Smullyan. Navěky nerozhodnuto. Úvod do logiky a zábavný průvodce ke Gödelovým objevům
Petr Hromek
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Rayonnement de l´esthétique francaise
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2003
stať ve sborníku

Razvitije kulturnoj reči dětěj i vutrennjaja reč kultury slovesnosti (Paradoksy dinamiki rečevoj i literaturnoj kommunikaciji)
Květuše Lepilová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Rees-Jonesová, Deryn: Slova z lásky, zoufalství
Jakub Guziur
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Regional disparities
Pavel Nováček, P. Mederly
Rok: 2003, MJF
kapitola v odborné knize

Relire le surréel
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2003
stať ve sborníku

Remy de Gourmont mezi symbolismem a modernismem
Jakub Guziur
Rok: 2003, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku

Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů
Ludmila Nesládková
Rok: 2003,
odborná kniha

Rezension: "Karl Kurt Klein (1897-1971) - Peter Motzan/Stefan Sienhert/Anton Schwob
Norbert Richard Wolf
Rok: 2003
stať ve sborníku

Richard Shusterman: Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života
Zdeňka Kalnická, Emil Višňovský
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Rizika nezaměstnanosti v postojích dlouhodobě nezaměstnaných
Marek Schneider
Rok: 2003
stať ve sborníku

Role církevní organizace ve vývoji spolků a stran na Moravě v druhé polovině 19. století
Jiří Malíř
Rok: 2003
stať ve sborníku

Role mýtu v románu A. Bělého Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2003
stať ve sborníku

"Román o kráse, jež zastírá rozum". (Miloš Urban: Stín katedrály, Praha: Argo, 2003)
Martin Pilař
Rok: 2003, Host, č. 10
článek v odborném periodiku

Romanistické studie. Studia Romanistica 3
Svatava Urbanová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace
Martin Tomášek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj jazykových kompetencí učitelů
Marcela Grygerková, Pavel Kosek, Eva Jandová, Petr Hrtánek
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvojové tendencie poľskej, slovinskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia
Marta Pančíková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Rukopisný zlomek - Sechs Christliche Catholische predigen Stanislava Hosia v olomouckém kapitulním archivu: Příspěvek k poznání konfesionalizačních aktivit olomouckého duchovenstva ve druhé polovině 16. století
Ondřej Jakubec
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sacrum i średniowieczny Rybnik
Antoni Barciak
Rok: 2003
stať ve sborníku

Saint-Petersburg State University, Russia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2003
působení v zahraničí

Sebekonfesionalizace a manifestace katolicismu jako projev utváření konfesní uniformity na předbělohorské Moravě.
Ondřej Jakubec
Rok: 2003
stať ve sborníku

SEMPER PROGREDIENS - Podnikatelské aktivity Wilhelma Gutmanna a založení obchodního domu
Aleš Zářický
Rok: 2003
stať ve sborníku

Serio Modnie Satyrycznie czyli o polskich SMS-ach
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sklárna v Karviné a její místo v průmyslovém rozvoji Ostravska-Karvinska
Hana Šústková
Rok: 2003, Těšínsko. Vlastivědný časopis
článek v odborném periodiku

Skupina pozdně renesančních štukatur na Moravě, jejich styl a význam: Možnosti a meze interpretace
Ondřej Jakubec
Rok: 2003, Umění LI
článek v odborném periodiku

Śląski Wawrzyn Literacki 2002
Jan Malicki
Rok: 2003
ediční a redakční práce



 
facebook
rss
social hub