Publikační činnost - IS PUBL
Literárněvědná bohemistika na Ostravské univerzitě
Svatava Urbanová
Rok: 2005, Slovo a smysl, č. 4
článek v odborném periodiku

Literárněvědný večer Petry Hůlové
Iva Málková
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Literární reflexe v esejích filozofa Karla Kosíka
Jiří Svoboda
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura pro děti a mládež: metodologické otázky studia. Universidad Autónoma de Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Los términos de las partes de "cuerpo humano" de procedencia gitana en el espaňol actual
Ivo Buzek
Rok: 2005, Hesperia. Anuario de Filología Hispánica
článek v odborném periodiku

Los términos del "ramo familiar" y "nombres del gitano y de su idioma" de origen caló en la lexicografía espaňola actual
Ivo Buzek
Rok: 2005, Sintagma
článek v odborném periodiku

Lowag, Alois Franz
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Lowag, Josef
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

MAIA KALLIA GYNÉ. Ženy a jejich svět podle národních stél z Pantikapaia (4. - 1. stol. př. Kr.)
Igor Lisový
Rok: 2005, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Mají vášniví sběratelé poškozený mozek?
Marek Petrů
Rok: 2005, Vesmír
článek v odborném periodiku

Makroekonomie
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Manipulace a persvaze - janusovské dilema
Hana Srpová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Marek Hrubec (ed.): Globální spravedlnost a demokracie
Martin Škabraha
Rok: 2005, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Marshall Plan for Haiti. Initial Project of the Global Partnership for Development
Pavel Nováček, P. Mederly, P. C. Armand, I. Skácelová
Rok: 2005, Palacky University Press
odborná kniha

Memories as a Nightmare: E.L. Wallant's Pawnbroker
Stanislav Kolář
Rok: 2005
stať ve sborníku

Městská nemocnice Ostrava v proměnách času 1848-1998
Andrea Pokludová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Městské muzeum v Javorníku a jeho významné osobnosti
Lenka Králová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Mesuë a jeho ´Grabadin' Mesuë und sein ´Grabadin'
Lenka Vaňková, Gundolf Keil
Rok: 2005, Nakladatelství Tilia
odborná kniha

Metodologie 1
Alina Kubicová, Chrudoš Valoušek
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metody a prostředky přesvědčování
Irena Bogoczová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Tomáš Rucki, Hana Srpová
Rok: 2005
ediční a redakční práce

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Rok: 2005
ediční a redakční práce

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

mezi námi ženami... Francine Proseová: Lovci a sběračky plodů
Renáta Tomášková
Rok: 2005, Host
článek v odborném periodiku

Miera akceptácie v medzietnických vzťahoch a posudzovanie integračných procesov
František Baumgartner
Rok: 2005
stať ve sborníku

Mikroekonomie
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Milana Kundery przestrzeń nostalgiczna?
Józef Zarek
Rok: 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Miluj mě líp a už tě nezabiju!
Petr Hrtánek
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání
Aleš Zářický
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Moje Ostrava
Pavel Zatloukal
Rok: 2005
stať ve sborníku

Moravští židé ve světle topografie Gregora Wolného
Ludmila Nesládková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Možná vizualizace vícehodnotové logiky Posta
Jaromír Hrubeš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Možnosti trasgrese. Je třeba vylepšovat člověka?
Marek Petrů
Rok: 2005, Triton
odborná kniha

Můj Vít (Z deníku K. M. Čapka-Choda)
Martin Tomášek
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Muľtimedujnaja globalizacija i razvitije detskoj reči.
Květuše Lepilová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Může nový Marshallův plán pomoci v boji s chudobou?
Pavel Nováček
Rok: 2005, Mezinárodní politika
článek v odborném periodiku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (1 biogram)
Tomáš ADAMEC, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (2 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (2 biogramy)
Kamil Rodan, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (2 biogramy)
Tomáš ADAMEC, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (3 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (3 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 6. (18.) (24 biogramů)
Milan Myška
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 7. (19.)
Milan Myška
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 7. (19.) (4 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (biogram: Karol Kaleta)
Oskar Mainx, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.), (hesla pod zkratkou JS)
Jiří Svoboda, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize


