Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL




Člověk, jenž psal vlastní krví. In Primus, Zdeněk (red.): Vladimír Boudník - Mezi avantgardou a undergroundem
Martin Pilař
Rok: 2004, Gallery
kapitola v odborné knize

Člověk na Moravě 19. století
Jiří Malíř
Rok: 2004,
odborná kniha

Ďalšie pokračovanie anatomických názvov.
František Šimon, M. Kočišová, K. Schmidtová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dante Alighieri, De vulgari eloquentia - O rodném jazyce.
Richard Psík
Rok: 2004, OIKOYMENH
odborná kniha

Das Bild der Deutschen und der deutschen Vergangenheit bei tschechischen Schülern und Studenten
Blažena Gracová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dediche latine dell Chersoneso taurica come fonte di conoscimento della sua vita etnoculturale. AVC. G P
Igor Lisový
Rok: 2004
stať ve sborníku

Deeply Californian: California Literature and Deep Ecology
Petr Kopecký
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der deutsch-tschechische Sprachkontakt in Nordmähren-Schlesien
Lenka Vaňková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der deutsch-tschechische Sprachkontakt in Vergangenheit und Gegenwart
Lenka Vaňková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Der Einfluss der unternehmerischen Eliten von industrieller Region auf die Kommunalpolitik vor dem Ersten Weltkrieg (am Beispiel der Unternehmerschaft in Mährisch Ostrau und anliegender Umgebung)
Pavel Kladiwa
Rok: 2004
stať ve sborníku

Der Kampf der hüttenmännischen Lobby für die Eisenbahntarife in der Habsbrgermonarchie (1830-1914)
Milan Myška
Rok: 2004
stať ve sborníku

Deset podob tajemna.
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

Deutsche Fachtexte der frühen Neuzeit. Naturkundlich-medizinische Wissensvermittlung im Spannungsfeld von Latein und Volkssprache.
Norbert Richard Wolf, Mechthild Habermann
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Deutsche Literatur und Kunst
Eva Šrámková, Jiří Schoffer
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Deutsche Literatur und Kunst II (text pro distanční studium)
Jiří Schoffer
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diagnostické využití percepce barev u dětí se specifickými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2004, FF OU
odborná kniha

Dialog zwischen den Konfessionen in tschechischen Gesangbüchern des 17. und 18. Jahrhunderts
Jan Malura
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dictionary of the Prague School of Linguistics. Edited by Libuše Dušková
Jan Holeš
Rok: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku

Die Dorfposse als eine neue Gattung
Ivan Stupek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Die Göttinnen im antiken Nordosten des Schwarzen Meeres vor römischer Okkupation (6. - 1. Jh. v. Chr.)
Igor Lisový
Rok: 2004
stať ve sborníku

Die Schweizer Schriftstellerin Erica Pedretti und ihr erzählerisches, dichterisches und dramatisches Schaffen
Irena Šebestová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Diez aňos de estudios hispánicos en la Universidad de Ostrava
Jaroslav Reska
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu 405/04/1034 za r. 2004
Hana Srpová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dispozície k depresii a vnímanie agresívneho správania adolescentov
František Baumgartner
Rok: 2004, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku

Dlouhé 19. století v architektuře
Martin Strakoš
Rok: 2004, Ateliér 18
článek v odborném periodiku

Doc. PhDr. Jindřich Hořínek, CSc.
Jan Holeš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dogovorilis! Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině
Mojmír Vavrečka, Květuše Lepilová, A Kolektiv, Tatjana Kozlova
Rok: 2004, Fraus
odborná kniha

Don Quijote en las tierras checas
Jaroslav Reska
Rok: 2004, www.radio.cz/es artículo 52115
článek v odborném periodiku

Dr Andrzej Mielęcki - lekarz, humanista, działacz społeczny
Jan Malicki
Rok: 2004, Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego w Katowicach
odborná kniha

Drug abuse and system approach
Helena Záškodná
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Drug abuse and system approach
Helena Záškodná
Rok: 2004
stať ve sborníku

Du probleme de la traduction littéraire
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Duchovní erotika v Harfě nové Jana Liberdy a její biblické inspirace
Jan Malura
Rok: 2004, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Důlní a hutnická činnost v údolí potoka Stříbrnice
Jiří Merta, K. Stránský, A. Buchal
Rok: 2004, Archeologia technica
článek v odborném periodiku

Dva básníci českého literárního undergroundu (Andrej Stankovič a Ewald Murrer)
Martin Pilař
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dva pohledy na železniční názvosloví
Jaroslav Hubáček
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego
Mieczyslaw Balowski, Alena Debická
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ecouter pour comprendre. DVD ROM
Jitka Smičeková, Jana Pavlisková, Jana Brňáková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ecouter pour comprendre. DVD ROM.
Jitka Smičeková
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ecouter pour comprendre le français. DVD ROM
Jana Pavlisková
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ecouter pour comprendre le tcheque. DVD ROM
Jana Pavlisková
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Edice Čeští spisovatelé českým dětem
Svatava Urbanová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Educational Systems and Programs in EU countries.
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2004, The New Educational Review - the international scientific journal founded by three universities from Czech Republic, Poland and Slovak Republic
článek v odborném periodiku

Einige Bemerkungen zum Stil der medizinischen Fachprosa (anhand des Olmützer Quellenkorpus)
Lenka Vaňková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ejhle světlo! Kaleidoskop o světle v Moravské galerii
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

Ekonomika a řízení firmy I.
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ekonomika a řízení firmy II.
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

El aprovechamiento de la conversación en tres obras de narrativa actual
Nina Podleszańska
Rok: 2004
stať ve sborníku

El mundo como artefacto en la prosa narativa rioplatense
Nina Podleszańska
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elegie Jiřího Ortena. University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2004
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub