Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Ejhle světlo! Kaleidoskop o světle v Moravské galerii
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

Ekonomika a řízení firmy I.
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ekonomika a řízení firmy II.
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

El aprovechamiento de la conversación en tres obras de narrativa actual
Nina Podleszańska
Rok: 2004
stať ve sborníku

El mundo como artefacto en la prosa narativa rioplatense
Nina Podleszańska
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elegie Jiřího Ortena. University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2004
působení v zahraničí

Emergentní psychologie a krizová intervence
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

English - the Language of Globalization
Gabriela Zapletalová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache
Šárka Sladovníková, Lenka Vaňková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache (Text pro distanční vzdělávání)
Lenka Vaňková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Environmental Philosophy in California
Petr Kopecký
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erbenova Kytice. University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2004
působení v zahraničí

Erfurt Uniwersität
Stanislav Kavka
Rok: 2004
působení v zahraničí

Estudios Hispánicos XII. Miscelánea de la Literatura Espaňola y Comparada. Homenaje a Roberto Mansberger Amorós
Piotr Sawicki, Julia Butiná Jiménez, Justyna Ziarkowska, Agnieszka August-Zarebska
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Etika veřejné služby
Vladimír Šiler
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Eva Hoflerová: Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2004, Bohemistyka (PL)
článek v odborném periodiku

Explicitation et implicitation - les démarches traductives symétriques et complémentaires
Jitka Smičeková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Fabula czy poezija? Bakalaj po portugalsku
Jerzy Brzozowski
Rok: 2004
stať ve sborníku

Faktory působící při lingvistické inferferenci v cizojazyčné komunikaci
Christopher Hopkinson, Autorský Kolektiv
Rok: 2004, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Feldek i możliwości poezji okolicznościowej
Józef Zarek
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén sociální marginality v prožívání stáří
Karel Paulík, Eva Zacharová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fernando Presa González, Agnieszka Matyjaszczyk Grenda: Madrid a los ojos de los viajeros polacos. Un siglo de estampas literarias de la Villa y Corte (1850-1961), Madrid, Huerga & Fierro Editores, 2003, 315+3 pp
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2004, Estudios Hispánicos 12
článek v odborném periodiku

Filmová publicistika Karla Smrže, část třetí
Karel Tabery
Rok: 2004, Univerzita Palackého
odborná kniha

Filmová publicistika Otakara Štorcha-Mariena
Karel Tabery
Rok: 2004, Univerzita Palackého
odborná kniha

Filosof přírodních věd
Marek Petrů
Rok: 2004, Aluze
článek v odborném periodiku

Filosofie římské říše
Igor Lisový, L. Kysučan
Rok: 2004
stať ve sborníku

Filozofické základy judaismu a jeho výchovné aspekty
Eva Saunders
Rok: 2004, Auspicia. Recenzovaný časopis pro ozázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií
článek v odborném periodiku

FISCHBACH, F. Axel Honneth et le retour aux sources
Pavel Baran
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Fonetická analýza substandardní mluvené češtiny
Hana Srpová, Marie Dohalská
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Formy financování rozvoje lidských zdrojů v České republice
Renáta Halásková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Formy financování rozvoje lidských zdrojů v České republice
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Fragments du monde. La poétique du nomadisme dans les oeuvres de Nicolas Bouvier et de Kenneth White
Kateřina Havlová
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Franco Sartori
Igor Lisový, Jan Burian
Rok: 2004, Arista
kapitola v odborné knize

Funkční gramatika ruského jazyka 1 - DiV
Blažena Rudincová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Funkční lexikologie 1.
Mojmír Vavrečka
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gabriela Rykalová: Textsorten in der Tagespresse. Vergleich von österreichischen und deutschen Tageszeitungen (disertační práce)
Lenka Vaňková, Gabriela Rykalová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Geneze silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech 1742 - 1918
Petr Popelka
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Genius loci "czeskiego" Śląska?
Józef Zarek
Rok: 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Germanistik im Spiegel der Generationen
Iva Kratochvílová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Germanistik im Spiegel der Generationen
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Geschichte der deutschen Sprache.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Glimpses on the History of Idiomaticity Issues
Stanislav Kavka
Rok: 2004, IN SASE Journal of Theoretical Linguistics
článek v odborném periodiku

Globální partnerství pro rozvoj jako výzva pro rozvinuté země
Pavel Nováček
Rok: 2004
stať ve sborníku

Globální problémy
Vladimír Šiler, Naděžda Kaňáková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Globální správcovství
Pavel Nováček
Rok: 2004, Životné prostredie
článek v odborném periodiku

Gogolovy Petrohradské povídky. Bloudění labyrintem a hledání středu
Jan Vorel
Rok: 2004, Eslavística Complutense, Vol. 4/2004.
článek v odborném periodiku

Grafické dílo Jana Willenbergera a knižní tisky přelomu 16. a 17. století: Mezi realitou, imaginací a konceptualitou
Ondřej Jakubec
Rok: 2004
stať ve sborníku

Grafické osobitosti Hlaholského misálu
Eva Hrdinová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Gramotnost, humanismus a lidství v díle George Steinera
Jakub Guziur
Rok: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku

"Guliwer" - czasopismo o książce dla dziecka
Jan Malicki
Rok: 2004
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub