Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Jargot san-antoniesque.
Jana Brňáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Jarmila Dubová: Textsorten - eine Analyse der Textsorten am Beispiel der Familienanzeigen in der Zeitung Mährisches Tageblatt (disertační práce)
Lenka Vaňková, Jarmila Dubová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jaroslav Pleskot v jubilejním čase
Jiří Svoboda
Rok: 2004
stať ve sborníku

Jaszmije Smukwijne. Almanach współczesnej poezji czeskiej. Bogdan Trojak
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jazyk kancionálu Harfa nová Jana Liberdy
Pavel Kosek
Rok: 2004, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity
článek v odborném periodiku

Jazyk na periferii (jazyková situace a podoba francouzštiny ve Francouzské Guayaně)
Jan Holeš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Jazyková výuka polštiny v bakalářském programu
Jana Raclavská
Rok: 2004
stať ve sborníku

Jazykověda-Linguistica 4
Irena Bogoczová
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Jazykovyje barjery v češsko-russkoj delovoj kommunikaciji
Mojmír Vavrečka
Rok: 2004
stať ve sborníku

JERZY ACHMATOWICZ, Por las huellas de Domeyko: Araucanía y sus habitantes de Ignacio Domeyko - 150 aňos después, Santiago, Ministerio de Educación de la República de Chile, Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 2002, 182 pp
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2004, Estudios Hispánicos 11
článek v odborném periodiku

Ještě prohnilejší Římané
Igor Lisový, Martin Brown, Terry Deary
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jeux de mots formés par substitution dans l´oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Jiří Flajšar´s Epiphany in American Poetry
Jakub Guziur
Rok: 2004, Polish Journal for American Studies
článek v odborném periodiku

Jít pro duchaplnost do historie. Antické povídky o moudrosti, dobrotě a jiných lidských vlastnostech.
Igor Lisový
Rok: 2004, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
odborná kniha

Jména svatých v naší současné pojmenovávací soustavě
Naděžda Bayerová
Rok: 2004, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Johann Andreas Schmeller und die bayrische Dialektforschung.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2004
stať ve sborníku

John Steinbeck as Ecologist
Petr Kopecký
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Josef Lowag (1849-1911), vor 100 Jahren ein populärer Schlesier
Ivan Stupek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Josef Svatopluk Machar
Igor Lisový
Rok: 2004, Arista
kapitola v odborné knize

K alternáciám v slovenčine a angličtine
František Šimon
Rok: 2004
stať ve sborníku

K exulantskému kancionálu Poklad zpěvů duchovních Johanna Myllera
Jan Malura
Rok: 2004
stať ve sborníku

K interpretacím exulantské hymnografie baroka. (Písně Adama Plintovice a Jana Liberdy.)
Jan Malura
Rok: 2004
stať ve sborníku

K jazykové interferenci ve výuce
Jiří Muryc
Rok: 2004, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

K jazykové stránce kázání Sváti Karáska
Naděžda Kvítková
Rok: 2004, Naše řeč
článek v odborném periodiku

K niektorým adjektívnym termínom v anatómii
František Šimon
Rok: 2004
stať ve sborníku

K otázce nároků na pracovníky v profesi sociální práce
Karel Paulík
Rok: 2004
stať ve sborníku

K otázce psychických předpokladů pro výkon pomáhajících profesí
Karel Paulík, Anna Schneiderová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K pětašedesátinám profesora Josefa Anderše.
Jiří Damborský
Rok: 2004
stať ve sborníku

K problematice služeb sociální intervence
Anna Schneiderová
Rok: 2004, FF OU
kapitola v odborné knize

K proměnám písně Adama Michny z Otradovic Vánoční noc
Naděžda Kvítková
Rok: 2004
stať ve sborníku

K rekonstrukci hotelu Juliš
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

K sociální práci v České republice
Petr Saforek
Rok: 2004, FF OU
kapitola v odborné knize

K soutěži na vědeckou knihovnu v Ostravě
Martin Strakoš
Rok: 2004, Protimluv 3
článek v odborném periodiku

K užívání a motivaci našich pozdravů
Naděžda Kvítková
Rok: 2004
stať ve sborníku

K verbální a neverbální komunikaci
Milan Hrdlička, Mojmír Vavrečka, Emílie Demlová, Květuše Lepilová, Mojmír Vavrečka
Rok: 2004, OU
kapitola v odborné knize

Kapitel 1.3. (Das Deutsch des Hochmittelalters), 1.4. (Das Deutsch des Spätmittelalters), 1.5. (Das Deutsch der frühen Neuzeit) In: Wilhelm Schmidt: Geschichte der deutschen Sprache.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly z ruské literatury a kultury II
Jan Vorel
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly ze sociální práce
Eva Saunders, A Kol.
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Karel Jaromír Bukovanský, významný představitel českého národního hnutí na Ostravsku (k 160. výročí narození)
Andrea Pokludová
Rok: 2004, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Karel Smrž (1897-1953)
Karel Tabery
Rok: 2004, Univerzita Palackého
odborná kniha

Kariérové poradenství ve Finsku
Alina Kubicová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karvinská katastrofa 1894
Aleš Zářický, Jindřich Bilan
Rok: 2004, Uhlí, rudy, geologický průzkum
článek v odborném periodiku

Ke vztahu spisovné češtiny a sociolektů
Jaroslav Hubáček
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ke zdrojům jazykových bariér v česko-polské a česko-ruské komunikaci
Mojmír Vavrečka, Alicja Smiga
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ke zdrojům jazykových bariér v lexikální spojitelnosti
Mojmír Vavrečka
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kinofikace Moravy
Karel Tabery
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Klepsydra pamięci
Jan Malicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

KNECHT, P.: Dictionnaire suisse-romand
Jan Holeš
Rok: 2004, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Kněží jako nositelé spisovnosti?
Marcela Grygerková, Michaela Lašťovičková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kognitivní hodnoty ve vědě a změna paradigmatu
Petr Hromek
Rok: 2004
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub