Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
The California Crucible: Literary Harbingers of Deep Ecology
Petr Kopecký
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Development of Language
Jan Holeš
Rok: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku

The French Language in Canada
Jan Holeš
Rok: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku

The History of the Psychology of Work and Organisation in Czech and Slovak Industry
Karel Paulík
Rok: 2004, European Psychologist
článek v odborném periodiku

The Language of Advertising. Written text.
Jan Holeš
Rok: 2004, Language- Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku

Theofan Prokopowitsch über die Kunst der Geschichtsschreibung (
Igor Lisový
Rok: 2004
stať ve sborníku

Thériault, J. Y. (dir.): Francophonies minoritaires au Cananda. L´état des lieux. Édition d´Acadie, Moncton 1999
Jan Holeš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Through Death to Freedom. On Human Torches and Living Bombs
Hana Srpová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

To Live Fully, Here and Now: The Healing Vision in the Works of Alice Walker
Karla Šimčíková
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Toman, J.: Poezie jako estetický a didaktický fenomén v recepci prepubescentního dítěte. Habilitační práce
Svatava Urbanová, Jaroslav Toman
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tomáš Garrigue Masaryk
Pavel Kladiwa, Alain Soubigou
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Toponyma na katastru Havlíčkův Brod
Jaroslav David
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Topos Atlantidy a motiv potopy v české literatuře 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Torso : opera
Kamil Harvánek
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Travaux de linguistique 44. La préposition (suite)
Jan Holeš
Rok: 2004, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Tvůrce vlastní kariéry
Karel Paulík, Anna Schneiderová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tvůrce vlastní kariéry
Anna Schneiderová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Týden v regionech
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Týden v regionech
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Un gran hispanista ostraviense, Zdeněk Šmíd
Jaroslav Reska
Rok: 2004
stať ve sborníku

Una actitud responsable frente al lenguaje. Las protagonistas de las novelas de Carmen Martín Gaite y Almudena Grandes
Nina Podleszańska, M.-Pierrete Malcuzynski, A. Flisak
Rok: 2004, Warsaw University
kapitola v odborné knize

Une déchéance vertueuse dans le romanesque du XIX.siécle.
Magdalena Wandzioch
Rok: 2004, Littérature de la misére,Misére de la littérature
článek v odborném periodiku

Univerbizmy v slovenskej a poľskej tlači
Marta Pančíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Universidad de Cantabria Santander Espaňa
Kornélia Machová
Rok: 2004
působení v zahraničí

Universität Wien
Stanislav Kavka
Rok: 2004
působení v zahraničí

Univerzita Roma Tre
Aleš Svoboda
Rok: 2004
působení v zahraničí

Univerzita v Salernu
Stanislav Kolář
Rok: 2004
působení v zahraničí

Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
Stanislav Kavka
Rok: 2004
působení v zahraničí

Uplatnění absolventů oboru sociální práce s poradenským zaměřením Filozofické fakulty Ostravské univerzity na trhu práce
Jan Nevřala
Rok: 2004, Národní vzdělávací fond
kapitola v odborné knize

Úřední dopis v ruštině - DIV
Jelena Kupcevičová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úspěchy jihomoravských Romů v padesátých letech
Nina Pavelčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ustálená přirovnání se zooapelativem...
Jelena Kupcevičová, Eva Mrhačová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Usuelle Wortverbindungen: Fokussierung des aktuellen Themas "Kollokabilität lexikalischer Einheiten" auf den Bereich des deutsch-tschechischen Sprachkontrasts
Iva Kratochvílová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Utajená tragédie na Odře
Milan Myška
Rok: 2004, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Utile dulci miscere. O czytelniczych wyborach
Jan Malicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

Utopie a antiutopie v české próze
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Revue Labyrint
článek v odborném periodiku

Úvodní slovo. Ak. mal. Anna Georgiadu - Treuchlová
Marie Šťastná
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Uwagi o funkcjonowaniu rady miasta Myslowice w świetle "Czerwonej Ksiegi" (od końca XVI do drugiej polowy wieku XVIII)
Antoni Barciak
Rok: 2004, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 21. Studia Historica III
článek v odborném periodiku

Uwagi o strukturze zawodowej i spolecznej mieszkańców terenów wapólczesnych Katowic do poczatków XVIII.
Antoni Barciak
Rok: 2004
stať ve sborníku

Václav Havel, Karel Čapek a próza na konci 19. století. University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2004
působení v zahraničí

Vallée d´Aoste - toujours francophone?
Jan Holeš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Variantnost církevních písní
Jaroslav Hubáček
Rok: 2004, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Ve jménu svádění
Zdeňka Kalnická
Rok: 2004, Filozofia
článek v odborném periodiku

Ve stínu těžních věží
Aleš Zářický
Rok: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Ve stínu těžních věží. Historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi
Petr Popelka, Aleš Zářický
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vědomosti a postoje
Irena Bogoczová, Blažena Gracová
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2004, FF OU
odborná kniha

Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže. Spisy FF OU 153/2004
Nina Pavelčíková, Blažena Gracová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vědomosti polské studující mládeže z české historie
Blažena Gracová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Velikonoční obřadní lomození u českého a něměckého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku
Vladimír Horák
Rok: 2004, Národopisná revue
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub