Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Ohlas moravskoostravského tisku na příliv židovských emigrantů z Německa po roce 1933
Hana Šústková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ohrozim, Ohrozima, Ohrozimy (k jednomu toponymu z Opavska)
Jaroslav David
Rok: 2004
stať ve sborníku

Opava
Marek Otisk
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Opavská advokacie ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2004, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Orfej russkogo postmodernizma.
Igor Jelínek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Originály papežských listin v moravských archivech z let 1198-1431
Pavel Hruboň
Rok: 2004
stať ve sborníku

Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících návykové látky
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná, Maria Vašutová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících návykové látky
Helena Záškodná, Maria Vašutová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ostrava
Marek Otisk
Rok: 2004, Montanex
kapitola v odborné knize

Ostravsko
Ludmila Nesládková, H. Weissmannová
Rok: 2004,
kapitola v odborné knize

Osudy slezskoostravského hradu v 19. století
Antonín Grůza
Rok: 2004
stať ve sborníku

Otto F. Babler und die Mystik
Eva Hrdinová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ovidiovi současníci
Igor Lisový
Rok: 2004, Menerva
článek v odborném periodiku

Pädoyer für eine Korpuslinguistik.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2004
stať ve sborníku

Pamięci Jana Kubisza. W 75. rocznicę śmierci poety Ziemi Cieszyńskiej
Zofia Matysková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Pana Maleńczukowe "Chamstwo w państwie"
Jan Malicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

Parémie národů slovanských
Simona Mizerová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Paul Tillich: Technické město jako symbol.
Vladimír Šiler
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Pavel Oliva
Igor Lisový
Rok: 2004, Arista
kapitola v odborné knize

Personální řízení. Distanční text
Anna Schneiderová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964
Vojtěch Vlček
Rok: 2004, Matice cyrilometodějská
odborná kniha

Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1969
Nina Pavelčíková, Vojtěch Vlček
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Petrarca, Francesco, Mé tajemství; O tajném střetu mých myšlenek - Secretum meum; De secreto conflictu curarum mearum
Richard Psík
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Planeta Země - články s religionistickou tématikou. 53 článků ročně.
Vladimír Šiler, Kolektiv Autorů
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
Aleš Zářický
Rok: 2004
stať ve sborníku

Podróże "Guliwera"
Jan Malicki
Rok: 2004, Guliwer
článek v odborném periodiku

Pohled do dějin místeckého děkanátu
Veronika TOMÁŠOVÁ
Rok: 2004
stať ve sborníku

Pojechali 3, učební komplex pro ZŠ
Mojmír Vavrečka, Hana Žofková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pokus o reflexi slovenské a české literatury pro děti a mádež v posledním desetiletí (1993-2003)
Svatava Urbanová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Pokusy o asimilaci romského etnika českých zemí a proces likvidace tradiční kultury ve 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Polonistická studia v Ostravě - současnost a perspektivy
Jana Raclavská
Rok: 2004
stať ve sborníku

Popis užití minulých časů v současném psaném francouzském jazyce dokumentů Evropské unie
Jana Pavlisková, Eva Lánská, Eva Lánská
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poradenská kompetence sociálního pracovníka očima klienta
Karel Paulík
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poradenství pro nezaměstnané
Karel Paulík, Alina Kubicová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poselství generálního prologu Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2004, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Poslechová cvičení k angličtině pro jazykové školy III
Stella Nangonová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Possibilities of a situational approach to social intelligence research
František Baumgartner
Rok: 2004, Studia Psychologica
článek v odborném periodiku

Postavení jesenického průmyslu na počátku 20. století
Petr Popelka
Rok: 2004, Severní Morava
článek v odborném periodiku

Postmodernizm, czyli nowy początek literatury czeskiej?
Józef Zarek
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postmodernizm, czyli nowy początek literatury czeskiej?
Józef Zarek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Postupimská dohoda
Pavel Carbol
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek na podaný projekt GA ČR
Hana Srpová, Alena Jaklová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na projekt:Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád přislušníků skupin z odlišných sociokulturních prostředí a formulace strategií k jejich překonávání
Vladimír Šiler
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Posudek projektu GA ČR
Hana Srpová, Pavel Krejčí
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Požehnání k narozeninám
Michaela Lašťovičková
Rok: 2004, SpBohemystika
článek v odborném periodiku

Práce s agresivním klientem v pomáhajících profesích
Karel Paulík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Práce s drogově závislým klientem v pomáhajících profesích
Helena Záškodná
Rok: 2004, FF OU
kapitola v odborné knize

Pracovní trhy a systémy sociální politiky v Evropě
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice
Jaroslav Hubáček, V. Šaur
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Primenenije i funrcii paremij...
Jelena Kupcevičová
Rok: 2004
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub