Publikační činnost - IS PUBL
Rothschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Rotschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Richard Psík, Aleš Zářický
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Rozdiely v posudzovaní vybraných aspektov postavenia etník v spoločnosti ako potenciálny zdroj konfliktov
František Baumgartner
Rok: 2005, Universum
kapitola v odborné knize

Rozum a víra
Eva Saunders, Josef Dolista
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvoj tvůrčích a inovačních dovedností manažérů a jejich pracovních týmů
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvojový projekt MŠMT - 235/36, číslo projektu: 311454. Závěrečná zpráva
Maria Vašutová
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Mieczyslaw Balowski, Jaroslav Bartošek, Marie Čechová, Jana Hoffmannová, Jaroslav Hubáček, Josef Jodas, Jan Kořenský, Marie Krčmová, Naděžda Kvítková, Svatava Machová, Olga Müllerová, Teresa Zofia Orłoś
Rok: 2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racoborzu, Wydawnictwo PRO
odborná kniha

Rudolf von Ottenfeld. Rakouská armáda za napoleonských válek 1792-1815
Daniela Rywiková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Římská literatura
Jiří Šubrt
Rok: 2005, Oikoymenh
odborná kniha

Sakrální stavby Moravy a Slezska ve zlomové epoše
Martin Strakoš
Rok: 2005, Architekt LI
článek v odborném periodiku

Saul A. Kripke. Sémantické úvahy o modální logice
Petr Hromek
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Schichtwechsel
Dominique Fliegler
Rok: 2005, TUD Press
kapitola v odborné knize

Schichtwechsel. Revitalisierungsstrategien für den Nikolaiplatz in Görlitz
Dominique Fliegler
Rok: 2005, TUD Press
kapitola v odborné knize

Schneider, Josef
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Scholtis, August
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Sergej Lvovič Utčenko
Igor Lisový, Jan Burian
Rok: 2005, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Sintaksičeskaja semantika dvadcat´ pjat´ let spustja
Zdeňka Nedomová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Śląski Wawrzyn Literacki 2004
Jan Malicki
Rok: 2005
ediční a redakční práce

Slavische Familiennamen in Deutschland anhand des Dorfes Trebendorf
Tatjana Reitmann
Rok: 2005
stať ve sborníku

Slovanské Studie IX. Studia Slavica IX.
Jana Raclavská
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Slovesné dativní vazby v češtině, polštině a ruštině
Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská
Rok: 2005
stať ve sborníku

Slovník koreňových morfém slovenčiny
František Šimon, Miloslava Sokolová, Martin Ološtiak, Martina Ivanová
Rok: 2005, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
odborná kniha

Slovník zdravotnických zkratek (lékařských, ošetřovatelských a příbuzných): anglické zkratky
Roman ADAMCZYK
Rok: 2005, Triton
odborná kniha

Slovo úvodem
Christopher Hopkinson, Martin Pilař
Rok: 2005, Dokořán
kapitola v odborné knize

Služby sociálního zabezpečení
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Služby zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Snaha Opavy o vybudování železnice ve čtyřicátých letech 19. století (K 150. výročí trati Opava - Svinov)
Petr Popelka
Rok: 2005, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Sňatky obyvatel města Frýdku v průběhu 17.-19. století
Radek Lipovski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sobre la evolución de la lengua espaňola
Jan Šabršula
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sociálně právní ochrana dětí a mládeže, II. díl
Milan Čichoň
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce jako činnost a vědní disciplina
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 2005, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Sociální práce jako vědní obor, činnost a profese
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociální práce s dalšími marginalizovanými skupinami
Jan Nevřala, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociální pracovníci ve světle různých očekávání
Karel Paulík, Petr Saforek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sociální služby pro děti a mládež
Maria Vašutová, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociologie pro nesociology
Vladimír Šiler, Vladimír Horák
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociologie pro nesociology
Vladimír Horák
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociologie pro nesociology
Vladimír Horák
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociology and Philosophy in France since 1945: Death and Resurrection of a Philosophy without a Subject
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 2005
stať ve sborníku

Solidariedade, 25 anos depois?
Jerzy Brzozowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Soubor židovského obyvatelstva Moravské Ostravy v roce 1921 ve světle vybraných demografických faktorů
Kamil Rodan
Rok: 2005
stať ve sborníku

Specifika církevní komunikace
Marcela Grygerková, Naděžda Bayerová, Irena Bogoczová, Jaroslav Hubáček, Zdeněk Kovalčík, Naděžda Kvítková, Michaela Lašťovičková, Eva Minářová, Veronika Vydrová, Marcela Zončová
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Spielmann, Petr. Aspekty imaginativního umění v 2. pol. 20. stol. (Habilitační práce)
Petr Holý, Petr Spielmann
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu
Eva Jandová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Starość nie radość? Problemy trzeciego wieku w paremiach jezyków romańskich i slowiańskich
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki
Rok: 2005
stať ve sborníku

Stát a právo
Milan Čichoň
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Statistická řada Österreichisches Städtebuch - opomíjený pramen ke studiu hospodářských, sociálních a demografických poměrů velkých měst českých zemí 1880-1910
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Státní silniční politika na Jesenicku v 2. polovině 19. století
Petr Popelka
Rok: 2005, Jesenicko. Vlastivědný sborník.
článek v odborném periodiku


