Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vyjednávání a řešení konfliktů. Studijní opora pro distanční vzdělávání
Karel Paulík
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výrazové prostředky persvaze v psané církevní publicistice
Eva Minářová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Výslovnostní styly v češtině
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Výstava díla Quido Kociána - úvodní projev
Petr Holý
Rok: 2005
úvodní slovo k výstavě

Výstava tematických obrazů českoněmeckého malíře Ladislava DRYÁKA pořádaná k 400. výročí vydání 1. dílu Dona Quijota
Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
uspořádání výstavy (E)

Výstavba sítě státních silnic v Rakouském Slezsku v letech 1775 - 1846
Petr Popelka
Rok: 2005, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Využití ekonomických věd při zkvalitnění sociálních služeb
Renáta Halásková, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Vývoj průmyslu jako předpoklad rozvoje Ostravy
Miloš Matěj
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vývoj španělského jazyka I, II.
Jan Šabršula, B. Zavadil
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výzkum hodnocení profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu 405/03/0547 za rok 2005
Marcela Grygerková
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2005
Eva Jandová
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výzkumné závěry
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Výzkumný projekt C
Petr Saforek, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Výzkumný projekt: Šikana ve školním prostředí
Maria Vašutová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam a kontext ve výuce českého jazyka na II. stupni základních škol
Radek Čech
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vzpomínka Jana Vráblíka na osvobozování Uherskobrodska
Nina Pavelčíková
Rok: 2005, Malovaný kraj
článek v odborném periodiku

Vzpomínka na prof. PhDr. Rudolfa Zimka, DrSc
Blažena Rudincová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vztah Viléma Závady a Vladimíra Holana (ve světle korespondence a zádušní řeči)
Iva Málková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

W świecie dziecięcej wyobraźni.
Karel Kadłubiec
Rok: 2005, "Rota?
článek v odborném periodiku

Wawrosz, Adam a Ondrusz, Józef (biogramy)
Irena Bogoczová
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Weaving a Web: The use of Internet technology in field education
Stephen Wernet, R. Beaulaurier, J. Birkenmaier, M. Berg-Weger, R. Banks, J. Wilson, R. H. Olliges
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Wege zur Kultursprache. Die Polyfunktionalisierung des Deutschen im juridischen Diskurs (1200-1800)
Norbert Richard Wolf, Ingo Warnke
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Weiser, Erwin
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Why is social intelligence difficult to measure?
František Baumgartner
Rok: 2005, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Wilhelm a David Gutmannové aneb jak dva chudí lipničtí židé k rytířským titulům přišli
Aleš Zářický
Rok: 2005, Genealogické a heraldické informace 2004
článek v odborném periodiku

Wittek, Bruno Hans
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Z historie Židů v jižních Čechách
Eva Saunders
Rok: 2005, Auspicia.recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
článek v odborném periodiku

Z Ustronia w świat
Karel Kadłubiec
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Zachodnio- i wschodniosłowiańskie pożyczki leksykalne w języku Adama Mickiewicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Ostravská univerzita, Nakladatelství Tilia
odborná kniha

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY APERITIV III - Ivo Chovanec
Antonín Grůza
Rok: 2005
úvodní slovo k výstavě

Zahrada lásky. Milostné příběhy českého středověku
Jan Malura
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Základy forenzní psychologie
Jan Nevřala
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy lexikologie a stylistiky 1. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Lubomír Bartoš
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy poradenství
Anna Schneiderová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy stylistiky a lexikologie 1
Irena Fialová, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy stylistiky a lexikologie 1. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy stylistiky a lexikologie 1. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem
Jiří Klusoň, Martin Zídek
Rok: 2005,
odborná kniha

Zaniklá sídliště na užším Havlíčkobrodsku
Jaroslav David
Rok: 2005
stať ve sborníku

Zaolziańsko-wileńskie paralele językowe
Irena Bogoczová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT- 235/36, číslo projektu:311454.
Maria Vašutová
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva, Rozvojový projekt MŠMT - 235/36, číslo projektu: 311454.
Maria Vašutová
Rok: 2005
výzkumná zpráva

Závěry pro zlepšení sociálních služeb
Karel Paulík, Karel Paulík, Anna Schneiderová
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Zemřel Jan Lehár - další nenadálý odchod znamenitého bohemisty
Jan Malura
Rok: 2005, Host, č. 2
článek v odborném periodiku

Zjišťování sociálních potřeb
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Zložené hybridy v poľskej a slovenskej tlači
Marta Pančíková
Rok: 2005, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego
kapitola v odborné knize

Zmiany w czeskiej ortografii po 1989 roku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub