Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kapitoly z ruské literatury a kultury II
Jan Vorel
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly ze sociální práce
Eva Saunders, A Kol.
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Karel Jaromír Bukovanský, významný představitel českého národního hnutí na Ostravsku (k 160. výročí narození)
Andrea Pokludová
Rok: 2004, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Karel Smrž (1897-1953)
Karel Tabery
Rok: 2004, Univerzita Palackého
odborná kniha

Kariérové poradenství ve Finsku
Alina Kubicová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karvinská katastrofa 1894
Aleš Zářický, Jindřich Bilan
Rok: 2004, Uhlí, rudy, geologický průzkum
článek v odborném periodiku

Ke vztahu spisovné češtiny a sociolektů
Jaroslav Hubáček
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ke zdrojům jazykových bariér v česko-polské a česko-ruské komunikaci
Mojmír Vavrečka, Alicja Smiga
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ke zdrojům jazykových bariér v lexikální spojitelnosti
Mojmír Vavrečka
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kinofikace Moravy
Karel Tabery
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Klepsydra pamięci
Jan Malicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

KNECHT, P.: Dictionnaire suisse-romand
Jan Holeš
Rok: 2004, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Kněží jako nositelé spisovnosti?
Marcela Grygerková, Michaela Lašťovičková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kognitivní hodnoty ve vědě a změna paradigmatu
Petr Hromek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kohezijske regije v Republiki Česki in možnosti uporabe sredstev Evropske unije
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2004, Organizacija - Journal of Management, Informatics and Human Resources
článek v odborném periodiku

Komiksy se společenskou problematikou
Svatava Urbanová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kommunikationsmittel und Verhandeln
Šárka Sladovníková, Eva Šrámková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kommunikationsmittel und Verhandeln I
Eva Šrámková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kompendium obecné a vývojové psychologie
Anna Schneiderová, Jitka Šimíčková-Čížková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kompendium pedagogické a sociální psychologie
Anna Schneiderová, Jitka Šimíčková-Čížková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kompozitá v poľskej a slovenskej tlači z porovnávacieho hľadiska
Marta Pančíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Komunální elity druhé poloviny 19. století a počátku 20. století v českých zemích - stav bádání a možnost využití metodologických podnětů z německé a rakouské literatury
Pavel Kladiwa
Rok: 2004
stať ve sborníku

Komunikační bariéry
Mojmír Vavrečka, Autorský Kolektiv, Blažena Rudincová, Christopher Hopkinson
Rok: 2004, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Komunikační dovednosti
Anna Schneiderová, Marek Schneider
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Koncepce profesionální přípravy učitelů zaměřená na počáteční vyučování ruštině na ZŠ a tvorba nových učebních souborů RJ pro ZŠ
Blažena Rudincová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Koncepce, zahájení a závěrečné hodnocení mezinárodního sochařského symposia v Jeseníku
Petr Holý
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Konec dobrý všechno dobré. K výsledkům soutěže na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny
Martin Strakoš
Rok: 2004, Protimluv 3
článek v odborném periodiku

Konference "Meziválečná průmyslová architektura v Československu"
Martin Strakoš
Rok: 2004, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 16
článek v odborném periodiku

Konference "Nová výstavba v památkových rezervacích a zónách"
Martin Strakoš
Rok: 2004, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 16
článek v odborném periodiku

Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady
Dušan Ondrušek, V. Labáth, Z. Tordová
Rok: 2004, PDCS
odborná kniha

Kontakty Juliana Tuwima z Konstantym Ildenfonsem Gałczyńskim.
Zofia Matysková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kontakty Juliana Tuwima z Konstantym Ildenfonsem Gałczyńskim.
Zofia Matysková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kotůlková, Veronika: Deutsche Determinativkomposita und ihre Entsprechungen im Tschechischen (disertační práce)
Lenka Vaňková, Veronika Kotůlková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kouzlo významů, zvuků, barev.
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

Kráska a zvíře. Podněty pro ekologickou výchovu.
Vladimír Šiler
Rok: 2004, Bedrník. Časopis pro ekogramotnost.
článek v odborném periodiku

Kravařsko/Kuhländchen (Ke sporům o původ názvů a vymezení Kravařska)
Milan Myška
Rok: 2004
stať ve sborníku

Krizová intervence při ztrátě zaměstnání
Anna Schneiderová
Rok: 2004, FFOU
kapitola v odborné knize

Kultivace a dekultivace nové šlechty na Moravě - stav poznání a možnosti dalšího zkoumání
Tomáš Krejčík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kultura a umění na pozdně renesančním dvoře olomouckých biskupů: Jejich vztahy k rudolfínské Praze a dalším uměleckým evropským centrům.
Ondřej Jakubec
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kul´tura delovogo obščenija: Praktičeskoje posobije
Zdeňka Nedomová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kultura proti anarchii - Matthew Arnold a pojem kultury
Jakub Guziur
Rok: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku

Kynikové o ideální lidské společnosti
Igor Lisový
Rok: 2004, Auspicia. Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
článek v odborném periodiku

La imagen del diablo en la fraseología checa y espaňola
Lubomír Bartoš
Rok: 2004
stať ve sborníku

La liberalización sin la democratización y la sociedad civil sin ciudadanos. Las perspectivas de la democracia electoral en los pueblos indígenas de México.
Přemysl Mácha
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La Linguistique chez un didacticien
Jan Šabršula
Rok: 2004
stať ve sborníku

La literatura infantil y juvenil del ultimo decenio. Universidad Autónoma de Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2004
působení v zahraničí

La norma idiomática
Jana Veselá
Rok: 2004
stať ve sborníku

La recepción del Quijote en el ámbito checo
Jaroslav Reska
Rok: 2004
stať ve sborníku

La typologie des jeux de mots dans l´oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

La visión del gitano en la lexicografía espaňola. Disertační práce
Ivo Buzek
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)



 
facebook
rss
social hub