Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Obecná psychologie pro doplňující pedagogické studium
Karel Paulík
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná psychologie pro učitele odborných předmětů
Karel Paulík
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná psychologie pro učitele odborných předmětů
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obecná struktura dodatku k diplomu
Helena Záškodná
Rok: 2003
stať ve sborníku

Obecná teorie člověka (Diviš, I.: Teorie spolehlivosti : Texty z let 1960/1999)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Host (recenzní příloha)
článek v odborném periodiku

Obraz z temnoty, píseň z ticha
Jakub Guziur
Rok: 2003, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku

Obrázková kultura a španělská dětská literatura. In Mediá v umení a literature pre deti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Oč jde při překládání?
Milan Hrdlička
Rok: 2003, TOP
článek v odborném periodiku

Odborná komunikace a problémy její translace
Milan Hrdlička
Rok: 2003
stať ve sborníku

Odkud brát a kam dávat? Komunální hospodářství průmyslového města na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Moravská Ostrava 1875-1910)
Pavel Kladiwa
Rok: 2003, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Ohlasy prací prof. Jana Šabršuly
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ohlédnutí - 1993 a výhledy - 2003
Květuše Lepilová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Okraj a střed v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference
Svatava Urbanová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Olmützer medizinisches Kompendium (Biogram)
Lenka Vaňková
Rok: 2003, de Gruyter Verlag
kapitola v odborné knize

On Expressing Negative Politeness in English Fictional Discourse
Sirma Wilamová
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

On the History of the Application of Occupational and Organizational Psychology in Heavy Industry in tThe Ostrava Region
Karel Paulík
Rok: 2003, On the History of the Application of Occupational and Organizational Psychology in Heavy Industry in tThe Ostrava Region
článek v odborném periodiku

Opavská konkatedrála po požáru z roku 1689.
Antonín Grůza
Rok: 2003
stať ve sborníku

Opavský pobyt profesora Václava Čepeláka v letech 1924-1935
Lumír Dokoupil
Rok: 2003
stať ve sborníku

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Lepilová, K. - Vorel, J.: Kapitoly z ruské literatury a kultury I (1. pol. 19. stol.). Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.
Ljuba Mrověcová, Jan Vorel, Květuše Lepilová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Nedomová, Z.,Rudincová, B.: Vybrané kapitoly z funkční stylistiky a gramatiky ruštiny. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.
Ljuba Mrověcová, Zdeňka Nedomová, Blažena Rudincová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Vavrečka, M.: Funkční lexikologie. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky
Ljuba Mrověcová, Mojmír Vavrečka
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Orwell, G.: Nadechnout se
Petr Kopecký
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ostrava - Stadt des Sports
Šárka Sladovníková
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ostravsko-karvinský revír v éře nástupu akciových společností na konci 19. století
Aleš Zářický
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ostravští Krausové a jejich příspěvek k řešení bytové nouze
Lumír Dokoupil
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ostrawa miasto sportu
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Oswald von Wolkenstein: Die Ichs in seinen Liedern und Handschriften.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2003
stať ve sborníku

Otázka autorství vily Lothara Grohmanna ve Vrbně pod Pradědem
Naděžda Goryczková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Otázka Petra Hrušky pro Zdeňka Smolku
Zdeněk Smolka
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Otázka založení druhé české univerzity a její nacionální a politická instrumentalizace
Jiří Malíř
Rok: 2003
stať ve sborníku

Otevřenost pojmů "tradice, inovace, současná literatura"
Svatava Urbanová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Památky hornické činnosti
Miloš Matěj
Rok: 2003
stať ve sborníku

Parémie národů slovanských. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho Mudrosloví
Jana Raclavská
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Partnerství pro rozvoj aneb globální Marshallův Plán
Pavel Nováček
Rok: 2003
stať ve sborníku

Patrick Sériot - Structure et totalité
Jan Šabršula
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pavel Oliva
Igor Lisový
Rok: 2003, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Pavlačové domy jako prostor filmového příběhu aneb co je nového na sídlišti jednoho českého maloměsta
Martin Strakoš
Rok: 2003, Arch o achitektúre a inej kultúre 8
článek v odborném periodiku

Pedagogická komunikace. Distanční text
Anna Schneiderová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogická psychologie, psychologie řízeného učení
Maria Vašutová, Anna Schneiderová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogická psychologie. Psychologie řízeného učení. Distanční text
Anna Schneiderová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

People in view of the quality and sustainability of life indicators
P. Mederly, Pavel Nováček, J. Topercer
Rok: 2003, MJF
kapitola v odborné knize

Perevod kak akt mežkulturnoj kommunikaciji
Milan Hrdlička
Rok: 2003
stať ve sborníku

Perevodčeskije aspekty mežkulturnoj kommunikaciji
Milan Hrdlička
Rok: 2003
stať ve sborníku

Personální řízení
Anna Schneiderová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pět básnických knih Viktora Dyka
Martin Tomášek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Peter Macsovszky Cvičná pitva
Iva Málková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd)
Jaroslav David
Rok: 2003, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Piotr Sawicki, Las plumas que valieron por pistolas
Nina Podleszańska
Rok: 2003, Anthropos
článek v odborném periodiku

Plamínek v horách, požár v nížině. Indiánské povstání v mexickém Chiapasu
Přemysl Mácha
Rok: 2003, Nakladatelství Doplněk
odborná kniha

Po stopách jazyků
Miroslav Černý
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub