Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (2 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (2 biogramy)
Kamil Rodan, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (2 biogramy)
Tomáš ADAMEC, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (3 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (3 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 6. (18.) (24 biogramů)
Milan Myška
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 7. (19.)
Milan Myška
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 7. (19.) (4 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (biogram: Karol Kaleta)
Oskar Mainx, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.), (hesla pod zkratkou JS)
Jiří Svoboda, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.), (biogram: Libor Koval)
Oskar Mainx, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (1 biogram)
Richard Psík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (2 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.), (2 hesla pod zkratkou SU)
Svatava Urbanová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.), (3 hesla pod zkratkou JS)
Jiří Svoboda, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myšlenky profesora Rudolfa Zimka nás stále inspirují
Zdeňka Nedomová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Náboženská píseň
Jaroslav Hubáček, Marcela Grygerková
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Náboženská slovní zásoba českých pravoslavných křesťanů coby překladatelský a lingvistický problém
Eva Hrdinová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Náboženské a církevní kódy v Polokatolických povídkách Jana Křesadla
Petr Hrtánek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Náboženství staré Mezoameriky postupně odkrývá svá tajemství (Milan Kováč, Slnko jaguára - náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov. Chronos, Bratislava 2002.)
Přemysl Mácha
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nad texty časopisu a kalendáře Slezské církve evangelické a.v. v ČR
Irena Bogoczová, Marcela Grygerková
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Nad texty časopisu a kalendáře Slezské církve evangelické a.v. v ČR
Irena Bogoczová, Marcela Grygerková
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nadechnout se (2. vydání)
Petr Kopecký
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Naplňování potřeb klientů v sociálních službách
Anna Schneiderová, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Napoleonské války v českých dějepisných učebnicích posledního půlstoletí
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nécrologie: Henri Bonnard 1915- 2004
Jan Šabršula
Rok: 2005
stať ve sborníku

"Neděle svatá svíce světila" neboli náboženská slovní zásoba pravoslavných křesťanů jako (možný) překladatelský problém
Eva Hrdinová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků)
Hana Srpová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik úvah nad současným dětským čtenářstvím
Svatava Urbanová
Rok: 2005, DUHA
článek v odborném periodiku

Některé obecné problémy koncepce vztahu komunistického režimu k minoritám v letech 1948-1989 (na příkladu romského obyvatelstva ČSR)
Nina Pavelčíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nemanželské děti ve městě Frýdku na prahu moderní společnosti
Radek Lipovski
Rok: 2005, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Německá literatura
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Neologizmy v současné španělštině
Jana Veselá, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Neuroetika: nový problém, nová disciplýna
Marek Petrů
Rok: 2005, Vydavatelství UP v Olomouci
kapitola v odborné knize

Neverbaľnaâ kommunikaciâ v processe ustnogo i pis´mennogo perevoda. Češsko-russkij perevodnyj glossarij žestov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Neverbální prvky tištěné reklamy
Alena Jaklová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nezaměstnaní v rámci regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Nobilitace šumperského obchodníka a podnikatele v plátenictví Franze Xavera Tersche v roce 1806
Zbyněk Žouželka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nobilitační spisy jako pramen k dějinám státního úřednictva na Moravě a ve Slezsku v 1. polovině 19. století
Zbyněk Žouželka
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Noch einmal
Zdeněk Smolka
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Noetická próza Julia Zeyera
Jan Vorel
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nóra Rúžičková Beztvárie
Iva Málková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Normatividad y pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nosiče persvazivních sdělení v politickém diskurzu
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Notes on Research into Idiomaticity
Stanislav Kavka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nová koncepce jazykového vzdělávání na základních a středních školách na Slovensku
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Novák, R. Hudba jako inspirace poezie
Jiří Svoboda, Radomil Novák
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nowa leksyka z aspektu porównawczego w nauczaniu przyszłych tłumaczy
Marta Pančíková
Rok: 2005
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub