Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Zastavení u kolumbária Statiliů
Igor Lisový
Rok: 2004, Menerva
článek v odborném periodiku

Zastavení u prozaika Bohumíra Četyny. (Několik poznámek k jeho tvorbě.)
Jiří Svoboda
Rok: 2004
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva projektu: Německy psaná lékařská literatura z pozdně středověké a raně novověké Moravy (postavení, jazyk, význam)
Lenka Vaňková
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závislost na drogách
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Závislost na drogách
Helena Záškodná
Rok: 2004, FF OU
odborná kniha

Zemřel Prof. PhDr. Miloň Dohnal, CSc.
Aleš Zářický
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zkušenosti s drogami u studentů Jihočeské univerzity
Helena Záškodná
Rok: 2004, Závislosti a my.Odborný časopis pro sociálně patologické jevy
článek v odborném periodiku

Zkušenosti s porovnávacím výzkumem neverbální komunikace v česko-ruském plánu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Znak Tomáše kardinála Špidlíka
Tomáš Krejčík
Rok: 2004, GHI
článek v odborném periodiku

Zora Neale Hurstonová: žena, která se pokusila vyskočit na slunce
Karla Šimčíková
Rok: 2004, Aluze
článek v odborném periodiku

Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům
Hana Srpová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zum Für und Wider des Interlexikons im deutsch-tschechischen Sprachkontakt
Iva Kratochvílová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zum Zusammenhang zwischen kultureller Identität und plurilingualer Veilfalt in sprachlich gemischten Regionen
Iva Kratochvílová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zur Geschichte der Nominalgruppe im älteren Deutsch.
Norbert Richard Wolf, Yvon Desportes
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zur Interferenz im lexikalischen Bereich
Martina Imider
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zur metasprachlichen Funktion moderner Lyrik.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zur Syntax der frühneuhochdeutschen medizinischen Fachprosa anhand des Olmützer Quellenkorpus
Lenka Vaňková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zvládání agrese v poradenské práci
Karel Paulík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zvyšování kvalifikace učitelů ruštiny 2
Zdeňka Nedomová
Rok: 2004, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Železářská struska z etruské lokality Populonie
Jiří Merta, A. Buchal, K. Stránský
Rok: 2004
stať ve sborníku

Židé, židovská mládež a německé střední školství v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Žilková, M.: Výhry a prehry mediálnej drámy
Svatava Urbanová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Život a dílo čsl. státníka
Pavel Carbol
Rok: 2004, Národní osvobození (20.5.)
článek v odborném periodiku

Život na Ostravsku na konci 19. století. (Pracovní sešit)
Andrea Pokludová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Životní prostředí
Pavel Nováček
Rok: 2004, CESES, FSV UK
kapitola v odborné knize

Žurnalistika a zábava
Jaroslav Bartošek, D. Pavlů
Rok: 2004
stať ve sborníku

5 čtení na pokračování z knihy Vrak, Jan: Dokonalost nože, ...z knih, snů a skutečnosti
Iva Málková
Rok: 2004
libreta, scénáře

75. narozeniny profesora PhDr. Jana Buriana, CSc.
Igor Lisový
Rok: 2004, Zpravodaj Historického klubu
článek v odborném periodiku

A Book on Idiomatology
Stanislav Kavka
Rok: 2003, EDIS
odborná kniha

A Few Psycholinguistic Notes on English Compounds
Stanislav Kavka
Rok: 2003
stať ve sborníku

A Proposed Global Partnership for Development
Pavel Nováček
Rok: 2003, Futures Research Quarterly
článek v odborném periodiku

Acogida de los becarios de Ostrava en la Universidad de Málaga
Kornélia Machová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Advokacie v Opavě v 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2003, Bulletin advokacie
článek v odborném periodiku

Africký večer I, II, III
Mariana Kunešová
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

Alfred Jarry critique dramatique
Mariana Kunešová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Algunas consideraciones sobre el lenguaje político-politológico
Lubomír Bartoš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Alltagssprache Deutsch. 30 moderních konverzačních témat
Dominique Fliegler, Alena Nekovářová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

An Introduction to Twentieth-Century Czech Fiction: Comedies of Defiance. By Robert Porter
Martin Pilař
Rok: 2003, Slavic Review - American quarterly of Russian, Eurasian, and East European studies. Vol. 62
článek v odborném periodiku

Analogie a Peklo Beneš
Jakub Guziur
Rok: 2003, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku

Analysis of Families? Responses to The National Children?s Cancer Society?s Survey
Stephen Wernet
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza chyb v písemném projevu současných studentů rusistiky
Blažena Rudincová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Analýza regionů soudržnosti ČR podle vybraných ekonomických indikátorů
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Analýza spokojenosti uživatelů sociálních služeb města Karviná.
Anna Schneiderová, Marek Schneider, Martina Kvarčáková, Bohumil Bocviňok
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ancien et nouvel eugénisme
Marek Petrů
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anglická morfologie II (e-learning materials)
Petr Elšík, Miroslava Weberová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Anglická morfologie III (e-learning materials)
Miroslava Weberová, Jana Káňová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Anglická syntax (e-learning materials)
Petr Elšík, Miroslava Weberová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Anglický jazyk
Stella Nangonová, Zdena Lukešová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Anglický jazyk
Šárka Sladovníková
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Angličtí pasažéři na potápějící se lodi
Petr Kopecký
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub