Publikační činnost - IS PUBL
Jubileusz Bohuslava Hoffmanna
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Docent PhDr. Naděždy Kvítkovej, CSc.
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Profesor Ewy Siatkowskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Julius Rütgers, Fritz von Friedländer-Fuld a Caesar Wollheim aneb tři krátké životopisy říšskoněmeckých podnikatelů působících v ostravsko-karvinském revíru
Aleš Zářický
Rok: 2005
stať ve sborníku

Jurendovo vymezení regionu Kravařska
Milan Myška
Rok: 2005
stať ve sborníku

K charakteristice baroka v české literatuře
Jan Malura
Rok: 2005, Česká literatura, č. 3
článek v odborném periodiku

K času ve slovanských pohádkách o zviřatech
Irena Bogoczová
Rok: 2005
stať ve sborníku

K demokratizaci v českém jazyce
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K lingvistickým problémom prekladu (na materiáli ruských a slovenských adjektiválií)
Blažena Rudincová, Eva Dekanová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

K otázce psychických předpokladů pro výkon pomáhajících profesí
Karel Paulík
Rok: 2005
stať ve sborníku

K otázce zvyšování ruské pravopisné gramotnosti u českých studentů
Jelena Kupcevičová
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

K problematice profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

K projevům polsko-české interference v pravopisu
Jiří Muryc
Rok: 2005
stať ve sborníku

K současné české slovní zásobě
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005
stať ve sborníku

K systematické integraci tvořivého psaní do vyučování jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 2005, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

K voprosu ob obrazovanii i upotreblenii suščestviteľnych nazvanij dejstvija v sovremennom russkom i češskom jazykach
Blažena Rudincová
Rok: 2005
stať ve sborníku

K výročí významné instituce: Státní regulační komise pro hlavní město Prahu a okolí
Martin Strakoš
Rok: 2005, Architekt LI
článek v odborném periodiku

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kainar Josef
Martin Tomášek, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Karel Jaromír Bukovanský
Andrea Pokludová
Rok: 2005, Časopis slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Karel Jaromír Bukovanský - zakladatel prvního muzea na Ostravsku
Andrea Pokludová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Karl Christ
Igor Lisový
Rok: 2005, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Karol Stryja : życie i twórczość
Jan Malicki
Rok: 2005, Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego w Katowicach
odborná kniha

Karsten Rinas: Die Abtönungspartikeln doch und ja und ihre tschechischen Äquivalente (disertační práce)
Lenka Vaňková, Karsten Rinas
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kate Chopinová: žena, která předběhla svou dobu
Karla Šimčíková
Rok: 2005, Aluze
článek v odborném periodiku

Kde je vůle, tam je cesta!
Marek Petrů
Rok: 2005, Vesmír
článek v odborném periodiku

Kognitivní věda
Marek Petrů
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komenského encyklopedická moudrost a její inspirace
Marek Otisk
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kommunikativnaja grammatika v obučenii studentov-bakalavrov
Zdeňka Nedomová, Blažena Rudincová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kompetenční přístup a jeho aplikace v sociální práci.
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Komunikace - styl - text
Alena Jaklová
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model?
Radek Čech
Rok: 2005, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Komunikační výměny v gender rámci
Anna Schneiderová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Konfrontační analýza valence ruských a českých sloves v textech podnikatelské sféry jako zdroje komunikačních bariér
Zdeňka Nedomová
Rok: 2005
stať ve sborníku

König, Josef Walter
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Kostel jako archa idejí
Martin Strakoš
Rok: 2005, Stavba 12
článek v odborném periodiku

Krajiny mého srdce. Výstava k 100. výročí narození Viléma Závady
Iva Málková
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Krajiny mého srdce.Výstava k 100. výročí narození Viléma Závady
Iva Málková
Rok: 2005
libreta, scénáře

Krajský výbor Svazu Cikánů-Romů v Ostravě v letech 1969-1973 (Pokus o emancipaci romského hnutí)
Nina Pavelčíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Krčmová, Marie - Müllerová, Olga - Hubáček, Jaroslav - Machová, Svatava: Stratyfikacja wspólczesnego języka czeskiego, System gramatyczny języka czeskiego.
Marie Krčmová
Rok: 2005, Państwowa wysza szkola zawodowa w Raczibórzu
kapitola v odborné knize

Křižácká procesí v Ludgeřovicích. Zapomenutá velikonoční tradice z Hlučínska
Pavel Hruboň
Rok: 2005, Protimluv
článek v odborném periodiku

Kultivovaná výslovnost současné češtiny
Marie Krčmová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kultura mluvené češtiny
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Kulturně historická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy
Marie Šťastná
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy - 2 hesla
Petr Popelka
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I. (A-M) (2 hesla)
Jana Grollová, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (autor 26 hesel, spoluautor 5 hesel)
Oskar Mainx
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (hesla pod zkratkou JMl)
Jan Malura
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (hesla pod zkratkou mlk)
Iva Málková
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize


