Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Barevné povídky nejen o lásce.
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Host
článek v odborném periodiku

Barokní obrazy v díle Viléma Závady?
Iva Málková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Baroko v Itálii - Baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem
Jan Malura
Rok: 2004, Studia Comeniana et Historica, č. 71-72
článek v odborném periodiku

Baroko v nás
Petr Holý
Rok: 2004
libreta, scénáře

Barthes, R.: Mytologie
Martin Pilař
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

BBC discussion
Světla Čmejrková
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Bebek. Karczma Beskidzka
Milan Myška
Rok: 2004, Kalendarz Ślaski XLI 2005, ZGPZKO Czeski Cieszyn
článek v odborném periodiku

Bibliografie
Zdeňka Nedomová, Květuše Lepilová
Rok: 2004, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 5. (17.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2004, Ostravská univerzita
odborná kniha

Brněnský Františkov - Denisovy sady
Pavel Zatloukal
Rok: 2004, Arch 9
článek v odborném periodiku

Buchbesprechungen: Památna kniha olomoucká z let 1430-1492.
Zdeněk Masařík, Libuše Spáčilová, Vladimír Spáčil
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Budování moderní infrastruktury v průmyslovém městě (Moravská Ostrava posledních předválečných desítiletí)
Pavel Kladiwa
Rok: 2004, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

California Nature Writers and the Deep Ecology Movement
Petr Kopecký
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Can Central European Languages Survive the Attack of English (commercials and mass media)?
Hana Srpová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cases in Macro Social Work Practice. Second Edition
Stephen Wernet, F. E. Netting, D. Fauri
Rok: 2004, Allyn-Bacon, Inc.
odborná kniha

Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků
Maria Vašutová
Rok: 2004, FF OU
kapitola v odborné knize

Cestou, necestou
Vladimír Horák
Rok: 2004, Zase-to
článek v odborném periodiku

Chcete být v češtině
Milan Hrdlička
Rok: 2004
stať ve sborníku

Chlapečka nebo holčičku?
Marek Petrů
Rok: 2004, Vesmír
článek v odborném periodiku

Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společnosti. ISBN 80-7106-508-0
Nina Pavelčíková, Jiří Hanzal
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Církevní zpěv jako komunikační prostředek
Jaroslav Hubáček
Rok: 2004
stať ve sborníku

Co a jak se dozvědět o české architektuře současnosti
Martin Strakoš
Rok: 2004, Protimluv 3
článek v odborném periodiku

Comentarios a la película Troya
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2004, Laberinto
článek v odborném periodiku

Comentarios a la película Troya
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2004, Laberinto
článek v odborném periodiku

Communication Barriers to the Use of English in the Czech Environment
Christopher Hopkinson
Rok: 2004
stať ve sborníku

Community Practice in the 21st Century
Stephen Wernet
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Community Service in University Education. The Case of University of Ostrava
Vincenc Kopeček
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comrie, B. - Greville G. Corbette, eds.: The Slavonic Languages
Jan Holeš
Rok: 2004, Slavia - Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Contra regem et patrem. Bunt Przemysla Otokara II przeciw ojcu królowi Waclawowi
Antoni Barciak
Rok: 2004
stať ve sborníku

Cortland College
Zdeňka Kalnická
Rok: 2004
působení v zahraničí

Counselling w pracy socjalnej
Alina Kubicová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Curatores pauperum. Źrodłla i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej
Antoni Barciak
Rok: 2004,
odborná kniha

Curriculum académico y profesional abreviado del profesor Roberto Mansberger Amorós
Piotr Sawicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

Czech perceptions of film posters in the 1920´s
Karel Tabery
Rok: 2004, Moravská galerie - Exlibris
kapitola v odborné knize

Czy hispańskie przyslowia sa przetwarzalne? Uwagi nie tylko warsztatowe przykladami okraszone
Piotr Sawicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

Czy istnieje w Polsce szkola hermeneutyczna w przekladie?
Jerzy Brzozowski
Rok: 2004
stať ve sborníku

Časopisy pro -náctileté
Svatava Urbanová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Česká a polská deapelativní příjmení.
Eva Mrhačová
Rok: 2004,
kapitola v odborné knize

Česká heraldická zastavení v Římě II
Tomáš Krejčík
Rok: 2004, GHI
článek v odborném periodiku

Česká recepce filmových plakátů ve dvacátých letech
Karel Tabery
Rok: 2004, Moravská galerie - Exlibris
kapitola v odborné knize

Česko-francouzský francouzsko-český kapesní slovník
Iva Gailly, Iva Dedková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Československá krize 1967-1970 a západní Čechy (Rkp. habilitační práce)
Nina Pavelčíková, Alfred Hyna
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Český výrobek
Tomáš Krejčík
Rok: 2004, GHI
článek v odborném periodiku

Čeština a jazykové zákony
Jaroslav Bartošek
Rok: 2004, Zvuk Zlínského kraje
článek v odborném periodiku

Čeština a španělština. Srovnání syntaktických struktur. Cvičebnice s klíčem
Lubomír Bartoš, Jana Veselá, Jaroslav Reska, David Jašek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština a španělština. Srovnání syntaktických struktur. Cvičebnice s klíčem
David Jašek, Jaroslav Reska, Jana Veselá
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština a španělština.Srovnávání syntaktických struktur.Cvičebnice s klíčem
Jaroslav Reska
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Čeština pro cizince aneb Lepší v jazyce plavat než se utopit
Jaroslav David
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Činnost obecních samospráv na Moravě a ve Slezsku 1850-1918 (Metodika a koncept výzkumu, literatura k tematice)
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Rok: 2004
stať ve sborníku

Čistý plamen lásky. Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska
Jan Malura, Pavel Kosek
Rok: 2004, Host -OU
odborná kniha



 
facebook
rss
social hub