Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Literárněvědný večer Libuše Heczkové. V rámci cyklu Žena a umění
Iva Málková
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Literárněvědný večer Alice Jedličkové. V rámci cyklu Žena a umění
Iva Málková
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Literárněvědný večer Zuzany Stolz - Hladké. V rámci cyklu Žena a umění
Iva Málková
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Literární soutěž Magnesia Litera 2004 (posouzení asi 80 publikací)
Svatava Urbanová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Literární věda osudem i volbou. K 80. narozeninám Jaroslava Pleskota. Spis FF OU 213/2004, č. 5
Zdeněk Smolka
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Literární život kolem nás v 60. letech dvacátého století
Martin Pilař
Rok: 2004
stať ve sborníku

Los diccionarios de caló en la lexicografía espaňola
Ivo Buzek
Rok: 2004, Paralelo 50
článek v odborném periodiku

Los llamados adjetivos relacionales y calificativos en las estructuras binominales denominativas
Lubomír Bartoš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Los vaivenes del hispanismo polaco /II/: docencia universitaria, investigaciones, publicaciones
Piotr Sawicki
Rok: 2004, Mundo Eslavo /Granada/
článek v odborném periodiku

M. Dąbrowska-Partyka: Świadectwa i mistyfikacje
Józef Zarek
Rok: 2004, Pamiętnik Słowiański
článek v odborném periodiku

M. Györffy: English for Doctors
Miroslav Černý
Rok: 2004, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku

Máchovské variace v kontextu Horovy tvorby meziválečných let
Jiří Svoboda
Rok: 2004
stať ve sborníku

Magia vody i ženštiny. Filosofsko-estetičeskije zametki
Zdeňka Kalnická
Rok: 2004, Oblizdat
odborná kniha

Manažer vzdělávání dospělých ve veřejné správě. Distanční text (e-learning), 1.-5.kap
Anna Schneiderová, Josef Malach
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Marketingové komunikace a firemní strategie
Jaroslav Bartošek
Rok: 2004, FMK UTB
odborná kniha

Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache - Struktur - Edition
Lenka Vaňková
Rok: 2004, Dr. Ludwig Reichert Verlag
odborná kniha

Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache - Struktur - Edition.
Lenka Vaňková
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache-Struktur-Edition
Zdeněk Masařík, Lenka Vaňková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Medizinische Fachprosa. Beobachtungen zur wissensvermittelnden Literatur Schlesiens
Lenka Vaňková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Městské adresáře:zrcadlo socioprofesní městských struktur na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2004, Časopis Matice Moravské
článek v odborném periodiku

Metafyzika jako věda - arabská inspirace latinské debaty
Marek Otisk
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Metaphors in Pragmatists Texts. What Can They Reveal About Their Values
Zdeňka Kalnická, John Ryder (Ed.), Emil Višňovský (Ed.)
Rok: 2004, Rodopi
kapitola v odborné knize

Métaplasmes san-antoniesques
Jana Brňáková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Métaplasmes san-antoniesques
Jana Brňáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Mezinárodní kongres francouzské lingvistiky v Granadě
Jan Holeš
Rok: 2004, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Mezinárodní seminář "Animace průmyslového dědictví"
Martin Strakoš
Rok: 2004, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 16
článek v odborném periodiku

Mezinárodní seminář "Vila Tugendhat"
Martin Strakoš
Rok: 2004, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 16
článek v odborném periodiku

Meziválečná průmyslová architektura. Zpráva z konference
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

Michail Ivanovič Rostovcev
Igor Lisový
Rok: 2004, Arista
kapitola v odborné knize

Miedzy sierpem i mlotem a swastyka /1936-1945/: nowy paralelizm hiszpańsko-polski?
Piotr Sawicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

Mikulášek, M. Hledání "duše" díla v umění interpretace
Jiří Svoboda, Miroslav Mikulášek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mimeze, fikce a exprese v současné české próze
Aleš Haman
Rok: 2004
stať ve sborníku

Místní dráha Brno - Líšeň
Jiří Merta
Rok: 2004, Stavební listy
článek v odborném periodiku

Modeli reklamnogo teksta
Blažena Rudincová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Modlitba ve stáří
Naděžda Bayerová, Irena Bogoczová
Rok: 2004, OU
kapitola v odborné knize

Module 1A : Efficient Teaching of Grammar and Writing Skills
Petra Lexová, Stella Nangonová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Module 1B : Idiomaticity and Style in English Language Teaching
Petr Elšík, Miroslava Weberová, Stanislav Kavka
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Module 2A : Modern literature (Contemporary American and British Literature)
Stanislav Kolář, Petr Filip
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Module 2B : selected chapters from British studies: British parliamentary democracy
Jana Káňová, Petr Kopecký
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Module 2C : Selected Chapters from American Studies
Stanislav Kolář, Andrea Holešová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mondialisation et vocabulaire international en vue des procédés de traduction
Jitka Smičeková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Morfematická analýza deminutívnych latinských lekárských termínov
František Šimon
Rok: 2004
stať ve sborníku

Morphologie du français
Jan Šabršula
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Morphologie du français II. Le verbe
Jan Šabršula
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Morphologie du français II. Le verbe
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Morphologie du français. Le verbe
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Motivace ke studiu sociální práce a úroveň emocionální empatie
Zdeněk Mlčák, Jiřina Sotorníková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Motivické průniky v českých negativních utopiích druhé poloviny 20. století: mezi filozofií a pop-literaturou
Petr Hrtánek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Movimientos continuos y discontinuos en la literatura infantil y juvenil del último decenio In: Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století
Juana Matouš Reyes
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Multimediální komunikace a řeč
Květuše Lepilová, Autorský Kolektiv, Blažena Rudincová
Rok: 2004, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub