Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Zur multimodalen Erklärung von Fachwörtern in Lehrwerken am Beispielfach "Biologie"
Eva Polášková
Rok: 2018, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Zur Problematik der Rezeption von deutschen medizinischen Texten des 15. Jh.
Lenka Vaňková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zwischen Deutsch und Tschechisch: Germanisches und Slavisches in den obersorbischen Grammatiken, Sprachratgebern und Wörterbüchern des 19. Jahrhunderts
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žánrová podoba bajky, etuda v podobě básně
Iva Málková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žena v roli živitelky
Lenka Nováková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženy v obrazech - gender a reprezentace ve výzdobě šlechtických sídel v Čechách
Jan Dienstbier
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženy za první republiky
Andrea Pokludová
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Židovsko-křesťanský dialog v 15. století: Giovanni Pico a Jochanan Alemanno
Jan Herůfek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Židovský humor
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Brána
článek v odborném periodiku

Žítkovské bohyně de Kateřina Tučková y La semana de colores de Elena Garro
Jakub LUKÁŠ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Živá toponymie českého pohraničí (na příkladu několika obcí okresu Jeseník)
Tereza Klemensová
Rok: 2018, Polska akademia nauk - Instytut jezyka polskiego
kapitola v odborné knize

Živá toponymie v obci Rusava
Jana Rausová
Rok: 2018, Instytut Języka Polskiego PAN
kapitola v odborné knize

Život a smrt podplukovníka četnictva in memoriam Bedřicha Šteigera
Martin LOKAJ
Rok: 2018
stať ve sborníku

Život v Československu
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948-1970 a tzv. socialistická industrializace
Nina Pavelčíková, Petr Popelka
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

100. Výročie vzniku Oravskej lesnej železnice
Martin Chmelík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

19th Century Armenian Religious Art in the austro-Hungarian Empire between Lviv and Vienna
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

190 let společnosti Vítkovice a.s., historie, tradice, kreativita v minulosti a dnes.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

25 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Jana Bolková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

8. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě (Kulturpunkt 2018)
Milan Pišl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

. System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

A. A. Baitursynov Kostanay state university 2017-02-04 - 2017-03-05
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
působení v zahraničí

A mixed-method evidence of intimate partner violence victimization among female students in Kosovo and its correlates
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Rok: 2017, Psychology of Violence
článek v odborném periodiku

Abreviace v současné ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

African Presence in Socialist Czechoslovakia
Karla Kovalová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Agnieszka Woch (éd.) (2015). Actas Universitas Lodziensis - Folia Litteraria Romanica. Pratiques langagi?res périphérique
Jan Lazar
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Akteure und Mechanismen in der Außenpolitik der letzten Přemysliden
Robert Antonín
Rok: 2017, Herder Institut
kapitola v odborné knize

Aktual'nye yazykovye tendencii v sovremennom russkom yazyke (teoreticheskij obzor)
Lukáš Plesník
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Altruizmus jako protektivní faktor rizikového chování v prostředí internetu
František Baumgartner
Rok: 2017
stať ve sborníku

Anafora
Tomáš ŠMIŘÁK
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analfabeta negramotná a další hrdinové z knih
Svatava Urbanová
Rok: 2017
stať ve sborníku

"And this is the view from outside my window": On text and image interplay in university website blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2017, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku

Angels, devils, and deathbed - visuality of ars moriendi and its transformations
Daniela Rywiková, Jan Dienstbier
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anniversaire de Madame Jitka Smičeková (*11.6.1947). Publications 1995-2012
Jana Veselá, Zuzana Honová
Rok: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017
článek v odborném periodiku

Another Attempt at Capturing the Elusive We
Simona KORYTÁŘOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antinatalismus
Vlastimil Vohánka, Kateřina LOCHMANOVÁ, Filip SVOBODA
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Antisthenova "naturální ekonomie". Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.
Oldřich Kramoliš
Rok: 2017, Filozofia , Filozofický ústav SAV
článek v odborném periodiku

Antoine Marése Edvard Beneš od slávy k propasti - drama mezi Hitlerem a Stalinem. Praha 2016
Pavel Carbol
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antonín Simper - ruský legionář a důstojník četnictva
Martin LOKAJ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Antroponimia polsko-czeskiego pogranicza (na przykładzie gminy Krzanowice)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Radek Čech, Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Xinying Chen
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Apologies in L1 and lingua franca English: A contrastive pragmatic study of TripAdvisor responses
Christopher James Hopkinson
Rok: 2017, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Aproksymaty polsko-czeskie jako problem translatorski
Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archeologické prameny
Michal Zezula, Zbyněk Moravec
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Area Slavica 2
Irena Bogoczová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Argumentace a ideologický základ neo-nacionalistických pravicových extrémních hnutí v České republice a její sebe-prezentace v sociálních sítích.
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aritmetika jako garant pravdy filosofů: Augustin - Boethius - Gerbert z Remeše
Marek Otisk
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arnošt Rychlý a Opava. Město a jeho hudební skladatel
Ondřej HANIČÁK, Markéta HANIČÁKOVÁ
Rok: 2017, Slezské zemské muzeum - Statutární město Opava
odborná kniha

Art of Armenian Diaspora. Second International Conference
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
rss
social hub