Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vivo quia absurdum (Sur l´existence et l´absurdité chez Albert Camus)
Lukáš Zielosko
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vodárna na Hladnově. Technická památka hodná pozornosti
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

Vojenská obrana čs. hranic ve Frýdku-Místku 14. a 15. března 1938
Pavel Carbol
Rok: 2004, Bulletin SEB
článek v odborném periodiku

Vrak, J. Dokonalost nože ...z knih, snů a skutečnosti
Iva Málková, Jan Vrak
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Vybrané alternativy zapojení malých a středních firem ve prospěch sociálního rozvoje regionu
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z dějin estetiky 20. století.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané osobnostní dimenze a syndrom vyhaslosti v profesi sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004, FF OU
kapitola v odborné knize

Vybrané směry v psychoterapii a poradenství. Text pro distanční studium. 2.vyd.
Karel Paulík
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Východiská empirického sociologicko-sociálnopsychologického výskumu národa, národností a etnických skupín v procese transformácie slovenskej spoločnosti
František Baumgartner
Rok: 2004, Universum
kapitola v odborné knize

Výskyt šikany na vybraných ostravských školách
Maria Vašutová, Jan Nevřala
Rok: 2004
stať ve sborníku

Výslovnost v ve spojení jinými konsonanty
Ilona Adámková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Výtvarné zjevení průmyslového Ostravska na Michalu
Petr Holý
Rok: 2004, ZASE-TO
článek v odborném periodiku

Výuka angličtiny v ošetřovatelských oborech
Roman ADAMCZYK
Rok: 2004, Universitas Carolina - Ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu. Závěrečná zpráva
Karel Paulík
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie
Karel Paulík, R. Jedlička
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu 405/03/0547 za rok 2004
Marcela Grygerková
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2004
Eva Jandová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vzdělávání a personální činnosti. Distanční text
Anna Schneiderová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vznik, rozkvět, pád a současnost Židovské náboženské obce v Ostravě
Marek Otisk
Rok: 2004, Montanex
kapitola v odborné knize

Wilk w Beskidach.
Milan Myška
Rok: 2004, Kalendarz Ślaski XLI 2005, ZGPZKO Czeski Cieszyn
článek v odborném periodiku

Wilkommen in Ostrava
Šárka Sladovníková
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Wirtschaft I - Rund ums Unternehmen
Šárka Sladovníková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wirtschaft II - Ausgewählte Kapitel aus der modernen Wirtschaftswelt
Šárka Sladovníková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wirtschaftsdeutsch I. Rund ums Unternehmen
Eva Šrámková, Šárka Sladovníková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Wirtschaftsdeutsch II. Ausgewählte Kapitel aus der modernen Wirtschaftswelt
Eva Šrámková, Šárka Sladovníková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Wisława Szymborska. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Wisława Szymborska w wypowiedziach krytyków literackich, badaczy i historyków literatury, tłumaczy, kolegów poetów i przyjaciół
Zofia Matysková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Yta innocens - Nevinná Yta : opera a 7
Kamil Harvánek
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Yves Cormier : Dictionnaire du français acadien. Fides, Québec 1999
Jan Holeš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Z hukvaldské školní kroniky
Lumír Dokoupil
Rok: 2004
stať ve sborníku

Základní psychologické aspekty sociální práce: afiliace, empatie a prosociální chování
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Základy filozofie
Jaromír Hrubeš
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy obecné psychologie
Karel Paulík, Jarmila Šimíčková, Jitka Šimíčková-Čížková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy obecné psychologie pro učitele primárního vzdělávání
Anna Schneiderová, Jitka Šimíčková-Čížková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy vývojové psychologie
Karel Paulík, Jarmila Šimíčková, Jitka Šimíčková-Čížková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy vývojové psychologie pro učitele primárního vzdělávání
Anna Schneiderová, Jitka Šimíčková-Čížková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zámek v Linhartovech.
Libuše Dědková, Antonín Grůza
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zamiast wstępu
Jan Malicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zaolzie. Mniejszość polska w Republice Czeskiej
Arkadiusz MARKOWSKI
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zaolzie. Mniejszość polska w Republice Czeskiej
Arkadiusz MARKOWSKI
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zastavení u kolumbária Statiliů
Igor Lisový
Rok: 2004, Menerva
článek v odborném periodiku

Zastavení u prozaika Bohumíra Četyny. (Několik poznámek k jeho tvorbě.)
Jiří Svoboda
Rok: 2004
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva projektu: Německy psaná lékařská literatura z pozdně středověké a raně novověké Moravy (postavení, jazyk, význam)
Lenka Vaňková
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závislost na drogách
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Závislost na drogách
Helena Záškodná
Rok: 2004, FF OU
odborná kniha

Zemřel Prof. PhDr. Miloň Dohnal, CSc.
Aleš Zářický
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zkušenosti s drogami u studentů Jihočeské univerzity
Helena Záškodná
Rok: 2004, Závislosti a my.Odborný časopis pro sociálně patologické jevy
článek v odborném periodiku

Zkušenosti s porovnávacím výzkumem neverbální komunikace v česko-ruském plánu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2004
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub