Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vzpomínka Jana Vráblíka na osvobozování Uherskobrodska
Nina Pavelčíková
Rok: 2005, Malovaný kraj
článek v odborném periodiku

Vzpomínka na prof. PhDr. Rudolfa Zimka, DrSc
Blažena Rudincová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vztah Viléma Závady a Vladimíra Holana (ve světle korespondence a zádušní řeči)
Iva Málková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

W świecie dziecięcej wyobraźni.
Karel Kadłubiec
Rok: 2005, "Rota?
článek v odborném periodiku

Wawrosz, Adam a Ondrusz, Józef (biogramy)
Irena Bogoczová
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Weaving a Web: The use of Internet technology in field education
Stephen Wernet, R. Beaulaurier, J. Birkenmaier, M. Berg-Weger, R. Banks, J. Wilson, R. H. Olliges
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Wege zur Kultursprache. Die Polyfunktionalisierung des Deutschen im juridischen Diskurs (1200-1800)
Norbert Richard Wolf, Ingo Warnke
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Weiser, Erwin
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Why is social intelligence difficult to measure?
František Baumgartner
Rok: 2005, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Wilhelm a David Gutmannové aneb jak dva chudí lipničtí židé k rytířským titulům přišli
Aleš Zářický
Rok: 2005, Genealogické a heraldické informace 2004
článek v odborném periodiku

Wittek, Bruno Hans
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Z historie Židů v jižních Čechách
Eva Saunders
Rok: 2005, Auspicia.recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
článek v odborném periodiku

Z Ustronia w świat
Karel Kadłubiec
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Zachodnio- i wschodniosłowiańskie pożyczki leksykalne w języku Adama Mickiewicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Ostravská univerzita, Nakladatelství Tilia
odborná kniha

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY APERITIV III - Ivo Chovanec
Antonín Grůza
Rok: 2005
úvodní slovo k výstavě

Zahrada lásky. Milostné příběhy českého středověku
Jan Malura
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Základy forenzní psychologie
Jan Nevřala
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy lexikologie a stylistiky 1. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Lubomír Bartoš
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy poradenství
Anna Schneiderová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy stylistiky a lexikologie 1
Irena Fialová, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy stylistiky a lexikologie 1. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy stylistiky a lexikologie 1. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem
Jiří Klusoň, Martin Zídek
Rok: 2005,
odborná kniha

Zaniklá sídliště na užším Havlíčkobrodsku
Jaroslav David
Rok: 2005
stať ve sborníku

Zaolziańsko-wileńskie paralele językowe
Irena Bogoczová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT- 235/36, číslo projektu:311454.
Maria Vašutová
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva, Rozvojový projekt MŠMT - 235/36, číslo projektu: 311454.
Maria Vašutová
Rok: 2005
výzkumná zpráva

Závěry pro zlepšení sociálních služeb
Karel Paulík, Karel Paulík, Anna Schneiderová
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Zemřel Jan Lehár - další nenadálý odchod znamenitého bohemisty
Jan Malura
Rok: 2005, Host, č. 2
článek v odborném periodiku

Zjišťování sociálních potřeb
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Zložené hybridy v poľskej a slovenskej tlači
Marta Pančíková
Rok: 2005, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego
kapitola v odborné knize

Zmiany w czeskiej ortografii po 1989 roku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Znovu a nově o stukturalismu Pražské školy (E. Volek: Znak, funkce, hodnota)
Aleš Haman
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Zprostředkovaná komunikace
Milan Hrdlička
Rok: 2005
stať ve sborníku

Zradnosti poľskej a slovenskej lexiky
Marta Pančíková
Rok: 2005, PRO
odborná kniha

Zrození Baťovy průmyslové metropole. Populační vývoj města Zlína v letech 1880-1938.(Rkp. rigorózní práce)
Nina Pavelčíková, Ondřej Ševeček
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zur Macht sozialer und kultureller Grenzziehungen, Konferenz vom 25.09.-28.09.2005 in Dresden
Nicole Hirschler
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zuzana a dva ironikové (kniha Daniel jako pretext české postmoderní prózy)
Petr Hrtánek
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Žánrová ekamo(n)táž Jana Jandourka
Petr Hrtánek
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Žánry, osobnosti, díla. (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie). 5. vyd
Svatava Urbanová, Milena Rosová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ženy a muži v sociální práci. Psychologické dny 2004
Karel Paulík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Žilková, M.: Soubor prací předložených k profesorskému řízení
Svatava Urbanová, Marta Žilková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Život v Těšíně na přelomu 19. a 20. století. Možnosti využití městských adresářů k poznání dějin měst
Andrea Pokludová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Život v Těšíně v roce 1913. Možnosti využití městských adresářů k poznání dějin měst
Andrea Pokludová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní prostředí
Pavel Nováček, Martin Potůček
Rok: 2005, SLON
kapitola v odborné knize

Živý odkaz literárního vědce (P. Blažíček: Kritika a interpretace)
Aleš Haman
Rok: 2005, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

11. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

2000 nejpoužívanějších ruských slov
Mojmír Vavrečka
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
instagram
rss
social hub