Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Professor Ladislav Zgusta Octogenarian
Jan Holeš
Rok: 2004, Archiv orientální
článek v odborném periodiku

projekt Jazyková dynamika publicistiky
Hana Srpová, Bohumila Junková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích 1850-1918
Pavel Kladiwa, Tomáš Jiránek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Proměny recepce básnického díla ve 20. století (Vilém Závada)
Iva Málková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Propast mezi bohatými a chudými
Jiří Dienstbier, P. Frič, J. Dienstbierová, Pavel Nováček
Rok: 2004, GplusG
kapitola v odborné knize

Průmyslové město v literatuře. V rámci workshopu Animace průmyslového dědictví. (Oživení a obnova technických a průmyslových památek.)
Iva Málková
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Průvodci po současné literatuře
Jakub Guziur
Rok: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku

Przemiany struktur społeczno - zawodowych ludności w dziejach Katowic
Antoni Barciak
Rok: 2004,
odborná kniha

Przemówienie prof. dr. hab. Jana Malickiego przewodniczącego komisji Nagrody im. Wojciecha Korfantego w dniu 19 kwietnia 1998 roku.
Jan Malicki
Rok: 2004, Książnica Śląska T. 27 (1998-2000)
článek v odborném periodiku

Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłebiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku
Antoni Barciak
Rok: 2004,
odborná kniha

Przybysze z Czech i Moraw w otoczeniu ksiazat górnoślaskich w średniowieczu
Antoni Barciak
Rok: 2004
stať ve sborníku

Přehled vývoje evropské a české vědy o antickém starověku do poslední čtvrtiny 19. století
Igor Lisový
Rok: 2004, Arista
kapitola v odborné knize

Překlad pohádky Malinovyje babochki v evropském dialogu.(spoluautorka:Zuzana Gabrielová)
Igor Jelínek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Překlad ve vyučování cizích jazyků
Jitka Smičeková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Připomínka ostravského kubistického krematoria
Martin Strakoš
Rok: 2004, Protimluv 3
článek v odborném periodiku

Příručka lektora vzdělávání ve veřejné správě. Distanční text (e-learning), 1.-2.kap
Anna Schneiderová, Josef Malach
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psáno kurzívou
Marek Petrů
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Psychologické poradenství v sociální práci II
Karel Paulík
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Psychologické poradenství v sociální práci II
Karel Paulík, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Petr Saforek, Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Renáta Halásková, Jan Nevřala
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Psychologie osobnosti. Učební text pro distanční studium
Karel Paulík
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie zdraví a nemoci
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pułapki dla tłumacza
Marta Pančíková
Rok: 2004, Elipsa
kapitola v odborné knize

Quality of life of unemployed in relation to coping strategies
František Baumgartner
Rok: 2004
stať ve sborníku

Quelques observations sur les particularités lexicales dans le langage des jeunes Français
Jan Lazar
Rok: 2004
stať ve sborníku

Quelques problemes de la comparaison des langues
Jan Šabršula
Rok: 2004
stať ve sborníku

Rašení a zrání na poli ekokritiky
Petr Kopecký
Rok: 2004, Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné
článek v odborném periodiku

Raymond Smullyan. Satan, Cantor a nekonečno ... a další logické hlavolamy
Petr Hromek
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Recenze: JUAN VALERA, Pisma iz Rasii, traducido por S. P. Nikolaeva, Sankt-Petersburg, Almanakh
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2004, Estudios Hispánicos 11
článek v odborném periodiku

Recenze publikace "Tschechisch. Faszination der Vielfalt" Sodeyfi, H. - Newerkla, S. M. Wiesbaden 2002.
Pavel Kosek
Rok: 2004, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Reconsideration of Life and Death. Water and Woman in the Arts and Mythology
Zdeňka Kalnická
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Region soudržnosti Moravskoslezsko a rozvoj lidských zdrojů
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Reklamnoje imja: ot izobretenija do precedentnosti (posudek na autoreferát doktorské disertace)
Blažena Rudincová, Irina V. Krjukova
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Renesanční epitafy v olomoucké katedrále a katolická propaganda a imaginace na Moravě přelomu 16. a 17. století.
Ondřej Jakubec
Rok: 2004, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Rezension zu Rinas
Iva Kratochvílová
Rok: 2004, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Rola języka ojczystego w nauczaniu i wychowaniu.
Karel Kadłubiec
Rok: 2004,
kapitola v odborné knize

Role inteligence v kultivačním procesu městské společnosti na přelomu 19. a 20. století (Moravská Ostrava a Opava)
Andrea Pokludová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Role nespisovnosti v českém reklamním diskursu
Hana Srpová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Role Ostravské univerzity na česko-polském jazykovém pomezí (na příkladu vzdělávání polonistů pro polské národnostní školství)
Zofia Matysková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Rolová ztráta
Anna Schneiderová, Naděžda Špatenková
Rok: 2004, Grada
kapitola v odborné knize

Rolové ztráty
Anna Schneiderová, N. Špatenková, A Kol.
Rok: 2004, Portál
kapitola v odborné knize

Romanica Olomoucensia XIV
Jan Holeš, O. Černý, Jan Holeš
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace
Martin Tomášek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace
Martin Tomášek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

Romové - konec (ne)jednoho mýtu. ISBN 80-86140-21-0
Nina Pavelčíková, Marek Jakoubek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romové v českých zemích v letech 1945-1989.
Nina Pavelčíková
Rok: 2004, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
odborná kniha

Romský legionář Jan Daniel
Nina Pavelčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Rudolf Zuber - život moravského historika
Lenka Králová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ruská řečová etiketa
Jelena Kupcevičová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ruská řečová etiketa.
Mojmír Vavrečka, Jelena Kupcevičová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub