Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Josef Svatopluk Machar
Igor Lisový
Rok: 2004, Arista
kapitola v odborné knize

K alternáciám v slovenčine a angličtine
František Šimon
Rok: 2004
stať ve sborníku

K exulantskému kancionálu Poklad zpěvů duchovních Johanna Myllera
Jan Malura
Rok: 2004
stať ve sborníku

K interpretacím exulantské hymnografie baroka. (Písně Adama Plintovice a Jana Liberdy.)
Jan Malura
Rok: 2004
stať ve sborníku

K jazykové interferenci ve výuce
Jiří Muryc
Rok: 2004, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

K jazykové stránce kázání Sváti Karáska
Naděžda Kvítková
Rok: 2004, Naše řeč
článek v odborném periodiku

K niektorým adjektívnym termínom v anatómii
František Šimon
Rok: 2004
stať ve sborníku

K otázce nároků na pracovníky v profesi sociální práce
Karel Paulík
Rok: 2004
stať ve sborníku

K otázce psychických předpokladů pro výkon pomáhajících profesí
Karel Paulík, Anna Schneiderová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K pětašedesátinám profesora Josefa Anderše.
Jiří Damborský
Rok: 2004
stať ve sborníku

K problematice služeb sociální intervence
Anna Schneiderová
Rok: 2004, FF OU
kapitola v odborné knize

K proměnám písně Adama Michny z Otradovic Vánoční noc
Naděžda Kvítková
Rok: 2004
stať ve sborníku

K rekonstrukci hotelu Juliš
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

K sociální práci v České republice
Petr Saforek
Rok: 2004, FF OU
kapitola v odborné knize

K soutěži na vědeckou knihovnu v Ostravě
Martin Strakoš
Rok: 2004, Protimluv 3
článek v odborném periodiku

K užívání a motivaci našich pozdravů
Naděžda Kvítková
Rok: 2004
stať ve sborníku

K verbální a neverbální komunikaci
Milan Hrdlička, Mojmír Vavrečka, Emílie Demlová, Květuše Lepilová, Mojmír Vavrečka
Rok: 2004, OU
kapitola v odborné knize

Kapitel 1.3. (Das Deutsch des Hochmittelalters), 1.4. (Das Deutsch des Spätmittelalters), 1.5. (Das Deutsch der frühen Neuzeit) In: Wilhelm Schmidt: Geschichte der deutschen Sprache.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly z ruské literatury a kultury II
Jan Vorel
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly ze sociální práce
Eva Saunders, A Kol.
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Karel Jaromír Bukovanský, významný představitel českého národního hnutí na Ostravsku (k 160. výročí narození)
Andrea Pokludová
Rok: 2004, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Karel Smrž (1897-1953)
Karel Tabery
Rok: 2004, Univerzita Palackého
odborná kniha

Kariérové poradenství ve Finsku
Alina Kubicová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karvinská katastrofa 1894
Aleš Zářický, Jindřich Bilan
Rok: 2004, Uhlí, rudy, geologický průzkum
článek v odborném periodiku

Ke vztahu spisovné češtiny a sociolektů
Jaroslav Hubáček
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ke zdrojům jazykových bariér v česko-polské a česko-ruské komunikaci
Mojmír Vavrečka, Alicja Smiga
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ke zdrojům jazykových bariér v lexikální spojitelnosti
Mojmír Vavrečka
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kinofikace Moravy
Karel Tabery
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Klepsydra pamięci
Jan Malicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

KNECHT, P.: Dictionnaire suisse-romand
Jan Holeš
Rok: 2004, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Kněží jako nositelé spisovnosti?
Marcela Grygerková, Michaela Lašťovičková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kognitivní hodnoty ve vědě a změna paradigmatu
Petr Hromek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kohezijske regije v Republiki Česki in možnosti uporabe sredstev Evropske unije
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2004, Organizacija - Journal of Management, Informatics and Human Resources
článek v odborném periodiku

Komiksy se společenskou problematikou
Svatava Urbanová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kommunikationsmittel und Verhandeln
Šárka Sladovníková, Eva Šrámková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kommunikationsmittel und Verhandeln I
Eva Šrámková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kompendium obecné a vývojové psychologie
Anna Schneiderová, Jitka Šimíčková-Čížková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kompendium pedagogické a sociální psychologie
Anna Schneiderová, Jitka Šimíčková-Čížková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kompozitá v poľskej a slovenskej tlači z porovnávacieho hľadiska
Marta Pančíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Komunální elity druhé poloviny 19. století a počátku 20. století v českých zemích - stav bádání a možnost využití metodologických podnětů z německé a rakouské literatury
Pavel Kladiwa
Rok: 2004
stať ve sborníku

Komunikační bariéry
Mojmír Vavrečka, Autorský Kolektiv, Blažena Rudincová, Christopher Hopkinson
Rok: 2004, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Komunikační dovednosti
Anna Schneiderová, Marek Schneider
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Koncepce profesionální přípravy učitelů zaměřená na počáteční vyučování ruštině na ZŠ a tvorba nových učebních souborů RJ pro ZŠ
Blažena Rudincová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Koncepce, zahájení a závěrečné hodnocení mezinárodního sochařského symposia v Jeseníku
Petr Holý
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Konec dobrý všechno dobré. K výsledkům soutěže na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny
Martin Strakoš
Rok: 2004, Protimluv 3
článek v odborném periodiku

Konference "Meziválečná průmyslová architektura v Československu"
Martin Strakoš
Rok: 2004, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 16
článek v odborném periodiku

Konference "Nová výstavba v památkových rezervacích a zónách"
Martin Strakoš
Rok: 2004, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 16
článek v odborném periodiku

Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady
Dušan Ondrušek, V. Labáth, Z. Tordová
Rok: 2004, PDCS
odborná kniha

Kontakty Juliana Tuwima z Konstantym Ildenfonsem Gałczyńskim.
Zofia Matysková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kontakty Juliana Tuwima z Konstantym Ildenfonsem Gałczyńskim.
Zofia Matysková
Rok: 2004
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub