Publikační činnost - IS PUBL
Animal Imagery in Kosinski's The Painted Bird and Spiegelman's Mauss
Stanislav Kolář
Rok: 2004
stať ve sborníku

Antologie teorie uměleckého překladu.
Mojmír Vavrečka, Milan Hrdlička
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Antonín Hübschmann 28. března 1884 v Praze - 12. listopadu 1914 u řeky San, Halič
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

Antonín Kolář
Igor Lisový
Rok: 2004, Arista
kapitola v odborné knize

Aperçu de quelques hypotheses sur l´implantation du français au Canada
Jan Holeš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Archaizmy
Marta Pančíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Archaizmy w przekładach Trylogii Henryka Sienkiewicza
Marta Pančíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Architekt ledových snů
Karel Tabery
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Architektura bratří Šlapetů
Martin Strakoš
Rok: 2004, Arch o achitektúre a inej kultúre 9
článek v odborném periodiku

Artystyczne mieszanie języków w Jarmarku rymów Juliana Tuwima
Jiří Damborský
Rok: 2004
stať ve sborníku

Aspects of English for Business and Economics
Gabriela Zapletalová
Rok: 2004
stať ve sborníku

August Scholtis - ein Herr aus Bolatitz
Ivan Stupek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Avantgarda na periferii a jinak. K moravským výstavám bratří Šlapetů
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

Avtorskaja pesnja v postmodernistskom mire
Igor Jelínek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Barevné povídky nejen o lásce.
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Host
článek v odborném periodiku

Barokní obrazy v díle Viléma Závady?
Iva Málková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Baroko v Itálii - Baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem
Jan Malura
Rok: 2004, Studia Comeniana et Historica, č. 71-72
článek v odborném periodiku

Baroko v nás
Petr Holý
Rok: 2004
libreta, scénáře

Barthes, R.: Mytologie
Martin Pilař
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

BBC discussion
Světla Čmejrková
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Bebek. Karczma Beskidzka
Milan Myška
Rok: 2004, Kalendarz Ślaski XLI 2005, ZGPZKO Czeski Cieszyn
článek v odborném periodiku

Bibliografie
Zdeňka Nedomová, Květuše Lepilová
Rok: 2004, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 5. (17.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2004, Ostravská univerzita
odborná kniha

Brněnský Františkov - Denisovy sady
Pavel Zatloukal
Rok: 2004, Arch 9
článek v odborném periodiku

Buchbesprechungen: Památna kniha olomoucká z let 1430-1492.
Zdeněk Masařík, Libuše Spáčilová, Vladimír Spáčil
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Budování moderní infrastruktury v průmyslovém městě (Moravská Ostrava posledních předválečných desítiletí)
Pavel Kladiwa
Rok: 2004, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

California Nature Writers and the Deep Ecology Movement
Petr Kopecký
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Can Central European Languages Survive the Attack of English (commercials and mass media)?
Hana Srpová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cases in Macro Social Work Practice. Second Edition
Stephen Wernet, F. E. Netting, D. Fauri
Rok: 2004, Allyn-Bacon, Inc.
odborná kniha

Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků
Maria Vašutová
Rok: 2004, FF OU
kapitola v odborné knize

Cestou, necestou
Vladimír Horák
Rok: 2004, Zase-to
článek v odborném periodiku

Chcete být v češtině
Milan Hrdlička
Rok: 2004
stať ve sborníku

Chlapečka nebo holčičku?
Marek Petrů
Rok: 2004, Vesmír
článek v odborném periodiku

Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společnosti. ISBN 80-7106-508-0
Nina Pavelčíková, Jiří Hanzal
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Církevní zpěv jako komunikační prostředek
Jaroslav Hubáček
Rok: 2004
stať ve sborníku

Co a jak se dozvědět o české architektuře současnosti
Martin Strakoš
Rok: 2004, Protimluv 3
článek v odborném periodiku

Comentarios a la película Troya
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2004, Laberinto
článek v odborném periodiku

Comentarios a la película Troya
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2004, Laberinto
článek v odborném periodiku

Communication Barriers to the Use of English in the Czech Environment
Christopher Hopkinson
Rok: 2004
stať ve sborníku

Community Practice in the 21st Century
Stephen Wernet
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Community Service in University Education. The Case of University of Ostrava
Vincenc Kopeček
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comrie, B. - Greville G. Corbette, eds.: The Slavonic Languages
Jan Holeš
Rok: 2004, Slavia - Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Contra regem et patrem. Bunt Przemysla Otokara II przeciw ojcu królowi Waclawowi
Antoni Barciak
Rok: 2004
stať ve sborníku

Cortland College
Zdeňka Kalnická
Rok: 2004
působení v zahraničí

Counselling w pracy socjalnej
Alina Kubicová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Curatores pauperum. Źrodłla i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej
Antoni Barciak
Rok: 2004,
odborná kniha

Curriculum académico y profesional abreviado del profesor Roberto Mansberger Amorós
Piotr Sawicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

Czech perceptions of film posters in the 1920´s
Karel Tabery
Rok: 2004, Moravská galerie - Exlibris
kapitola v odborné knize

Czy hispańskie przyslowia sa przetwarzalne? Uwagi nie tylko warsztatowe przykladami okraszone
Piotr Sawicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

Czy istnieje w Polsce szkola hermeneutyczna w przekladie?
Jerzy Brzozowski
Rok: 2004
stať ve sborníku


