Publikační činnost - IS PUBL
Hofmanovo krematorium. Jak připomenout historii Ostravy
Martin Strakoš
Rok: 2005, Architekt LI
článek v odborném periodiku

Hohenzollernové v evropské politice 16. století: mezi Ansbachem, Krnovem a Královcem (1523-1603)
Radek Fukala
Rok: 2005, NLN, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Holý, P. Karel Haruda. Rapsodická cesta k malbě
Daniela Rywiková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hra jako jeden z tvůrčích principů Nezvalovy pantomimy
Jiří Svoboda
Rok: 2005, Bohemistyka, č. 1
článek v odborném periodiku

Hra na spoustu bubínků
Jakub Guziur, Olga Tokarczuková
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Hrubý Jesenik panoramtický
Nicole Hirschler
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Identifikácia základného a výberového súboru podľa vybraných ukazovateľov (sociodemografické indikátory)
František Baumgartner
Rok: 2005, Spoločenskovedný ústav SAV
kapitola v odborné knize

Imigranti a jejich sociální potřeby
Eva Saunders, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Influencing error of central tendency in self-rating scales
František Baumgartner
Rok: 2005, Človek a spološnosť
článek v odborném periodiku

Infraction san-antoniesque au bon sens
Jana Brňáková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Institucionální zabezpečení trhu práce v České republice, Polsku a Nizozemí
Renáta Halásková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Alena Jaklová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Institut slavistiky Humboldtovy univerzity
Eva Minářová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Integracija reči detej v pautine technologij verbaľnogo i neverbaľnogo.
Květuše Lepilová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Integration von Fremden in der DDR. Vom Phänomen der Zuwanderung ehemaliger Deutscher aus der Sowjetunion in die DDR
Nicole Horáková Hirschlerov
Rok: 2005
stať ve sborníku

Interpretační možnosti textů pro děti. (Kulturologická sonda do pohádek Daniely Fischerové)
Svatava Urbanová
Rok: 2005, edice Ladění
kapitola v odborné knize

Intertextualita v duchovních promluvách
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Intertextualita v duchovních promluvách
Naděžda Kvítková
Rok: 2005, ÚJČ AV ČR
kapitola v odborné knize

Introducción
Ivo Buzek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Introduction to Database Theory/Systems I
Roman ADAMCZYK
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Iskusstvo interpretacii. Genologičeski-germenevtičeskij anamnez fenomena
Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Iskusstvo interpretacii i jego "metanoia" na rubeže tysjačeletij. Vklad slavjanskich myslitelej v iskusstvo germenevtičeskoj interpretacii
Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
stať ve sborníku

J. Parkinson - Ch. Brooker: Angličtina pro sestry
Miroslav Černý
Rok: 2005, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Jak dnes vydávat českou barokní hymnografii?
Jan Malura
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Jan Hird Pokorný - český architekt v New Yorku
Vladimír Šlapeta
Rok: 2005, Galerie J. Fragnera
odborná kniha

Jan Lehár (23.1.1949 - 29.12.2004)
Jan Malura, Jakub Sichálek
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Jazyk a skutečnost
Radek Čech, Vilém Flusser
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jazyková kompetence bilingvního obyvatelstva v české části Těšínského Slezska
Jiří Muryc
Rok: 2005
stať ve sborníku

Jazykový stereotyp v časopisech pro muže (na příkladu českého a polského jazykového materiálu)
Roman Sliwka
Rok: 2005, PdF OU
kapitola v odborné knize

Jeux de mots formés par inclusion dans l´oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jezdecká pečeť Jana Jiřího Krnovského
Tomáš Krejčík, Radek Fukala
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Język protokołów zeznań pana opata Bohuslava Stanislava Jarolímka, OPraem
Michaela Lašťovičková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Język przesłuchań ks. Józefa Dolisty z Mielnika prowadzonych w roku 1982
Marcela Grygerková
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Językowy genius loci na przykładzie ostravské i brněnské mluvy
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Jim Crace's Imaginary Continent
Petr Kopecký
Rok: 2005, LINK
článek v odborném periodiku

Jiří Myszak - sochy
Petr Holý
Rok: 2005, Unie výtvarných umělců v Ostravě
kapitola v odborné knize

Jména jsou hvězdy, jež se zaněcují na temném nebi vědomí. (Literární antroponymie a toponymie v díle Vladislava Vančury)
Jaroslav David
Rok: 2005, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

John Steinbeck as Ecologist
Petr Kopecký
Rok: 2005
stať ve sborníku

Jonkoping University, Kristianstad University
Karla Šimčíková
Rok: 2005
působení v zahraničí

Josef Polášek 1899 - 1946
Vladimír Šlapeta
Rok: 2005, Bauwelt, č. 4
článek v odborném periodiku

Józef Ondrusz (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Jubileusz Bohuslava Hoffmanna
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Docent PhDr. Naděždy Kvítkovej, CSc.
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Profesor Ewy Siatkowskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Julius Rütgers, Fritz von Friedländer-Fuld a Caesar Wollheim aneb tři krátké životopisy říšskoněmeckých podnikatelů působících v ostravsko-karvinském revíru
Aleš Zářický
Rok: 2005
stať ve sborníku

Jurendovo vymezení regionu Kravařska
Milan Myška
Rok: 2005
stať ve sborníku

K charakteristice baroka v české literatuře
Jan Malura
Rok: 2005, Česká literatura, č. 3
článek v odborném periodiku

K času ve slovanských pohádkách o zviřatech
Irena Bogoczová
Rok: 2005
stať ve sborníku

K demokratizaci v českém jazyce
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


