Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Der Kampf der hüttenmännischen Lobby für die Eisenbahntarife in der Habsbrgermonarchie (1830-1914)
Milan Myška
Rok: 2004
stať ve sborníku

Deset podob tajemna.
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

Deutsche Fachtexte der frühen Neuzeit. Naturkundlich-medizinische Wissensvermittlung im Spannungsfeld von Latein und Volkssprache.
Norbert Richard Wolf, Mechthild Habermann
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Deutsche Literatur und Kunst
Eva Šrámková, Jiří Schoffer
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Deutsche Literatur und Kunst II (text pro distanční studium)
Jiří Schoffer
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diagnostické využití percepce barev u dětí se specifickými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2004, FF OU
odborná kniha

Dialog zwischen den Konfessionen in tschechischen Gesangbüchern des 17. und 18. Jahrhunderts
Jan Malura
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dictionary of the Prague School of Linguistics. Edited by Libuše Dušková
Jan Holeš
Rok: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku

Die Dorfposse als eine neue Gattung
Ivan Stupek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Die Göttinnen im antiken Nordosten des Schwarzen Meeres vor römischer Okkupation (6. - 1. Jh. v. Chr.)
Igor Lisový
Rok: 2004
stať ve sborníku

Die Schweizer Schriftstellerin Erica Pedretti und ihr erzählerisches, dichterisches und dramatisches Schaffen
Irena Šebestová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Diez aňos de estudios hispánicos en la Universidad de Ostrava
Jaroslav Reska
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu 405/04/1034 za r. 2004
Hana Srpová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dispozície k depresii a vnímanie agresívneho správania adolescentov
František Baumgartner
Rok: 2004, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku

Dlouhé 19. století v architektuře
Martin Strakoš
Rok: 2004, Ateliér 18
článek v odborném periodiku

Doc. PhDr. Jindřich Hořínek, CSc.
Jan Holeš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dogovorilis! Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině
Mojmír Vavrečka, Květuše Lepilová, A Kolektiv, Tatjana Kozlova
Rok: 2004, Fraus
odborná kniha

Don Quijote en las tierras checas
Jaroslav Reska
Rok: 2004, www.radio.cz/es artículo 52115
článek v odborném periodiku

Dr Andrzej Mielęcki - lekarz, humanista, działacz społeczny
Jan Malicki
Rok: 2004, Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego w Katowicach
odborná kniha

Drug abuse and system approach
Helena Záškodná
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Drug abuse and system approach
Helena Záškodná
Rok: 2004
stať ve sborníku

Du probleme de la traduction littéraire
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Duchovní erotika v Harfě nové Jana Liberdy a její biblické inspirace
Jan Malura
Rok: 2004, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Důlní a hutnická činnost v údolí potoka Stříbrnice
Jiří Merta, K. Stránský, A. Buchal
Rok: 2004, Archeologia technica
článek v odborném periodiku

Dva básníci českého literárního undergroundu (Andrej Stankovič a Ewald Murrer)
Martin Pilař
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dva pohledy na železniční názvosloví
Jaroslav Hubáček
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego
Mieczyslaw Balowski, Alena Debická
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ecouter pour comprendre. DVD ROM
Jitka Smičeková, Jana Pavlisková, Jana Brňáková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ecouter pour comprendre. DVD ROM.
Jitka Smičeková
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ecouter pour comprendre le français. DVD ROM
Jana Pavlisková
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ecouter pour comprendre le tcheque. DVD ROM
Jana Pavlisková
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Edice Čeští spisovatelé českým dětem
Svatava Urbanová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Educational Systems and Programs in EU countries.
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2004, The New Educational Review - the international scientific journal founded by three universities from Czech Republic, Poland and Slovak Republic
článek v odborném periodiku

Einige Bemerkungen zum Stil der medizinischen Fachprosa (anhand des Olmützer Quellenkorpus)
Lenka Vaňková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ejhle světlo! Kaleidoskop o světle v Moravské galerii
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

Ekonomika a řízení firmy I.
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ekonomika a řízení firmy II.
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

El aprovechamiento de la conversación en tres obras de narrativa actual
Nina Podleszańska
Rok: 2004
stať ve sborníku

El mundo como artefacto en la prosa narativa rioplatense
Nina Podleszańska
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elegie Jiřího Ortena. University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2004
působení v zahraničí

Emergentní psychologie a krizová intervence
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

English - the Language of Globalization
Gabriela Zapletalová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache
Šárka Sladovníková, Lenka Vaňková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache (Text pro distanční vzdělávání)
Lenka Vaňková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Environmental Philosophy in California
Petr Kopecký
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erbenova Kytice. University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2004
působení v zahraničí

Erfurt Uniwersität
Stanislav Kavka
Rok: 2004
působení v zahraničí

Estudios Hispánicos XII. Miscelánea de la Literatura Espaňola y Comparada. Homenaje a Roberto Mansberger Amorós
Piotr Sawicki, Julia Butiná Jiménez, Justyna Ziarkowska, Agnieszka August-Zarebska
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Etika veřejné služby
Vladimír Šiler
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Eva Hoflerová: Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2004, Bohemistyka (PL)
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub